Om kampanjmål i Google Ads

När du anger ett mål blir det lättare att fatta beslut när du skapar en kampanj i Google Ads, eftersom du vägleds till specifika funktioner som hjälper dig att skapa en framgångsrik kampanj. Du kan välja ett mål i samband med att du skapar en kampanj. Målet du väljer ska överensstämma med det du vill ha ut av kampanjen, till exempel ökad försäljning eller trafik till din webbplats. Efter att du har valt ett mål kan du se relevanta rekommendationer om funktioner och inställningar som hjälper dig att uppnå de resultat som är viktigast för ditt företag.

I den här artikeln beskriver vi hur mål fungerar och hur de olika målen hjälper dig att förbättra resultatet av dina kampanjer.

Obs! När du skapar en ny Google Ads-kampanj kan du bli ombedd att välja kampanjmål före kampanjtypen. Eftersom Google förbättrar arbetsflödet för att skapa kampanjer under 2023 kan användargränssnittet variera något beroende på hur du har ställt in ditt konto.

 


Så fungerar mål

När du skapar en kampanj bör du välja ett mål som motsvarar det viktigaste du vill få ut av kampanjen.

Om du till exempel vill att människor ska besöka din webbplats efter att ha sett dina annonser kan du välja målet Trafik till webbplatsen. När du sedan ställer in kampanjen efter att ha valt det här målet visas rekommenderade funktioner och inställningar som kan hjälpa dig att få fler besök på din webbplats.

I vissa kampanjer kan du lägga till och ta bort mål när som helst. Du kan dessutom välja att inte använda något mål alls och skapa en kampanj utan att få rekommendationer om ett visst mål. Placera markören över ett mål om du vill se mer information om varje måltyp och några av de funktioner som rekommenderas för respektive mål.

När du har valt kampanjmål kan du välja vilken typ av kampanj du vill köra. Detta styr var kunderna ser dina annonser och vilka inställningar och alternativ du har tillgång till. När du har angett en kampanjtyp ska du välja i vilka nätverk du vill att dina annonser ska visas.

Läs mer om tillgängliga annonsformat i olika kampanjtyper

Obs! Kampanjmålet Övervägande av produkt och varumärke har slagits ihop med Varumärkesmedvetenhet och räckvidd. Nu hittar du alla kampanjundertyper för båda målen under Medvetenhet och övervägande. Sammanslagningen gör det lättare för annonsörer att välja mål och innebär att alla undertyper av varumärkeskampanjer är samlade på ett enda ställe.

Skapa en kampanj med mål

Mål för Performance Max-kampanjer

Mål När det kan användas Typer av funktioner
Försäljning
 • Öka antalet försäljningar eller konverteringar online, i en app, via telefon eller i butik.
 • Kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller är mycket nära att fatta ett köpbeslut.
Funktioner som inleder köp- eller konverteringsprocessen, till exempel budstrategier som syftar till att generera klick, eller tillgångar och annonser som visas för potentiella kunder när de surfar bland webbplatser, videor och appar som samarbetar med Google
Potentiella kunder
 • Uppmuntra relevanta kunder att visa intresse för dina produkter eller tjänster genom att registrera sig för nyhetsbrev eller skicka in sina kontaktuppgifter.
Funktioner som inleder konverteringsprocessen, till exempel målgruppsinriktning, eller tillgångar och annonser som visas för användare när de surfar bland webbplatser, videor och appar som samarbetar med Google
Obs! Du kan inte redigera marknadsföringsmål för Performance Max-kampanjer efter att du har skapat kampanjen.

Mål för sökkampanjer

Mål När det kan användas Typer av funktioner
Försäljning
 • Öka antalet försäljningar eller konverteringar online, i en app, via telefon eller i butik.
 • Kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller är nära att fatta ett köpbeslut.
Funktioner som inleder köp- eller konverteringsprocessen, till exempel budstrategier som syftar till att generera klick, eller tillgångar och annonser som visas för potentiella kunder när de surfar bland webbplatser, videor och appar som samarbetar med Google
Potentiella kunder
 • Uppmuntra relevanta kunder att visa intresse för dina produkter eller tjänster genom att registrera sig för nyhetsbrev eller skicka in sina kontaktuppgifter.
Funktioner som inleder konverteringsprocessen, till exempel målgruppsinriktning, eller tillgångar och annonser som visas för användare när de surfar bland webbplatser, videor och appar som samarbetar med Google
Trafik till webbplatsen
 • Få fler besök från potentiella kunder på din webbplats.
Funktioner som hjälper kunder att hitta möjliga produktalternativ, till exempel annonser med relevanta och dynamiskt genererade rubriker, tillgångar och budstrategier som hjälper dig få fler besök på webbplatsen

Mål för displaykampanjer

Mål När det kan användas Typer av funktioner
Försäljning
 • Öka antalet försäljningar eller konverteringar från kunder som är redo att agera.
 • Kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller som är mycket nära att fatta ett köpbeslut.
Funktioner som inleder köp- eller konverteringsprocessen, till exempel visuellt tilltalande annonser, automatisk budgivning och inriktning samt andra funktioner som hjälper dig att nå personer som aktivt surfar, undersöker eller jämför produkterna och tjänsterna du säljer
Potentiella kunder
 • Uppmuntra relevanta kunder att visa intresse för dina produkter eller tjänster genom att registrera sig för nyhetsbrev eller skicka in sina kontaktuppgifter.
Funktioner som inleder konverteringsprocessen, till exempel automatisk budgivning och inriktning, visuellt tilltalande annonser och andra funktioner som hjälper dig att samla in e-postadresser, registreringar för nyhetsbrev eller andra relevanta kontaktuppgifter från personer som är intresserade av ditt företag
Trafik till webbplatsen
 • Få fler besök från potentiella kunder på din webbplats.
Funktioner som hjälper undersökande kunder att hitta potentiella produktalternativ, till exempel automatisk budgivning, inriktning och annonsgenerering, samt funktioner som kan hjälpa dig att skapa en lista över besökare som du kan återknyta kontakten med senare
Medvetenhet och övervägande
 • Öka medvetenheten om dina produkter eller tjänster.
 • Visa vad du erbjuder kunderna när du lanserar en ny produkt eller utökar verksamheten till ett nytt område.
Funktioner som hjälper dig att öka varumärkesigenkänningen, till exempel intresseväckande visuella annonser, budstrategier som leder till visningar och andra funktioner som bidrar till att generera nya kunder och fånga deras uppmärksamhet

Mål för Demand Gen-kampanjer

Mål När det kan användas Typer av funktioner
Försäljning
 • Öka antalet försäljningar eller konverteringar från kunder som är redo att agera.
 • Kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller som är mycket nära att fatta ett köpbeslut.
Funktioner som inleder köp- eller konverteringsprocessen, till exempel visuellt tilltalande annonser, automatisk budgivning och inriktning samt andra funktioner som hjälper dig att nå personer som aktivt surfar, undersöker eller jämför produkterna och tjänsterna du säljer
Potentiella kunder
 • Uppmuntra relevanta kunder att visa intresse för dina produkter eller tjänster genom att registrera sig för nyhetsbrev eller skicka in sina kontaktuppgifter.
Funktioner som inleder konverteringsprocessen, till exempel automatisk budgivning och inriktning, visuellt tilltalande annonser och andra funktioner som hjälper dig att samla in e-postadresser, registreringar för nyhetsbrev eller andra relevanta kontaktuppgifter från personer som är intresserade av ditt företag
Trafik till webbplatsen
 • Få fler besök från potentiella kunder på din webbplats.
Funktioner som hjälper undersökande kunder att hitta potentiella produktalternativ, till exempel automatisk budgivning, inriktning och annonsgenerering, samt funktioner som kan hjälpa dig att skapa en lista över besökare som du kan återknyta kontakten med senare
Medvetenhet och övervägande
 • Öka medvetenheten om dina produkter eller tjänster.
 • Visa vad du erbjuder kunderna när du lanserar en ny produkt eller utökar verksamheten till ett nytt område.
Funktioner som hjälper dig att öka varumärkesigenkänningen, till exempel intresseväckande visuella annonser, budstrategier som leder till visningar och andra funktioner som bidrar till att generera nya kunder och fånga deras uppmärksamhet
Obs! Du kan inte redigera marknadsföringsmål för Demand Gen-kampanjer efter att du har skapat kampanjen.

Mål för Shopping-kampanjer

Mål När det kan användas
Försäljning
 • Öka antalet försäljningar eller konverteringar online, i en app, via telefon eller i butik.
 • Kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller är nära att fatta ett köpbeslut.
Potentiella kunder
 • Uppmuntra relevanta kunder att visa intresse för dina produkter eller tjänster genom att registrera sig för nyhetsbrev eller skicka in sina kontaktuppgifter.
Trafik till webbplatsen
 • Få fler besök från potentiella kunder på din webbplats.

Mål för videokampanjer

Mål När det kan användas
Försäljning
 • Öka antalet försäljningar eller konverteringar från kunder som är redo att agera.
 • Kommunicera med kunder som redan har kontaktat dig eller är mycket nära att fatta ett köpbeslut.
Potentiella kunder
 • Uppmuntra relevanta kunder att visa intresse för dina produkter eller tjänster genom att registrera sig för nyhetsbrev eller skicka in sina kontaktuppgifter.
Trafik till webbplatsen
 • Få fler besök från potentiella kunder på din webbplats.
Medvetenhet och övervägande
 • Uppmuntra potentiella kunder att överväga ditt varumärke eller dina produkter när de söker information eller letar efter produkter.
 • Kommunicera med användare som har visat intresse för ditt varumärke.
 • Uppmuntra användare att överväga ditt varumärke eller dina produkter i framtiden.
 • Nå en bred målgrupp samtidigt som du utnyttjar ditt varumärke på ett effektivt sätt.
 • Öka medvetenheten bland relevanta målgrupper.
 • Använd olika annonsformat som är utformade för att få användarna att känna igen och komma ihåg ditt varumärke.
 • Nå målgruppen med önskad målfrekvens per vecka för att öka varumärkesigenkänningen.
Obs! Du kan inte redigera marknadsföringsmål för videokampanjer efter att du har skapat kampanjen.

Mål för appkampanjer

Mål När det kan användas
Appkampanj
 • Få fler appinstallationer och öka engagemanget med en automatisk kampanj som visar annonser i Googles söknätverk, Display-nätverket, Google Play, i andra appar och på YouTube.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny