Ciele kampane v službe Google Ads

Cieľ vám zjednodušuje rozhodovanie pri vytváraní kampane v službe Google Ads. Nasmeruje vás na konkrétne funkcie navrhnuté tak, aby pomohli vašej kampani uspieť. Pri vytváraní kampane si môžete vybrať cieľ. Cieľ, ktorý vyberiete, by mal byť v súlade s hlavným výsledkom, ktorý vám má kampaň priniesť, ako je predaj alebo návštevnosť webu. Po výbere cieľa sa zobrazia relevantné odporúčané funkcie a nastavenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť výsledky, na ktorých vašej firme záleží najviac.

Tento článok vysvetľuje, ako ciele fungujú, a definuje, ako môžu jednotlivé ciele zlepšiť výkonnosť kampaní.

Poznámka: Pri vytváraní novej kampane Google Ads vás môžeme požiadať, aby ste pred výberom typu kampane vybrali jej ciele. Keďže Google v roku 2023 zlepšuje prostredie vytvárania kampaní, jazyk sa môže mierne líšiť v závislosti od nastavenia účtu.

 


Ako fungujú ciele

Pri vytváraní kampane vyberte cieľ zodpovedajúci hlavnému výsledku, ktorý má kampaň vašej firme priniesť.

Ak napríklad chcete, aby po zobrazení vašich reklám ľudia navštívili váš web, môžete vybrať cieľ Návštevnosť webu. Keď budete po výbere tohto cieľa nastavovať kampaň, zobrazia sa vám odporúčané funkcie a nastavenia, ktoré vám pomôžu generovať návštevnosť na vašom webe.

Cieľ môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť. Ak chcete, môžete sa rozhodnúť, že cieľ nepoužijete a kampaň vytvoríte bez zobrazenia odporúčaní na základe cieľa. Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie o jednotlivých typoch cieľov a niektorých zvýraznených funkciách odporúčaných na základe jednotlivých cieľov, jednoducho umiestnite kurzor na cieľ.

Po výbere cieľov kampane môžete vybrať typ kampane, ktorú chcete prevádzkovať. Typ kampane určuje, kde zákazníci uvidia vaše reklamy, ako aj nastavenia a možnosti, ktoré máte k dispozícii. Po zadaní typu kampane môžete vybrať siete, v ktorých sa majú vaše reklamy zobrazovať.

Ďalšie informácie o formátoch reklamy dostupných v rôznych typoch kampaní

Poznámka: Cieľ kampane Zvažovanie produktu a značky sa skombinoval s cieľom Povedomie o značke a dosah. Všetky podtypy kampaní z oboch cieľov teraz nájdete v sekcii Povedomie a zvažovanie. Toto zlúčenie pomáha inzerentom zjednodušiť výber cieľov a ponúka centralizované miesto pre všetky podtypy kampaní so značkami.

Vytvorenie kampane s cieľmi

Ciele pre maximálne výkonné kampane (angl. Performance Max campaigns)

Cieľ Kedy ho použiť Druhy funkcií
Predaj
 • Podpora predaja alebo konverzií online, v aplikácii, cez telefón alebo v predajni
 • Oslovovanie zákazníkov, ktorí vás už kontaktovali alebo veľmi skoro dospejú k rozhodnutiu o nákupe
Funkcie, ktoré spúšťajú proces nákupu alebo konverzie, napríklad stratégie ponúk zamerané na kliknutia, podklady a reklamy, ktoré sa zobrazujú potenciálnym zákazníkom pri prehliadaní webov, videí a aplikácií v partnerskom vzťahu s Googlom
Potenciálni zákazníci
 • Povzbudzovanie relevantných zákazníkov, aby svoj záujem o vaše výrobky alebo služby vyjadrili registráciou na odber bulletinu alebo poskytnutím svojich kontaktných údajov
Funkcie, ktoré spúšťajú proces konverzie, napríklad zacielenie na publikum, podklady a reklamy, ktoré sa používateľom zobrazujú pri prehliadaní webov, videí a aplikácií v partnerskom vzťahu s Googlom
Poznámka: Po vytvorení kampane už marketingové ciele v maximálne výkonných kampaniach nemôžete upraviť.

Ciele pre kampane vo vyhľadávaní (angl. search campaigns)

Cieľ Kedy ho použiť Druhy funkcií
Predaj
 • Podpora predaja alebo konverzií online, v aplikácii, cez telefón alebo v predajni
 • Oslovovanie zákazníkov, ktorí vás už kontaktovali alebo čoskoro dospejú k nákupnému rozhodnutiu
Funkcie, ktoré spúšťajú proces nákupu alebo konverzie, napríklad stratégie ponúk zamerané na kliknutia, podklady a reklamy, ktoré sa zobrazujú potenciálnym zákazníkom pri prehliadaní webov, videí a aplikácií v partnerskom vzťahu s Googlom
Potenciálni zákazníci
 • Povzbudzovanie relevantných zákazníkov, aby svoj záujem o vaše výrobky alebo služby vyjadrili registráciou na odber bulletinu alebo poskytnutím svojich kontaktných údajov
Funkcie, ktoré spúšťajú proces konverzie, napríklad zacielenie na publikum, podklady a reklamy, ktoré sa používateľom zobrazujú pri prehliadaní webov, videí a aplikácií v partnerskom vzťahu s Googlom
Návštevnosť webu
 • Nabádanie potenciálnych zákazníkov k návšteve vášho webu
Funkcie pomáhajúce zákazníkom vykonávajúcim prieskum nájsť výrobky, z ktorých si môžu vybrať, napríklad reklamy s relevantnými dynamicky generovanými nadpismi, podklady a stratégie ponúk, ktoré môžu pomôcť zvýšiť počet návštev vášho webu

Ciele pre obsahové kampane (angl. Display campaigns)

Cieľ Kedy ho použiť Druhy funkcií
Predaj
 • Zvyšovanie objemu predaja alebo počtu konverzií od zákazníkov, ktorí sú pripravení konať
 • Oslovovanie zákazníkov, ktorí vás už kontaktovali alebo čoskoro dospejú k nákupnému rozhodnutiu
Funkcie, ktoré spúšťajú proces nákupu alebo konverzie, napríklad vizuálne pútavé reklamy, automatické ponuky a zacielenie, a ďalšie funkcie na oslovenie ľudí aktívne prehliadajúcich, skúmajúcich alebo porovnávajúcich výrobky a služby, ktoré predávate
Potenciálni zákazníci
 • Povzbudzovanie relevantných zákazníkov, aby svoj záujem o vaše výrobky alebo služby vyjadrili registráciou na odber bulletinu alebo poskytnutím svojich kontaktných údajov
Funkcie, ktoré spúšťajú proces konverzie, napríklad automatické ponuky a zacielenie a vizuálne pútavé reklamy, a ďalšie funkcie, ktoré vám pomáhajú zhromažďovať e‑mailové adresy, registrácie na odber bulletinu alebo iné relevantné kontaktné údaje od ľudí zaujímajúcich sa o vašu firmu
Návštevnosť webu
 • Nabádanie potenciálnych zákazníkov k návšteve vášho webu
Funkcie pomáhajúce zákazníkom vykonávajúcim prieskum nájsť produkty, z ktorých si môžu vybrať, napríklad automatické ponuky, zacielenie a vytváranie reklamy, a tiež funkcie na vytvorenie zoznamu návštevníkov, ktorých môžete neskôr osloviť
Povedomie a zvažovanie
 • Zvýšenie povedomia o vašich výrobkoch a službách
 • Zoznámenie zákazníkov s vašou ponukou pri uvedení nového výrobku na trh alebo pri rozšírení vášho podnikania do novej oblasti
Funkcie, ktoré podporujú rozpoznanie značky, napríklad vizuálne pútavé reklamy, stratégie ponúk na zvyšovanie počtu zobrazení a iné funkcie na oslovenie nových zákazníkov a upútanie ich pozornosti

Ciele pre kampane na generovanie dopytu

Cieľ Kedy ho použiť Druhy funkcií
Predaj
 • Zvyšovanie objemu predaja alebo počtu konverzií od zákazníkov, ktorí sú pripravení konať
 • Oslovovanie zákazníkov, ktorí vás už kontaktovali alebo čoskoro dospejú k nákupnému rozhodnutiu
Funkcie, ktoré spúšťajú proces nákupu alebo konverzie, napríklad vizuálne pútavé reklamy, automatické ponuky a zacielenie, a ďalšie funkcie na oslovenie ľudí aktívne prehliadajúcich, skúmajúcich alebo porovnávajúcich výrobky a služby, ktoré predávate
Potenciálni zákazníci
 • Povzbudzovanie relevantných zákazníkov, aby svoj záujem o vaše výrobky alebo služby vyjadrili registráciou na odber bulletinu alebo poskytnutím svojich kontaktných údajov
Funkcie, ktoré spúšťajú proces konverzie, napríklad automatické ponuky a zacielenie a vizuálne pútavé reklamy, a ďalšie funkcie, ktoré vám pomáhajú zhromažďovať e‑mailové adresy, registrácie na odber bulletinu alebo iné relevantné kontaktné údaje od ľudí zaujímajúcich sa o vašu firmu
Návštevnosť webu
 • Nabádanie potenciálnych zákazníkov k návšteve vášho webu
Funkcie pomáhajúce zákazníkom vykonávajúcim prieskum nájsť produkty, z ktorých si môžu vybrať, napríklad automatické ponuky, zacielenie a vytváranie reklamy, a tiež funkcie na vytvorenie zoznamu návštevníkov, ktorých môžete neskôr osloviť
Povedomie a zvažovanie
 • Zvýšenie povedomia o vašich výrobkoch a službách
 • Zoznámenie zákazníkov s vašou ponukou pri uvedení nového výrobku na trh alebo pri rozšírení vášho podnikania do novej oblasti
Funkcie, ktoré podporujú rozpoznanie značky, napríklad vizuálne pútavé reklamy, stratégie ponúk na zvyšovanie počtu zobrazení a iné funkcie na oslovenie nových zákazníkov a upútanie ich pozornosti
Poznámka: Po vytvorení kampane už marketingové ciele pre kampane na generovanie dopytu nemôžete upraviť.

Ciele pre nákupné kampane (angl. Shopping campaigns)

Cieľ Kedy ho použiť
Predaj
 • Podpora predaja alebo konverzií online, v aplikácii, cez telefón alebo v predajni
 • Oslovovanie zákazníkov, ktorí vás už kontaktovali alebo čoskoro dospejú k nákupnému rozhodnutiu
Potenciálni zákazníci
 • Povzbudzovanie relevantných zákazníkov, aby svoj záujem o vaše výrobky alebo služby vyjadrili registráciou na odber bulletinu alebo poskytnutím svojich kontaktných údajov
Návštevnosť webu
 • Nabádanie potenciálnych zákazníkov k návšteve vášho webu

Ciele pre videokampane (angl. Video campaigns)

Cieľ Kedy ho použiť
Predaj
 • Zvyšovanie objemu predaja alebo počtu konverzií od zákazníkov, ktorí sú pripravení konať
 • Oslovovanie zákazníkov, ktorí vás už kontaktovali alebo čoskoro dospejú k nákupným rozhodnutiam
Potenciálni zákazníci
 • Povzbudzovanie relevantných zákazníkov, aby svoj záujem o vaše výrobky alebo služby vyjadrili registráciou na odber bulletinu alebo poskytnutím svojich kontaktných údajov
Návštevnosť webu
 • Nabádanie potenciálnych zákazníkov k návšteve vášho webu
Povedomie a zvažovanie
 • Nabádanie potenciálnych zákazníkov k tomu, aby pri skúmaní alebo nakupovaní výrobkov zvážili vašu značku alebo výrobky
 • Oslovovanie ľudí, ktorí prejavili záujem o vašu značku
 • Nabádanie ľudí ku kúpe vašich výrobkov alebo značky v budúcnosti
 • Oslovenie širokého publika pri súčasnom efektívnom využívaní svojej značky
 • Zlepšenie povedomia medzi relevantnými publikami
 • Použitie rôznych formátov reklamy, vďaka ktorým používatelia rozpoznajú vašu značku
 • Oslovenie publika pri požadovanej týždennej cieľovej frekvencii na zvýšenie rozpoznania značky
Poznámka: Po vytvorení kampane už marketingové ciele pre videokampane nemôžete upraviť.

Ciele pre kampane na aplikáciu (angl. App campaigns)

Cieľ Kedy ho použiť
Propagácia aplikácie
 • Podpora inštalácií aplikácie a interakcie s ňou pomocou automatizovanej kampane zobrazujúcej reklamy vo Vyhľadávacej sieti Google (angl. Google Search Network), Obsahovej sieti (angl. Display Network), službe Google Play, iných aplikáciách a na YouTube

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16074238006519302558
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true