Quản lý từ khóa (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ bạn chọn để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Từ khóa được sử dụng để giúp bạn chỉ tiếp cận những người quan tâm nhất, đó là những người có nhiều khả năng trở thành khách hàng của bạn hơn. Việc sử dụng từ khóa có thể làm tăng doanh thu và giảm chi phí của bạn.

Với ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động, bạn có thể chọn các từ khóa phù hợp và có chất lượng cao cho các chiến dịch quảng cáo của mình, ngay cả khi rời khỏi máy tính. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách quản lý danh sách từ khóa của mình bằng cách thêm, chỉnh sửa và xóa các từ, nhận ý tưởng mới và xem dự đoán về hiệu quả hoạt động của các từ.

Thêm từ khóa

 1. Từ màn hình tổng quan của tài khoản, hãy cuộn xuống và nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào nút dấu cộng Add button (plus button FAB).png.
 3. Chọn chiến dịch, sau đó chọn nhóm quảng cáo cho từ khóa mới của bạn.
 4. Nhấn vào + Thêm từ khóa.
 5. Nhập từ hoặc cụm từ làm từ khóa, sau đó chọn loại đối sánh từ khóa phù hợp.
 6. Nhấn vào dấu kiểm Hộp kiểm.
 7. Nhấn vào Lưu hoặc để tiếp tục thêm từ khóa vào cùng một nhóm quảng cáo, hãy nhấn vào + Thêm từ khóa.
Bạn cũng có thể thêm từ khóa vào một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể bằng cách cuộn xuống, nhấn vào Từ khóa, sau đó nhấn vào nút dấu cộng Add button (plus button FAB).png.

Chỉnh sửa từ khóa

 1. Từ màn hình tổng quan của tài khoản, hãy cuộn xuống và nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào từ khóa bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Từ đây, bạn có thể thay đổi từ khóa hoặc loại đối sánh.
Nếu bạn thay đổi văn bản hoặc loại đối sánh cho từ khóa hiện tại, dữ liệu hiệu suất trong quá khứ sẽ chỉ hiển thị trong các từ khóa đã xóa.

Xóa từ khóa

 1. Từ màn hình tổng quan của tài khoản, hãy cuộn xuống và nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào từ khóa bạn muốn xóa. Nhấn vào biểu tượng bút chì và nhấn vào Xóa từ khóa. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận trước khi từ khóa bị xóa.

Nhận ý tưởng về từ khóa

 1. Từ màn hình tổng quan của tài khoản, hãy cuộn xuống và nhấn vào Từ khóa.
 2. Chạm vào nút dấu cộng Add button (plus button FAB).png.
 3. Chọn chiến dịch, sau đó chọn nhóm quảng cáo cho từ khóa mới của bạn.
 4. Nhấn vào Nhận ý tưởng từ khóa.
 5. Nhập trang web hoặc từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 6. Chọn bất kỳ từ khóa nào trong danh sách mà bạn muốn sử dụng làm từ khóa của mình.
 7. Nhấn vào Lưu, sau đó nhấn vào Lưu một lần nữa.

Dự đoán hiệu suất từ khóa của bạn

 1. Từ màn hình tổng quan của tài khoản, hãy cuộn xuống và nhấn vào Chiến dịch.
 2. Chọn chiến dịch. (Dự đoán chỉ khả dụng cho các chiến dịch sử dụng CPC thủ công.)
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Từ khóa.
 4. Nhấn vào nút dấu cộng Add button (plus button FAB).png, sau đó chọn nhóm quảng cáo.
 5. Nhấn vào Thêm từ khóa.
 6. Nhập từ hoặc cụm từ làm từ khóa của bạn, sau đó chọn loại đối sánh.
 7. Nhấn vào dấu kiểm Hộp kiểm.
 8. Nhấn vào Xem tác động ước tính. Kết quả sẽ cho bạn biết từ khóa bạn sắp thêm có thể ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch của bạn (số lần hiển thị, số nhấp chuột và chi phí) trong tháng tới.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố