Διαχείριση των λέξεων-κλειδιών (εφαρμογή Google Ads για κινητά)

Οι λέξεις-κλειδιά είναι λέξεις ή φράσεις που επιλέγετε, για να περιγράψετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Χρησιμοποιούνται, για να σας βοηθούν να προσεγγίζετε μόνο τα άτομα που ενδιαφέρονται περισσότερο, τα οποία είναι πιο πιθανό να γίνουν πελάτες σας. Η χρήση λέξεων-κλειδιών μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις σας και να μειώσει το κόστος σας.

Με την εφαρμογή Google Ads για κινητά, μπορείτε να επιλέγετε υψηλής ποιότητας συναφείς λέξεις-κλειδιά για τις διαφημιστικές καμπάνιες σας, ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας. Σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τη λίστα λέξεων-κλειδιών, με την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή λέξεων, τη λήψη νέων ιδεών για λέξεις και την προβολή μιας πρόβλεψης σχετικά με την απόδοση των λέξεών σας.

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών

 1. Από την κάτω γραμμή πλοήγησης, πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε το κουμπί συν .
 3. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων για τη νέα λέξη-κλειδί.
 4. Πατήστε + Προσθήκη λέξης-κλειδιού.
 5. Καταχωρίστε μια λέξη ή φράση ως τη λέξη-κλειδί σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών.
 6. Πατήστε το σύμβολο επιλογής Chrome mobile checkmark icon.
 7. Πατήστε Αποθήκευση ή, για να συνεχίσετε να προσθέτετε λέξεις-κλειδιά στην ίδια ομάδα διαφημίσεων, πατήστε + Προσθήκη λέξης-κλειδιού.

Επεξεργασία λέξεων-κλειδιών

 1. Πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι
 2. Πατήστε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Από την κάτω γραμμή πλοήγησης, πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 4. Από εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τη λέξη-κλειδί ή τον τύπο αντιστοίχισης. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες αλλαγές, όπως στο ποσό προσφοράς και στην κατάσταση.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.

Αν αλλάξετε το κείμενο ή τον τύπο αντιστοίχισης για μια υπάρχουσα λέξη-κλειδί, τα προηγούμενα δεδομένα απόδοσης θα είναι ορατά μόνο στις λέξεις-κλειδιά που έχουν καταργηθεί.

Κατάργηση λέξεων-κλειδιών

 1. Από την κάτω γραμμή πλοήγησης, πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να καταργήσετε. Πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι και πατήστε Κατάργηση λέξης-κλειδιού. Πριν από την κατάργηση της λέξης-κλειδιού, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.

Λήψη ιδεών για λέξεις-κλειδιά

 1. Από την κάτω γραμμή πλοήγησης, πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε το κουμπί συν .
 3. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων για τη νέα λέξη-κλειδί.
 4. Εισαγάγετε έναν ιστότοπο ή μία λέξη-κλειδί που σχετίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία σας.
 5. Επιλέξτε τυχόν λέξεις-κλειδιά από τη λίστα τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως δικές σας λέξεις-κλειδιά.
 6. Πατήστε Προσθήκη και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση ξανά.

Πρόβλεψη απόδοσης των λέξεων-κλειδιών

 1. Από την κάτω γραμμή πλοήγησης, πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε το κουμπί συν .
 3. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων για τη λέξη-κλειδί.
 4. Πατήστε Προσθήκη λέξης-κλειδιού.
 5. Εισαγάγετε μια λέξη ή φράση ως λέξη-κλειδί και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο αντιστοίχισης.
 6. Πατήστε το σύμβολο επιλογής Chrome mobile checkmark icon.
 7. Πατήστε Προβολή εκτιμώμενης επίδρασης. Τα αποτελέσματα θα σας δείξουν πώς οι λέξεις-κλειδιά που πρόκειται να προσθέσετε μπορεί να επηρεάσουν την καμπάνια σας (εμφανίσεις, κλικ και κόστος) τον επόμενο μήνα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας