O ciljevima u novom doživljaju Google Adsa

Ovaj se članak odnosi samo na novi doživljaj Google Adsa. Odredite koji doživljaj Google Adsa koristite.

Upotreba cilja olakšava odlučivanje pri izradi pretraživačke kampanje, Shopping kampanje na prikazivačkoj mreži ili videokampanje usmjeravajući vas na određene značajke osmišljene da vam pomognu da vaša kampanja uspije. Pri izradi kampanje možete odabrati cilj. Cilj koji odaberete trebao bi biti u skladu s glavnom stvari koju želite postići kampanjom, na primjer s prodajom ili prometom na web-lokaciji. Nakon što odaberete cilj, prikazat će vam se relevantne, preporučene značajke i postavke koje će vam pomoći da postignete rezultat koji je najvažniji za vaše poslovanje.

U ovom se članku objašnjava kako ciljevi funkcioniraju i definira što se uz koji cilj može napraviti da bi se poboljšala izvedba kampanja. 


Napomena: prilikom izrade kampanje u Google Adsu od nekih će se korisnika možda zatražiti da odaberu ciljeve kampanje prije vrste kampanje.

Način funkcioniranja ciljeva

Pri izradi kampanje na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži ili u videokampanji odaberite cilj koji odgovara glavnoj stvari koju želite postići kampanjom za svoje poslovanje. Na primjer, ako želite da korisnici, nakon što vide vaše oglase, posjete vašu web-lokaciju, možete odabrati cilj Promet na web-lokaciji. Dok postavljate kampanju nakon odabira ovog cilja, vidjet ćete preporučene značajke i postavke koje mogu pridonijeti generiranju posjeta web-lokaciji. 

Ako odlučite ne koristiti cilj i izraditi kampanju bez uvida u preporuke za svoj cilj, možete ga bilo kada dodati ili ukloniti. Da biste vidjeli više informacija o pojedinoj vrsti cilja i nekima od istaknutih značajki koje se preporučuju za određeni cilj, jednostavno postavite pokazivač iznad cilja.

Najvažniji su ciljevi kampanje 

U novom doživljaju Google Adsa kampanje se izrađuju na temelju cilja te sadrže značajke i postavke na temelju radnji koje biste željeli da korisnici poduzmu. Sve postavke kampanje i značajke bit će vam dostupne unatoč ciljevima koje odaberete, a ovisno o vrsti kampanje, ciljeve možete izmijeniti.

Nakon što odaberete ciljeve kampanje, možete odabrati vrstu kampanje koju želite pokrenuti. Ona određuje gdje će korisnici vidjeti vaš oglas te postavke i opcije koje su vam dostupne. Nakon što odredite vrstu kampanje, prelazite na odabir mreža na kojima želite da se vaši oglasi prikazuju.

Napomena: za videokampanje možete odabrati samo jedan cilj, a ciljeve videokampanja nećete moći izmijeniti.

Saznajte više o formatima oglasa

Izrada kampanje s ciljevima

Ciljevi za pretraživačke kampanje

Cilj Kada ga koristiti Vrste značajki
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija online, u aplikaciji, telefonom ili u trgovini.
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su blizu donošenja odluke o kupnji.
Značajke koje pokreću postupak kupnje ili izvršavanja konverzije, primjerice strategije licitiranja usmjerene na klikove, proširenja i oglasi koji se prikazuju potencijalnim korisnicima dok pregledavaju web-lokacije, videozapise i aplikacije koje su u partnerskom odnosu s Googleom.
Potencijalni kupci
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt.
Značajke koje pokreću postupak izvršavanja konverzije, primjerice ciljanje publike, proširenja i oglasi koji se korisnicima prikazuju dok pregledavaju internet, web-lokacije, videozapise i aplikacije koje su u partnerskom odnosu s Googleom.
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje mogućih korisnika da posjete vašu web-lokaciju.
Značajke koje pomažu korisnicima koji istražuju da pronađu potencijalne opcije proizvoda, primjerice oglase s relevantnim, dinamično generiranim naslovima, proširenja i strategije licitiranja koje vam mogu pomoći da povećate broj posjeta web-lokaciji.

Ciljevi za kampanje na prikazivačkoj mreži

Cilj Kada ga koristiti Vrste značajki
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija korisnika koji su spremni djelovati.
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su vrlo blizu donošenja odluke o kupnji.
Značajke koje pokreću postupak kupnje ili izvršavanja konverzije, kao što su vizualno zanimljivi oglasi, automatsko licitiranje i ciljanje te druge značajke koje vam pomažu da dosegnete korisnike koji aktivno pregledavaju, istražuju ili uspoređuju proizvode i usluge koje prodajete.
Potencijalni kupci
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt.
Značajke koje pokreću postupak izvršavanja konverzije, kao što su automatsko licitiranje i ciljanje, vizualno zanimljivi oglasi i druge značajke koje vam pomažu da prikupite e-adrese, registracije za bilten ili druge relevantne podatke za kontakt osoba zainteresiranih za vašu tvrtku.
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje mogućih korisnika da posjete vašu web-lokaciju.
Značajke koje pomažu korisnicima koji istražuju da pronađu potencijalne opcije proizvoda, kao što su automatsko licitiranje, ciljanje i izrada oglasa, kao i značajke koje vam mogu pomoći da izradite popis posjetitelja s kojima se kasnije možete povezati.
Razmatranje u vezi s proizvodom i robnom markom
 • Poticanje mogućih korisnika da istraže vašu ponudu.
 • Upućivanje korisnika u to što vaše proizvode ili usluge čini jedinstvenima.
Značajke pomoću kojih ćete inspirirati korisnike da odaberu vašu robnu marku, kao što su automatsko licitiranje, ciljanje i izrada oglasa, kao i vizualno zanimljivi oglasi koji potiču angažman.
Svijest o robnoj marki i doseg
 • Povećanje svijesti o proizvodima ili uslugama.
 • Predstavljanje svoje ponude korisnicima pri objavljivanju novog proizvoda ili proširivanju tvrtke na novo područje.
Značajke koje vam pomažu pri izgradnji prepoznatljivosti robne marke, kao što su zanimljivi vizualni oglasi, strategije licitiranja koje povećavaju broj pregleda i druge značajke koje vam pomažu da privučete nove korisnike te da ih zainteresirate.

Ciljevi za Shopping kampanje

Cilj Kada ga koristiti
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija online, u aplikaciji, telefonom ili u trgovini.
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su blizu donošenja odluke o kupnji.
Potencijalni kupci
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt.
Promet na web-lokaciji
 •  Poticanje mogućih korisnika da posjete vašu web-lokaciju.
   

Ciljevi za videokampanje

Cilj Kada ga koristiti
Potencijalni kupci
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt.
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje mogućih korisnika da posjete vašu web-lokaciju.
Razmatranje u vezi s proizvodom i robnom markom
 • Potaknite moguće korisnike da razmotre vašu robnu marku ili proizvode kada istražuju ili kupuju proizvode
 • Stupite u interakciju s korisnicima koji su pokazali interes za vašu robnu marku
 • Potaknite korisnike da ubuduće razmotre vašu robnu marku ili proizvode
Svijest o robnoj marki i doseg
 • Dosegnite široku publiku uz učinkovitu robnu marku
 • Povećajte svijest među relevantnom publikom
 • Upotrebljavajte različite formate oglasa osmišljene da pridobijete korisnike da prepoznaju vašu robnu marku
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?