Chỉnh sửa chiến dịch Thông minh

Bạn có thể sửa đổi chiến dịch Thông minh của mình bất kỳ lúc nào.

Trước khi bắt đầu

Hãy chắc chắn bạn đã tự tìm hiểu về chiến dịch Thông minh.

Hướng dẫn

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch.
  2. Trong tổng quan "Chiến dịch", hãy nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa trong thẻ của tùy chọn cài đặt bạn muốn cập nhật.
  4. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố