Par kampaņu mērķiem programmā Google Ads

Mērķa izmantošana, veidojot kampaņu programmā Google Ads, atvieglo lēmumu pieņemšanu, jo norāda konkrētas funkcijas, kas izstrādātas, lai kampaņa gūtu panākumus. Veidojot kampaņu, varat atlasīt mērķi. Atlasītajam mērķim ir jāatbilst galvenajam izvirzītajam kampaņas mērķim, piemēram, pārdošanas apjoma vai vietnes datplūsmas palielināšanai. Pēc tam, kad būs atlasīts mērķis, tiks parādīti mērķim atbilstoši funkciju un iestatījumu ieteikumi, ko varat izmantot, lai sasniegtu savam uzņēmumam svarīgākos rezultātus.

Šajā rakstā ir izskaidroti mērķu darbības principi un definēts, kā varat izmantot katru mērķi, lai uzlabotu kampaņu veiktspēju.

Piezīme. Veidojot jaunu Google Ads kampaņu, pirms kampaņas veida izvēlēšanās jums, iespējams, būs jāatlasa kampaņas mērķi. 2023. gadā, Google uzlabojot kampaņu izveides saskarni, atkarībā no konta iestatījumiem var nedaudz atšķirties valoda.

 


Mērķu darbības pamatprincipi

Veidojot kampaņu, atlasiet mērķi, kas atbilst jūsu uzņēmuma galvenajam mērķim, kāds šai kampaņai jāsasniedz.

Piemēram, ja vēlaties, lai pēc reklāmu skatīšanas lietotāji apmeklē jūsu tīmekļa vietni, varat atlasīt mērķi “Tīmekļa vietnes datplūsma”. Kad pēc šī mērķa atlasīšanas iestatīsiet kampaņu, jums tiks parādīti funkciju un iestatījumu ieteikumi, kas var palielināt jūsu vietnes apmeklējumu skaitu.

Dažās kampaņās jebkurā laikā varat pievienot vai noņemt mērķi, kā arī, ja vēlaties, neizmantot mērķi un izveidot kampaņu, nesaņemot ar mērķi saistītus ieteikumus. Lai skatītu plašāku informāciju par katru mērķa veidu, kā arī dažas izceltās funkcijas, kuru lietošana tiek ieteikta katra mērķa īstenošanai, vienkārši novietojiet kursoru virs mērķa.

Kad būsiet atlasījis kampaņas mērķus, varēsiet atlasīt rādāmās kampaņas veidu — tas noteiks vietu, kur klientiem tiks rādītas jūsu reklāmas, kā arī jums pieejamos iestatījumus un opcijas. Pēc kampaņas veida norādīšanas jums jāatlasa tīkli, kuros vēlaties rādīt savas reklāmas.

Uzziniet vairāk par dažādos kampaņu veidos pieejamajiem reklāmu formātiem.

Piezīme. Kampaņas mērķis “Interese par produktiem un zīmolu” ir apvienots ar mērķi “Zīmola atpazīstamība un sasniedzamība”. Tagad visus tos pašus abu mērķu kampaņu apakšveidus varat atrast zem mērķa “Atpazīstamība un iegādes apsvēršana”. Mērķu apvienošana palīdz vienkāršot reklāmdevēju mērķu atlasi un piedāvā centralizētu vietu visiem zīmolu kampaņu apakšveidiem.

Kā izveidot kampaņu ar mērķiem

Maksimālās veiktspējas kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana Funkciju veidi
Pārdošana
 • Veiciniet pārdošanu vai reklāmguvumus tiešsaistē, lietotnē, pa tālruni vai veikalā.
 • Piesaistiet klientus, kuri jau ir sazinājušies ar jums vai ļoti drīz pieņems ar pirkumu saistītu lēmumu.
Funkcijas, kas aizsāk pirkumu vai reklāmguvumu procesu, piemēram, cenu noteikšanas stratēģijas, kuru mērķis ir klikšķi, līdzekļi un reklāmas, kas tiek parādītas potenciālajiem klientiem, kad viņi pārlūko vietnes, video un lietotnes, kuru darbību nodrošina Google partneri.
Potenciālie pirkumi
 • Mudiniet atbilstošus klientus paust interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai vai sniedzot kontaktinformāciju.
Funkcijas, kas aizsāk reklāmguvumu procesu, piemēram, mērķauditorijas atlase, līdzekļi un reklāmas, kas tiek parādītas lietotājiem, kad viņi pārlūko vietnes, video un reklāmas, kuru darbību nodrošina Google partneri.
Piezīme. Pēc kampaņas izveides vairs nevar rediģēt mārketinga mērķus maksimālās veiktspējas kampaņām.

Meklēšanas tīkla kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana Funkciju veidi
Pārdošana
 • Veiciniet pārdošanu vai reklāmguvumus tiešsaistē, lietotnē, pa tālruni vai veikalā.
 • Piesaistiet klientus, kuri jau ir sazinājušies ar jums vai drīzumā pieņems ar pirkumu saistītu lēmumu.
Funkcijas, kas aizsāk pirkumu vai reklāmguvumu procesu, piemēram, cenu noteikšanas stratēģijas, kuru mērķis ir klikšķi, līdzekļi un reklāmas, kas tiek parādītas potenciālajiem klientiem, kad viņi pārlūko vietnes, video un lietotnes, kuru darbību nodrošina Google partneri.
Potenciālie pirkumi
 • Mudiniet atbilstošus klientus paust interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai vai sniedzot kontaktinformāciju.
Funkcijas, kas aizsāk reklāmguvumu procesu, piemēram, mērķauditorijas atlase, līdzekļi un reklāmas, kas tiek parādītas lietotājiem, kad viņi pārlūko vietnes, video un reklāmas, kuru darbību nodrošina Google partneri.
Tīmekļa vietnes datplūsma
 • Mudiniet potenciālos klientus apmeklēt jūsu tīmekļa vietni.
Funkcijas, kas palīdz klientiem, kuri veic izpēti, atrast potenciālo produktu iespējas. Šādu funkciju piemēri ir reklāmas ar atbilstošiem, dinamiski ģenerētiem virsrakstiem, līdzekļi un cenu noteikšanas stratēģijas, ko var izmantot, lai palielinātu vietnes apmeklējumu skaitu.

Reklāmas tīkla kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana Funkciju veidi
Pārdošana
 • Veiciniet pārdošanu vai reklāmguvumus no klientiem, kuri ir gatavi rīkoties.
 • Piesaistiet klientus, kuri jau ir sazinājušies ar jums vai ļoti drīz pieņems ar pirkumu saistītu lēmumu.
Funkcijas, kas aizsāk pirkumu vai reklāmguvumu procesu, piemēram, vizuāli saistošas reklāmas, automātiskā cenu noteikšana un mērķauditorijas atlase, kā arī citas funkcijas, kas palīdz sasniegt lietotājus, kuri aktīvi pārlūko, pēta vai salīdzina jūsu piedāvātos produktus un pakalpojumus.
Potenciālie pirkumi
 • Mudiniet atbilstošus klientus paust interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai vai sniedzot kontaktinformāciju.
Funkcijas, kas aizsāk reklāmguvumu procesu, piemēram, automātiskā cenu noteikšana un mērķauditorijas atlase, vizuāli saistošas reklāmas un citas funkcijas, kas jums palīdz apkopot interesi par jūsu uzņēmumu izrādījušo lietotāju datus, piemēram, viņu e-pasta adreses, reģistrēšanos informatīvā izdevuma saņemšanai vai citu atbilstošu kontaktinformāciju.
Tīmekļa vietnes datplūsma
 • Mudiniet potenciālos klientus apmeklēt jūsu tīmekļa vietni.
Funkcijas, kas palīdz klientiem, kuri meklē piedāvājumus, atrast potenciālo produktu iespējas, piemēram, automātiskā cenu noteikšana, mērķauditorijas atlase un reklāmu izveide, kā arī funkcijas, ko var izmantot, lai izveidotu vēlāk atkārtoti sasniedzamo apmeklētāju sarakstu.
Atpazīstamība un iegādes apsvēršana
 • Veiciniet savu produktu vai pakalpojumu atpazīstamību.
 • Iepazīstiniet klientus ar savu piedāvājumu, kad laižat klajā jaunus produktus vai paplašināt savu uzņēmējdarbību jaunos virzienos.
Funkcijas, kas palīdz veicināt zīmola atpazīšanu, piemēram, vizuāli saistošas reklāmas, cenu noteikšanas stratēģijas, kas veicina skatījumu skaita palielināšanos, kā arī citas funkcijas, kas palīdz piesaistīt jaunus klientus un viņu uzmanību.

Pieprasījuma radīšanas kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana Funkciju veidi
Pārdošana
 • Veiciniet pārdošanu vai reklāmguvumus no klientiem, kuri ir gatavi rīkoties.
 • Piesaistiet klientus, kuri jau ir sazinājušies ar jums vai ļoti drīz pieņems ar pirkumu saistītu lēmumu.
Funkcijas, kas aizsāk pirkumu vai reklāmguvumu procesu, piemēram, vizuāli saistošas reklāmas, automātiskā cenu noteikšana un mērķauditorijas atlase, kā arī citas funkcijas, kas palīdz sasniegt lietotājus, kuri aktīvi pārlūko, pēta vai salīdzina jūsu piedāvātos produktus un pakalpojumus.
Potenciālie pirkumi
 • Mudiniet atbilstošus klientus paust interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai vai sniedzot kontaktinformāciju.
Funkcijas, kas aizsāk reklāmguvumu procesu, piemēram, automātiskā cenu noteikšana un mērķauditorijas atlase, vizuāli saistošas reklāmas un citas funkcijas, kas jums palīdz apkopot interesi par jūsu uzņēmumu izrādījušo lietotāju datus, piemēram, viņu e-pasta adreses, reģistrēšanos informatīvā izdevuma saņemšanai vai citu atbilstošu kontaktinformāciju.
Tīmekļa vietnes datplūsma
 • Mudiniet potenciālos klientus apmeklēt jūsu tīmekļa vietni.
Funkcijas, kas palīdz klientiem, kuri meklē piedāvājumus, atrast potenciālo produktu iespējas, piemēram, automātiskā cenu noteikšana, mērķauditorijas atlase un reklāmu izveide, kā arī funkcijas, ko var izmantot, lai izveidotu vēlāk atkārtoti sasniedzamo apmeklētāju sarakstu.
Atpazīstamība un iegādes apsvēršana
 • Veiciniet savu produktu vai pakalpojumu atpazīstamību.
 • Iepazīstiniet klientus ar savu piedāvājumu, kad laižat klajā jaunus produktus vai paplašināt savu uzņēmējdarbību jaunos virzienos.
Funkcijas, kas palīdz veicināt zīmola atpazīšanu, piemēram, vizuāli saistošas reklāmas, cenu noteikšanas stratēģijas, kas veicina skatījumu skaita palielināšanos, kā arī citas funkcijas, kas palīdz piesaistīt jaunus klientus un viņu uzmanību.
Piezīme.. Pēc kampaņas izveides vairs nevar rediģēt mārketinga mērķus pieprasījuma radīšanas kampaņām.

Pirkumu kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana
Pārdošana
 • Veiciniet pārdošanu vai reklāmguvumus tiešsaistē, lietotnē, pa tālruni vai veikalā.
 • Piesaistiet klientus, kuri jau ir sazinājušies ar jums vai drīzumā pieņems ar pirkumu saistītu lēmumu.
Potenciālie pirkumi
 • Mudiniet atbilstošus klientus paust interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai vai sniedzot kontaktinformāciju.
Tīmekļa vietnes datplūsma
 • Mudiniet potenciālos klientus apmeklēt jūsu tīmekļa vietni.

Video kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana
Pārdošana
 • Veiciniet pārdošanu vai reklāmguvumus no klientiem, kuri ir gatavi rīkoties.
 • Piesaistiet klientus, kuri jau ir sazinājušies ar jums vai ļoti drīz pieņems ar pirkumu saistītus lēmumus.
Potenciālie pirkumi
 • Mudiniet atbilstošus klientus paust interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem, reģistrējoties informatīvā izdevuma saņemšanai vai sniedzot kontaktinformāciju.
Tīmekļa vietnes datplūsma
 • Mudiniet potenciālos klientus apmeklēt jūsu tīmekļa vietni.
Atpazīstamība un iegādes apsvēršana
 • Mudiniet potenciālos klientus apsvērt jūsu zīmola vai produktu iegādi, kad viņi pēta vai pērk produktus.
 • Piesaistiet lietotājus, kas ir izrādījuši interesi par jūsu zīmolu.
 • Mudiniet lietotājus nākotnē interesēties par jūsu zīmolu vai produktiem.
 • Sasniedziet plašu mērķauditoriju, vienlaikus efektīvi izmantojot savu zīmolu.
 • Paplašiniet atpazīstamību piemērotu mērķauditoriju lokā.
 • Izmantojiet dažādus reklāmu formātus, kas paredzēti, lai lietotāji atpazītu jūsu zīmolu.
 • Sasniedziet mērķauditoriju vēlamajā nedēļas mērķa biežumā, lai palielinātu zīmola atpazīstamību.
Piezīme. Pēc kampaņas izveides vairs nevar rediģēt mārketinga mērķus video kampaņām.

Lietotņu kampaņu mērķi

Mērķis Izmantošana
Lietotnes reklāma
 • Veiciniet lietotnes instalēšanu un piesaisti, izmantojot automatizētu kampaņu reklāmu rādīšanai Google meklēšanas tīklā, reklāmas tīklā, pakalpojumā Google Play, citās lietotnēs un pakalpojumā YouTube.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne