Ispravite poteškoće s uparivanjem klijenata povezane s prijenosom popisa, malom veličinom popisa ili malom količinom podataka

Dvije su uobičajene poteškoće s uparivanjem klijenata problemi s prijenosom i male veličine popisa za uparivanje klijenata. Obje poteškoće povezane su s problematičnim formatom podatkovne datoteke ili neispravnim raspršivanjem.

Uz korisne alate za raspršivanje, ovaj članak opisuje korake pomoću kojih možete osigurati da su datoteke i podaci unutar datoteke u odgovarajućem formatu za maksimalno učinkovito podudaranje. Osim toga, objasnit ćemo uobičajene uzroke i rješenja za niski promet i poteškoće s obradom popisa.

Prije početka

Često dolazi do zabune zbog razlike između broja zapisa u prenesenoj datoteci i veličine popisa prikazane u Google Adsu.

Kada prenesete datoteku, najprije će se potvrditi da su vaši podaci o korisnicima u prihvatljivom formatu za prijenos. Nakon potvrđivanja i dovršetka prijenosa navest ćemo postotak podataka o korisnicima koji su prošli provjeru valjanosti, uspješno su preneseni i uskladit će se s Google računima. Nakon dovršetka postupka uparivanja u stupcu koji pokazuje veličinu popisa klijenata prikazat će se skupni broj podataka o klijentima koji su uspješno upareni. Saznajte više o tome kako Google upotrebljava podatke za uparivanje klijenata.

Osim toga, moguće je da se svaki zapis o uparivanju klijenata koji ste prenijeli neće povezati s aktivnim Google računom. Kao takav, broj prenesenih zapisa možda neće biti jedak veličini popisa za uparivanje klijenata.

Kako riješiti probleme s prijenosom i malom veličinom popisa

Podatkovne datoteke za uparivanje klijenata moraju slijediti određene smjernice za oblikovanje da bi se prihvatile. Neispravno oblikovanje, uključujući pogrešno raspršivanje, može dovesti do pogreške pri prijenosu ili niskog broja podudarnih zapisa.

Provjerite sve stavke u nastavku jer bilo koja od njih može uzrokovati malu veličinu popisa. Dodatne smjernice za oblikovanje potražite u odjeljku Prijenos podatkovnih datoteka i upravljanje publikom za Uparivanje klijenata.

 1. Datoteke moraju biti u CSV formatu.
 2. Svi identifikatori za jedan korisnički zapis moraju biti odvojeni zarezima. Različiti korisnički zapisi moraju biti odvojeni standardnim UNIX znakom \n za novi redak ili prekidom retka. Oni se ne mogu odvojiti razmakom ili točkom sa zarezom.
 3. Zaglavlja smiju biti samo: E-adresa, Telefon, Ime, Prezime, Zemlja,Poštanski broj i ID mobilnih uređajaAko imate više e-adresa, poštanskih adresa ili telefonskih brojeva za jednog korisnika, vaša datoteka može uključivati više stupaca "E-adresa", “Telefon” ili "Poštanski broj".).
 4. Uključite naziv domene za sve e-adrese, npr. gmail.com ili hotmail.co.jp.
 5. Nazivi ne mogu sadržavati prefiks (npr. gosp.).
 6. Za podudaranje poštanske adrese podatkovna datoteka mora sadržavati sva četiri sljedeća zaglavlja stupaca: "Ime", "Prezime", "Zemlja" i "Poštanski broj".
 7. Za telefonske brojeve navedite kôd države.

Osim toga, ako hashirate podatke prije prijenosa datoteke:

 1. Nemojte raspršivati stupce Zemlja ili Poštanski broj.
 2. Neka svi znakovi budu mala slova i uklonite sve dodatne razmake ispred, iza ili unutar e-adresa i naziva.
 3. E-poruke s naglascima neće se uparivati s Google računima (npr. è, é, ê i ë). Međutim, naglasci se mogu upotrebljavati u poljima "Ime" i "Prezime".
 4. Za telefonske brojeve upotrijebite format E.164.

Oblikovanje uzorka

Slijedi primjer ispravnog oblikovanja datoteka pomoću redaka i stupaca u kojima se prvi red mora odnositi na zaglavlja.

E-adresa E-adresa Ime Prezime Zemlja Poštanski broj Telefon
test@gmail.com test2@gmail.com ivan kovač us 94016  
test3@gmail.com   newtest test cn 101300 1 (234) 567-8910

Slijedi primjer ispravnog oblikovanja datoteke pomoću CSV datoteke.

E-adresa, Ime, Prezime, Zemlja, Poštanski broj, Telefon
test@gmail.com,test2@gmail.com, john,smith, us, 94016, 1(234)567-8910
test3@gmail.com, newtest, test, cn, 101300, 101500,12354789

U oba primjera može se dodati više stupaca/vrijednosti e-adrese i poštanskog broja, a zaglavlja moraju biti na engleskom jeziku.

Niska stopa uspješnosti prijenosa
Prvih 1000 redaka u vašoj podatkovnoj datoteci unaprijed se pregledava kako bismo prije prijenosa provjerili sadrže li probleme. Poruke pogreške objašnjavaju ispravke pogrešaka.

Reci koji slijede nakon prvih 1000 neće se unaprijed provjeriti – prikazat će se postotak uspješno prenesenih redaka. Provjerite odgovara li vam postotak. Ako vam ne odgovara, pregledajte podatkovnu datoteku upotrebom gore navedenih kriterija.

Poteškoće s raspršivanjem
Ako se prije prijenosa datoteke podaci neispravno rasprše ili ako podaci o korisnicima nisu u skladu sa smjernicama za oblikovanje, podatkovna datoteka možda će se svejedno prihvatiti, no Google Ads neće upariti podatke o korisnicima s Google računima, što će rezultirati malom veličinom popisa.

Unaprijed raspršene e-poruke koje tehnički slijede zahtjeve oblikovanja možda će se uspješno prenijeti, no neispravna metoda raspršivanja rezultirat će nemogućnošću Google Adsa da upari raspršene izlazne podatke s Google računom. Na primjer, ako su vaše e-adrese sadržavale razmake, raspršeni izlazni podaci neće odgovarati prepoznatljivoj e-adresi za uparivanje s Google računom.

Ako odlučite raspršiti podatke prije prijenosa, nastavite na odjeljak "Kako raspršiti podatkovne datoteke?" u nastavku.

Kako raspršiti podatkovne datoteke?

Ako u Google Ads odlučite prenijeti podatkovnu datoteku s neraspršenim podacima o korisniku, Google Ads će je raspršiti za vas. Privatni podaci o korisnicima u vašoj datoteci (e-adresa, telefon, ime i prezime) automatski će se oblikovati i hashirati na vašem računalu prije sigurnog slanja Googleovim poslužiteljima. Hashiranje se vrši lokalno na računalu koje se upotrebljava za prijenos podataka, pa se to može sigurno izvršiti unutar vlastite korporativne mreže oglašivača.

Ako odlučite unaprijed raspršiti datoteke:

 1. Prije nastavka provjerite jeste li slijedili gore navedene najbolje primjere iz prakse za prijenos podatkovne datoteke. Malu veličinu popisa može uzrokovati kombinacija problema s formatom podatkovne datoteke i neispravnog raspršivanja.
 2. ovaj alat za oblikovanje popisa za uparivanje klijenatakako biste potvrdili da je metoda raspršivanja ispravna ili da biste raspršili podatkovne datoteke.
  1. Napomena: Google vam pruža te podatke za vlastitu upotrebu u svrhu hashiranja podataka koji će se upotrijebiti za uparivanje klijenata.Te su informacije namijenjene samo u informativne svrhe i vi ste isključivo odgovorni za način na koji ih upotrebljavate.
  2. Nakon preuzimanja otvorite datoteku u internetskom pregledniku. Na raspolaganju su tri alata:
   1. Provjera valjanosti hashiranja – jedan unos:
    1. Slučaj upotrebe: raspršite vlastite podatke i želite potvrditi izlazne podatke putem jednog unosa. Ovaj će vam alat prikazati vrstu izlazne konverzije pomoću algoritma SHA256. Izlazni podaci ove prezentacije trebali bi odgovarati izlaznim podacima vaše metode raspršivanja.
    2. Napomena: ovaj alat neće pročistiti podatke prije raspršivanja (odnosno razmaci se neće ukloniti, znakovi neće biti mala slova, točke prije znaka @ neće se ukloniti). Pročistite podatke prije nego što ih raspršite kako biste osigurali najveću moguću stopu podudaranja.
   2. Prezentacija raspršivanja – CSV izlazni podaci:
    1. Slučaj upotrebe: raspršite skup podataka iz CSV datoteke putem prijenosa. Izlazni podaci bit će u CSV formatu. Velika slova zamijenit će se malim slovima, razmaci i točke prije znaka @ uklonit će se prije raspršivanja. Izlaz se može prenijeti na Google Ads.
   3. Prezentacija raspršivanja – tekstualni izlazni podaci:
    1. Slučaj upotrebe: raspršite skup podataka iz CSV datoteke pomoću funkcije kopiranja/lijepljenja. Izlazni podaci prikazat će se u okviru s desne strane. Velika slova zamijenit će se malim slovima, razmaci će se ukloniti, a točke prije znaka @ uklonit će se prije raspršivanja. Nakon spremanja podataka u formatu CSV oni se mogu prenijeti u Google Ads.
  3. Ako pak upotrebljavate Python, upotrijebi ovu skriptu za hashiranje podatkovnih datoteka.

Kako riješiti probleme s niskim prometom?

Pogreška "Nema podataka ili ih je premalo" često je uzrokovana premalim popisom, preuskim ciljanjem i/ili niskim licitacijama ili proračunom u usporedbi s drugim kampanjama za remarketing.

Da bi se oglasi uparivanja klijenata posluživali, moraju posjedovati minimalni prag aktivnih korisnika u trenutku posluživanja (aktivni korisnici broj je korisnika na vašem popisu koji su aktivni na Gmailu, Pretraživanju, YouTubeu ili prikazivačkoj mreži). U bilo kojem trenutku broj aktivnih korisnika vjerojatno će biti manji od ukupnog broja stavki s popisa publike – nisu svi korisnici prijavljeni cijelo vrijeme. Preporučujemo veličine popisa publike od najmanje 1000 korisnika kako biste spriječili da se oglasi ne posluže.

Dodatna ograničenja ciljanja koja dodate uz popis za uparivanje klijenata dodatno će suziti popis publike mogućih korisnika koje vaša kampanja može ciljati, što će u konačnici dovesti do niske količine ili nedostatka podataka.

Kako ispraviti popise koji imaju stalan status "U tijeku"?

Obrada prijenosa uparivanja klijenata može potrajati do 48 sati. Ako svakog dana prenesete ili napravite izmjene popisa publike, možda ćete vidjeti stalan status "U tijeku".

Na primjer, pretpostavimo da je za obradu vaših popisa publike potrebno 6 sati. Svakodnevno prenosite nova ažuriranja popisa publike svaka 4 sata. Svaki put kada prenesete novi popis publike, on će pokrenuti status "U tijeku", pa će za vaš popis publike uvijek prikazivati status "U tijeku", iako su prethodna ažuriranja bila dovršena.

Ispravljanje pogrešaka u vezi s popisom

Pogreška/problem Rješenje
Vaša datoteka ne sadrži podatke Provjerite sadrži li vaša datoteka podatke, a zatim je ponovno prenesite. 
Pogreške oblikovanja Pregledajte sadrži li datoteka sljedeće pogreške:
 • provjerite ima li redaka s vrijednostima koji možda nisu ispravno oblikovani ili su prazni
 • ako unaprijed hashirate podatke, provjerite podudaraju li se podaci u vašoj datoteci s obaveznim formatom SHA-256 i jesu li vaši telefonski brojevi u skladu s formatom E.164
 • provjerite jesu li podaci u datoteci pravilno oblikovani kako je navedeno u članku o prijenosu podatkovne datoteke 
 • provjerite oblikovanje i odvojite podatke o korisnicima prijelomom retka ili zarezom. Nemojte odvajati unose razmakom ili točkom sa zarezom.
Vaša datoteka ne sadrži sva zaglavlja obaveznih stupaca za podudaranje poštanske adrese Za podudaranje e-adresa potrebne su samo e-adrese. Za podudaranje poštanske adrese potrebni su podaci o korisnicima za sve od sljedećih stupaca: "Ime", "Prezime", "Zemlja" i "Poštanski broj". Ponovno prenesite datoteku upotrebom svih naziva obaveznih stupaca i zaglavlja stupaca za vrstu podataka o korisnicima.
Vaša datoteka sadrži retke s previše ili premalo vrijednosti Provjerite je li broj vrijednosti po retku jednak broju zaglavlja stupaca u vašoj datoteci. Za retke s djelomičnim podacima za svaku preostalu vrijednost unesite znak "null" i zarez. 
Na primjer, ako vaš popis korisnika sadrži zaglavlja stupaca "Ime", "Prezime", "Zemlja" i "Poštanski broj", svaki redak vaše datoteke mora imati četiri vrijednosti od kojih je svaka odvojena zarezom. Za slučajeve gdje imate samo djelomične podatke, kao što je ime korisnika, ali ne i prezime, umjesto vrijednosti koja nedostaje upotrijebite znak "null".
Sljedeći stupci u datoteci sadrže neispravne podatke Provjerite odgovaraju li vrijednosti u vašim recima zaglavlju stupca. Na primjer, svi podaci u stupcu naziva "E-adresa" trebaju sadržavati samo važeće e-adrese, a ne poštanske brojeve ili imena. 
Zaglavlja stupaca u vašoj datoteci nisu ispravno označena Google Ads zahtijeva nazive određenih zaglavlja stupaca. Provjerite upotrebljava li vaša datoteka ispravne nazive zaglavlja stupaca: "E-adresa", "Telefon", "Ime", "Prezime", "Zemlja", "Poštanski broj", "ID korisnika" i "ID mobilnog uređaja". Poštanski kodovi mogu se upotrebljavati kao podaci o poštanskom broju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem