O ciljevima kampanja u Google Adsu

Korištenje cilja olakšava odlučivanje pri izradi kampanje u Google Adsu usmjeravajući vas na određene značajke osmišljene da vam pomognu da vaša kampanja uspije. Prilikom izrade kampanje možete odabrati cilj. Cilj koji odaberete trebao bi biti u skladu s glavnom stvari koju želite postići kampanjom, na primjer s prodajom ili prometom na web-lokaciji. Nakon što odaberete cilj, prikazat će vam se relevantne, preporučene značajke i postavke koje će vam pomoći da postignete rezultate koji su najvažniji za vašu tvrtku.

U ovom se članku objašnjava kako ciljevi funkcioniraju i definira što se uz koji cilj može napraviti da bi se poboljšala izvedba kampanja.

Napomena: prilikom izrade nove Google Ads kampanje možda ćete morati prije vrste kampanje odabrati ciljeve kampanje. Kako Google poboljšava doživljaj izrade kampanje u 2023., formulacija se može malo razlikovati ovisno o postavkama računa.

 


Kako funkcioniraju ciljevi

Pri izradi kampanje odaberite cilj koji odgovara glavnoj stvari koju želite postići kampanjom za svoje poslovanje.

Na primjer, ako želite da korisnici, nakon što vide vaše oglase, posjete vašu web-lokaciju, možete odabrati cilj Promet na web-lokaciji. Dok postavljate kampanju nakon odabira ovog cilja, vidjet ćete preporučene značajke i postavke koje mogu pridonijeti generiranju posjeta web-lokaciji.

Cilj uvijek možete dodati ili ga izraditi, a možete i odlučiti ne upotrebljavati cilj i izraditi kampanju bez pregledavanja preporuka za cilj. Da biste vidjeli više informacija o pojedinoj vrsti cilja i nekim istaknutim značajkama koje se preporučuju za pojedini cilj, jednostavno postavite pokazivač iznad cilja.

Nakon što odaberete ciljeve kampanje, možete odabrati vrstu kampanje koju želite pokrenuti. Ona određuje gdje će korisnici vidjeti vaš oglas te postavke i opcije koje su vam dostupne. Nakon što odredite vrstu kampanje, prelazite na odabir mreža na kojima želite da se vaši oglasi prikazuju.

Saznajte više o formatima oglasa dostupnim u različitim vrstama kampanja

Napomena: cilj kampanje za razmatranje proizvoda i robne marke spojen je sa sviješću o robnoj marki i dosegom. Sada možete pronaći iste podvrste kampanja iz oba cilja u odjeljku Svijest i razmatranje. To spajanje pomaže oglašivačima da jednostavnije biraju ciljeve i pruža centralizirano mjesto za sve podvrste kampanja robne marke.

Izrada kampanje s ciljevima

Ciljevi za kampanje za maksimiziranje izvedbe

Cilj Kada se koristi Vrste značajki
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija online, u aplikaciji, telefonom ili u trgovini
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su vrlo blizu donošenja odluke o kupnji.
Značajke koje pokreću postupak kupnje ili izvršavanja konverzije, primjerice strategije licitiranja usmjerene na klikove, elemente i oglase koji se prikazuju potencijalnim korisnicima dok pregledavaju web-lokacije, videozapise i aplikacije koje su u partnerskom odnosu s Googleom
Potencijalni klijenti
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt
Značajke koje pokreću postupak izvršavanja konverzije, primjerice ciljanje publike, elementi i oglasi koji se korisnicima prikazuju dok pregledavaju web-lokacije, videozapise i aplikacije koje su u partnerskom odnosu s Googleom

Ciljevi za kampanje za pretraživačku mrežu

Cilj Kada se koristi Vrste značajki
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija online, u aplikaciji, telefonom ili u trgovini
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su blizu donošenja odluke o kupnji
Značajke koje pokreću postupak kupnje ili izvršavanja konverzije, primjerice strategije licitiranja usmjerene na klikove, elemente i oglase koji se prikazuju potencijalnim korisnicima dok pregledavaju web-lokacije, videozapise i aplikacije koje su u partnerskom odnosu s Googleom
Potencijalni klijenti
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt
Značajke koje pokreću postupak izvršavanja konverzije, primjerice ciljanje publike, elementi i oglasi koji se korisnicima prikazuju dok pregledavaju web-lokacije, videozapise i aplikacije koje su u partnerskom odnosu s Googleom
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje potencijalnih klijenata da posjete vašu web-lokaciju
Značajke koje pomažu korisnicima koji istražuju da pronađu potencijalne opcije proizvoda, primjerice oglase s relevantnim, dinamično generiranim naslovima, elemente i strategije licitiranja koje vam mogu pomoći da povećate broj posjeta web-lokaciji

Ciljevi za kampanje za prikazivačku mrežu

Cilj Kada se koristi Vrste značajki
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija korisnika koji su spremni djelovati
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su vrlo blizu donošenja odluke o kupnji
Značajke koje pokreću postupak kupnje ili izvršavanja konverzije, kao što su vizualno zanimljivi oglasi, automatsko licitiranje i ciljanje te druge značajke koje vam pomažu da dosegnete korisnike koji aktivno pregledavaju, istražuju ili uspoređuju proizvode i usluge koje prodajete
Potencijalni klijenti
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt
Značajke koje pokreću postupak izvršavanja konverzije, kao što su automatsko licitiranje i ciljanje, vizualno zanimljivi oglasi i druge značajke koje vam pomažu da prikupite e-adrese, registracije za bilten ili druge relevantne podatke za kontakt osoba zainteresiranih za vašu tvrtku.
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje potencijalnih klijenata da posjete vašu web-lokaciju
Značajke koje pomažu korisnicima koji istražuju da pronađu potencijalne opcije proizvoda, kao što su automatsko licitiranje, ciljanje i izrada oglasa, kao i značajke koje vam mogu pomoći da izradite popis posjetitelja s kojima se kasnije možete povezati.
Svijest i razmatranje
 • Povećanje svijesti o proizvodima ili uslugama.
 • Predstavljanje svoje ponude korisnicima pri objavljivanju novog proizvoda ili proširivanju poslovanja na novo područje.
Značajke koje vam pomažu pri izgradnji prepoznatljivosti robne marke, kao što su zanimljivi vizualni oglasi, strategije licitiranja koje povećavaju broj pregleda i druge značajke koje vam pomažu da privučete nove korisnike te da ih zainteresirate

Ciljevi za kampanje za generiranje potražnje

Cilj Kada se koristi Vrste značajki
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija korisnika koji su spremni djelovati
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su vrlo blizu donošenja odluke o kupnji
Značajke koje pokreću postupak kupnje ili izvršavanja konverzije, kao što su vizualno zanimljivi oglasi, automatsko licitiranje i ciljanje te druge značajke koje vam pomažu da dosegnete korisnike koji aktivno pregledavaju, istražuju ili uspoređuju proizvode i usluge koje prodajete
Potencijalni klijenti
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt
Značajke koje pokreću postupak izvršavanja konverzije, kao što su automatsko licitiranje i ciljanje, vizualno zanimljivi oglasi i druge značajke koje vam pomažu da prikupite e-adrese, registracije za bilten ili druge relevantne podatke za kontakt osoba zainteresiranih za vašu tvrtku.
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje potencijalnih klijenata da posjete vašu web-lokaciju
Značajke koje pomažu korisnicima koji istražuju da pronađu potencijalne opcije proizvoda, kao što su automatsko licitiranje, ciljanje i izrada oglasa, kao i značajke koje vam mogu pomoći da izradite popis posjetitelja s kojima se kasnije možete povezati.
Svijest i razmatranje
 • Povećanje svijesti o proizvodima ili uslugama.
 • Predstavljanje svoje ponude korisnicima pri objavljivanju novog proizvoda ili proširivanju poslovanja na novo područje.
Značajke koje vam pomažu pri izgradnji prepoznatljivosti robne marke, kao što su zanimljivi vizualni oglasi, strategije licitiranja koje povećavaju broj pregleda i druge značajke koje vam pomažu da privučete nove korisnike te da ih zainteresirate

Ciljevi za Shopping kampanje

Cilj Kada se koristi
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija online, u aplikaciji, telefonom ili u trgovini
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su blizu donošenja odluke o kupnji
Potencijalni klijenti
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje potencijalnih klijenata da posjete vašu web-lokaciju

Ciljevi za videokampanje

Cilj Kada se koristi
Prodaja
 • Poticanje prodaje ili konverzija korisnika koji su spremni djelovati
 • Interakcija s korisnicima koji su vas već kontaktirali ili su vrlo blizu donošenja odluka o kupnji
Potencijalni klijenti
 • Poticanje relevantnih korisnika da pokažu interes za vaše proizvode ili usluge registracijom za bilten ili navođenjem podataka za kontakt
Promet na web-lokaciji
 • Poticanje potencijalnih klijenata da posjete vašu web-lokaciju
Svijest i razmatranje
 • Poticanje potencijalnih klijenata da razmotre vašu robnu marku ili proizvode kada istražuju ili uspoređuju proizvode
 • Interakcija s korisnicima koji su pokazali interes za vašu robnu marku
 • Potaknite korisnike da ubuduće razmotre vašu robnu marku ili proizvode
 • Dosegnite široku publiku uz učinkovitu uporabu robne marke
 • Povećajte svijest među relevantnom publikom
 • Upotrebljavajte različite formate oglasa osmišljene da pridobijete korisnike da prepoznaju vašu robnu marku
 • Dosezanje publike uz željenu tjednu ciljanu učestalost radi povećavanja prepoznatljivosti robne marke

Ciljevi za kampanje za aplikacije

Cilj Kada se koristi
Promocija aplikacije
 • Povećajte broj instalacija aplikacije i angažman automatiziranom kampanjom koja prikazuje oglase na Google pretraživačkoj mreži, prikazivačkoj mreži, Google Playu, u drugim aplikacijama i na YouTubeu.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Ostvarite bolje poslovne rezultate pomoću Google Analyticsa.

Uz Google Analytics možete prikazivati bolje Google Ads kampanje. Iskoristite Google Analytics za poticanje poduzimanja većeg broja radnji koje su najvažnije za vašu tvrtku.

Upotreba Google Analyticsa bez dodatnih troškova

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
15405766852073997968
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067