Свързване на интелигентна кампания с Google Анализ

  • Свържете профилите си в Google Анализ и Google Ads, за да проследявате посещенията на сайта, генерирани от рекламите Ви.
  • Преглеждайте данните от Google Анализ за рекламите си, както и тяхната ефективност, в общия преглед на интелигентните си кампании.

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Можете да измервате доколко уебсайтът Ви отговаря на изискванията на бизнеса Ви, като използвате Google Анализ и Google Ads. Един от начините за измерване на ефективността на рекламите Ви е да проследявате осъществените действия на уебсайта си (т.нар. реализации), които допринасят за успеха на бизнеса Ви, например извършване на покупка или регистрация за бюлетин.

Ако вече използвате Google Анализ, за да проследявате трафика към уебсайта си, можете да свържете профилите си в Google Анализ и Google Ads. След като двата профила бъдат свързани, можете да виждате показателите в Google Анализ, стимулирани от реклами, в общия преглед на интелигентните си кампании.

Предимства на свързването на Google Анализ с интелигентни кампании

Интелигентните кампании използват технологията и автоматизирането на Google Ads, за да предоставят реални резултати за бизнеса Ви с минимално време за настройка и без необходимост от постоянно управление. Като настроите реализации с Google Анализ и свържете Google Анализ с интелигентните си кампании, автоматизирането на интелигентните кампании може да работи още по-добре, за да осигурява на бизнеса Ви реални, измерими резултати.

Как да започнете

1. Свържете профилите си

За да свържете профилите си в Google Анализ и Google Ads, и двата профила трябва да използват един и същ имейл адрес за вход.

Ако вече имате профил в Google Анализ със същия имейл адрес за вход, ще видите опцията за свързване на профилите в общия преглед на интелигентните кампании. Ако все още нямате профил в Google Анализ, можем да създадем такъв вместо Вас директно в Google Ads.

Забележки:

  • Ако създавате нов профил в Google Анализ от Google Ads и бизнесът Ви е предмет на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) или на Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA), трябва да приемете Условията за обработване на данните за данните Ви от Анализ. Моля, влезте в профила си в Анализ, за да прегледате и приемете тези условия.
  • Интелигентните кампании, свързани с Google Анализ, автоматично ще импортират и активират реализациите за всички кампании в Google Ads. Ако имате няколко интелигентни кампании, след като свържете една от тях с Google Анализ, всички останали също ще се свържат автоматично.
  • Ако имате други типове кампании в Google Ads (напр. кампания в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и т.н.), които използват Интелигентно офериране за реализации, импортирането и активирането на реализации за интелигентните Ви кампании може да окаже влияние върху оферирането за другите типове кампании.

    Можете да изключите използването на тези реализации за „Интелигентно офериране“ при други типове кампании, като премахнете отметката от тях в настройката Включване в „Реализации“.

2. Добавете идентификационния номер за проследяване с Google Анализ в уебсайта си

Идентификационни номера за проследяване

Google Анализ предоставя идентификационен номер за проследяване за всеки уебсайт, чийто трафик искате да наблюдавате. Този идентификационен номер за проследяване е низ, подобен на UA-000000-01. Идентификационният номер за проследяване (известен още като фрагмент с JavaScript на Google Анализ) трябва да бъде добавен на всяка страница от уебсайта Ви.

По време на настройването на Анализ от Google Ads можете да намерите идентификационния си номер за проследяване под „Свързване на уебсайта Ви“.

След като получите идентификационния номер за проследяване, влезте в системата си за управление на съдържанието (CMS) – инструментът, който използвате за поддържане на уебсайта си, и намерете страницата с настройки, където можете да въвеждате идентификационни номера за проследяване с Google Анализ.

Някои CMS опростяват инсталирането на проследяващия код на Анализ, като предлагат приставки за автоматичното му инсталиране на уеб страниците Ви. Прегледайте инструкциите на платформата си, отнасящи се за добавянето на идентификационния Ви номер за проследяване с Анализ.

Следват инструкции за настройване на Анализ за някои големи доставчици на уебсайтове:

Маркери на Анализ

Ако сте настроили идентификационния си номер за проследяване с някоя от посочените по-горе CMS (като Shopify, Squarespace и др.), значи сте готови! Ако редактирате кода на уебсайта си ръчно, трябва да добавите маркер на Google Анализ към всяка страница от него.

Маркерът на Google Анализ е фрагмент с JavaScript, който събира и изпраща данни от даден уебсайт към Google Анализ. Той се генерира автоматично за всеки уебсайт или уеб страница. Можете да поставите целия си нередактиран фрагмент във всяка уеб страница, която искате да проследявате, като го добавите непосредствено преди затварящия маркер </head>.

Научете как да настроите маркера за уеб анализ в Помощния център на Google Анализ.

3. Добавяне или редактиране на цели за дестинация

Можете да зададете цели за дестинация, за да проследявате колко често клиентите Ви стигат до конкретна страница от уебсайта Ви, след като кликнат върху рекламата Ви. Трябва да добавите цели за дестинация към страниците, които показват значими действия, като например тези за връзка, покупка или регистрация. Ефективните цели за дестинация Ви помагат да измервате успеваемостта на рекламите си за привличане на клиенти към бизнеса Ви.

След като добавите цел за дестинация, тя автоматично ще бъде добавена към настройката Ви за Google Анализ и ще бъде отчитана в таблото за управление на интелигентната Ви кампания.

Пример

Искате да използвате рекламите си, за да стимулирате регистрациите в уебсайта си www.yourpage.com.

Когато някой се регистрира на уебсайта Ви, ще бъде пренасочен към страница с URL адрес www.yourpage.com/finish-sign-up. Задаването на цел за дестинация с този URL адрес на страницата показва колко клиенти се регистрират в уебсайта Ви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false