Administrer dine søgeord (Google Ads-mobilappen)

Søgeord er ord eller udtryk, som du vælger, og som beskriver dit produkt eller din tjeneste. Formålet er at sikre, at du målretter mod de personer, der er mest interesserede i det, du tilbyder, og dermed med størst sandsynlighed bliver kunder hos dig. Du kan bruge søgeord som et middel til at øge salget og reducere omkostningerne.

Med Google Ads-mobilappen kan du vælge relevante søgeord af høj kvalitet til dine annoncekampagner, også selvom du er væk fra din computer. I denne artikel får du oplysninger om, hvordan du administrerer din søgeordsliste ved at tilføje, redigere og slette ord, hvordan du får nye forslag til søgeord, og hvordan du får en prognose for dine søgeords effektivitet.

Tilføj søgeord

 1. Rul ned, og tryk på Søgeord på skærmen Kontooversigt.
 2. Tryk på plusknappen Add button (plus button FAB).png.
 3. Vælg en kampagne og derefter en annoncegruppe til dine nye søgeord.
 4. Tryk på + Tilføj et søgeord.
 5. Indtast et ord eller et udtryk som søgeord, og vælg derefter den rette søgeordsmatchtype.
 6. Tryk på fluebenet Afkrydsningsfelt.
 7. Tryk på Gem. Alternativt kan du, hvis du vil føje flere søgeord til samme annoncegruppe, trykke på + Tilføj et søgeord igen.
Du kan også føje søgeord til en bestemt kampagne eller annoncegruppe ved at rulle ned, trykke på Søgeord og derefter trykke på plusknappen Add button (plus button FAB).png.

Rediger søgeord

 1. Rul ned, og tryk på Søgeord på skærmen Kontooversigt.
 2. Tryk på det søgeord, du vil redigere.
 3. Herefter kan du ændre søgeordet eller matchtypen.
Hvis du redigerer tekst eller matchtype for et eksisterende søgeord, kan du kun se historiske effektivitetsdata under fjernede søgeord.

Fjern søgeord

 1. Rul ned, og tryk på Søgeord på skærmen Kontooversigt.
 2. Tryk på det søgeord, du vil fjerne. Tryk på blyantikonet , og tryk på Fjern søgeord. Du bliver bedt om at bekræfte, før søgeordet fjernes.

Få forslag til søgeord

 1. Rul ned, og tryk på Søgeord på skærmen Kontooversigt.
 2. Tryk på plusknappen Add button (plus button FAB).png.
 3. Vælg en kampagne og derefter en annoncegruppe til dine nye søgeord.
 4. Tryk på Hent forslag til søgeord.
 5. Angiv et website eller et søgeord med relation til dit produkt eller din tjeneste.
 6. Vælg de ønskede søgeord på listen.
 7. Tryk på Gem og derefter på Gem igen.

Få en prognose for søgeordseffektiviteten

 1. Rul ned, og tryk på Kampagner på skærmen Kontooversigt.
 2. Vælg en kampagne. Udarbejdelse af prognoser er kun tilgængelig for kampagner, hvor der bruges manuel CPC.
 3. Rul ned, og tryk på Søgeord.
 4. Tryk på plusknappen Add button (plus button FAB).png, og vælg derefter en annoncegruppe.
 5. Tryk på + Tilføj et søgeord.
 6. Indtast et ord eller et udtryk som søgeord, og vælg derefter matchtypen.
 7. Tryk på fluebenet Afkrydsningsfelt.
 8. Tryk på Se den estimerede effekt. Resultaterne viser dig den potentielle indvirkning, som de søgeord, du er på vej til at tilføje, kan have på din kampagne (hvad angår eksponeringer, antal klik og pris) i løbet af den næste måned.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?