Liên kết Chiến dịch thông minh với Google Analytics

  • Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads để theo dõi lượt truy cập vào trang web từ quảng cáo của bạn.
  • Xem dữ liệu Google Analytics cho quảng cáo và hiệu suất quảng cáo của bạn trên trang tổng quan của Chiến dịch thông minh.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng "Cài đặt" Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Bằng cách sử dụng Google Analytics và Google Ads, bạn có thể đo lường mức độ mà trang web của bạn đáp ứng được các kỳ vọng của doanh nghiệp. Một cách để đo lường hiệu suất quảng cáo là theo dõi những hoạt động đã hoàn tất trên trang web của bạn (còn gọi là lượt chuyển đổi) dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp, như lượt mua hàng hoặc lượt đăng ký nhận bản tin.

Nếu đã sử dụng Google Analytics để theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web của mình, thì bạn có thể liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads của bạn. Sau khi liên kết cả hai tài khoản, bạn có thể xem chỉ số Google Analytics mà quảng cáo mang lại trên trang tổng quan của Chiến dịch thông minh.

Ưu điểm của việc liên kết Google Analytics với Chiến dịch thông minh

Chiến dịch thông minh sử dụng công nghệ và tính năng tự động hóa của Google Ads để cung cấp kết quả thực tế cho doanh nghiệp của bạn mà không tốn nhiều thời gian để thiết lập và không cần quản lý liên tục. Bằng cách thiết lập lượt chuyển đổi với Google Analytics và liên kết Google Analytics với Chiến dịch thông minh, tính năng tự động hóa của Chiến dịch thông minh có thể hoạt động hiệu quả hơn nữa để cung cấp kết quả thực tế, có thể đo lường cho doanh nghiệp của bạn.

Cách bắt đầu

1. Liên kết tài khoản

Để liên kết với nhau, cả hai tài khoản Google Analytics và Google Ads đều phải sử dụng cùng một địa chỉ email đăng nhập.

Nếu bạn đã có một tài khoản Google Analytics có cùng địa chỉ email đăng nhập, thì chúng tôi sẽ hiển thị tùy chọn để liên kết các tài khoản của bạn trên trang tổng quan của Chiến dịch thông minh. Nếu bạn chưa có tài khoản Google Analytics, thì chúng tôi có thể giúp bạn tạo một tài khoản ngay trong Google Ads.

Lưu ý:

  • Nếu bạn tạo tài khoản Analytics mới từ Google Ads và doanh nghiệp của bạn phải tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) hoặc Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA), thì bạn phải chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu cho dữ liệu phân tích của mình. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn để xem xét và chấp nhận các điều khoản đó.
  • Chiến dịch thông minh được liên kết với Google Analytics sẽ tự động nhập và bật lượt chuyển đổi cho tất cả chiến dịch trên Google Ads. Nếu bạn có nhiều Chiến dịch thông minh, thì sau khi liên kết một Chiến dịch thông minh với Google Analytics, tất cả các Chiến dịch thông minh khác cũng sẽ tự động được liên kết.
  • Nếu bạn có các loại chiến dịch khác trên Google Ads (ví dụ: Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị, v.v) sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt chuyển đổi, thì việc nhập và bật lượt chuyển đổi cho Chiến dịch thông minh có thể làm ảnh hưởng đến việc đặt giá thầu của các loại chiến dịch này.

    Bạn có thể loại trừ việc sử dụng các lượt chuyển đổi này cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh của các loại chiến dịch khác bằng cách bỏ đánh dấu các lượt chuyển đổi này trong chế độ cài đặt Đưa vào Lượt chuyển đổi.

2. Thêm Mã theo dõi Google Analytics vào trang web của bạn

Mã theo dõi

Google Analytics cung cấp ID theo dõi cho mọi trang web mà bạn muốn theo dõi lưu lượng truy cập. Mã theo dõi là một chuỗi giống như UA-000000-01. Mã theo dõi (còn được gọi là đoạn mã JavaScript của Google Analytics) phải được thêm vào mỗi trang trên trang web của bạn.

Trong quá trình cài đặt Google Ads của Analytics, bạn có thể tìm thấy mã theo dõi trong mục "Kết nối trang web của bạn".

Khi bạn đã có mã theo dõi, hãy truy cập vào hệ thống quản lý nội dung (CMS), chính là công cụ mà bạn sử dụng để duy trì trang web, rồi tìm trang cài đặt nơi bạn có thể nhập mã theo dõi Google Analytics.

Một số CMS đơn giản hóa việc cài đặt mã theo dõi Analytics bằng cách cung cấp các trình bổ trợ tự động cài đặt mã trên các trang web của bạn. Xem lại hướng dẫn của nền tảng để thêm mã theo dõi Analytics của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn về cách cài đặt Analytics với một số nhà cung cấp trang web phổ biến:

Thẻ Analytics

Nếu bạn cài đặt Mã theo dõi với một trong các CMS nêu trên (như Shopify, Squarespace và các CMS khác), thì bạn đã hoàn tất! Bạn cần phải thêm thẻ Google Analytics vào mỗi trang trên trang web của mình nếu bạn chỉnh sửa mã trang web theo cách thủ công.

Thẻ Google Analytics là một đoạn mã JavaScript thu thập và gửi dữ liệu từ trang web đến Google Analytics. Thẻ được tạo tự động cho mỗi trang web hoặc mỗi trang trên trang web. Bạn có thể dán toàn bộ đoạn mã chưa chỉnh sửa vào mỗi trang trên trang web hoặc toàn bộ trang web mà bạn muốn theo dõi, bằng cách thêm đoạn mã ngay trước thẻ đóng </head>.

Tìm hiểu cách thiết lập thẻ Analytics cho web trong Trung tâm trợ giúp của Google Analytics.

3. Thêm hoặc chỉnh sửa các mục tiêu đích đến

Bạn có thể đặt mục tiêu đích đến để theo dõi tần suất khách hàng truy cập vào một trang nhất định trên trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Bạn nên thêm mục tiêu đích đến vào những trang hiển thị các hành động quan trọng như trang Liên hệ, Mua hàng hoặc Đăng ký. Các mục tiêu đích đến hiệu quả giúp bạn đo lường mức độ thành công của quảng cáo trong việc thúc đẩy khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn.

Sau khi bạn thêm một mục tiêu đích đến, hệ thống sẽ tự động thêm mục tiêu đó vào chế độ cài đặt Google Analytics của bạn và báo cáo mục tiêu đó trên trang tổng quan của Chiến dịch thông minh.

Ví dụ

Bạn muốn dùng quảng cáo để thúc đẩy lượt đăng ký trang web “www.yourpage.com” của mình.

Mỗi khi ai đó đăng ký trên trang web này, họ sẽ được chuyển đến một trang có URL “www.yourpage.com/finish-sign-up”. Khi đặt mục tiêu đích đến là URL trang này, bạn sẽ biết số khách hàng đăng ký trang web của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false