Σχετικά με τους στόχους καμπάνιας στο Google Ads

Η χρήση στόχου διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, όταν δημιουργείτε μια καμπάνια στο Google Ads, καθοδηγώντας σας στις συγκεκριμένες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί, για να συμβάλλουν στην επιτυχία της καμπάνιας σας. Όταν δημιουργείτε μια καμπάνια, μπορείτε να επιλέξετε έναν στόχο. Ο στόχος που επιλέγετε θα πρέπει να εναρμονίζεται με το κύριο αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε με την καμπάνια σας, για παράδειγμα, πωλήσεις ή επισκεψιμότητα ιστοτόπου. Αφού επιλέξετε στόχο, θα εμφανιστούν συναφείς, προτεινόμενες λειτουργίες και ρυθμίσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα αποτελέσματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρησή σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργούν οι στόχοι και προσδιορίζει με ποιον τρόπο κάθε στόχος συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των καμπανιών.

Σημείωση: Κατά τη δημιουργία μιας νέας καμπάνιας Google Ads, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε τους στόχους της καμπάνιας πριν από τον τύπο της. Καθώς η Google βελτιώνει την εμπειρία δημιουργίας καμπάνιας το 2023, η γλώσσα μπορεί να διαφέρει ελαφρώς με βάση τη ρύθμιση του λογαριασμού.

 


Πώς λειτουργούν οι στόχοι

Όταν δημιουργείτε μια καμπάνια, επιλέξτε έναν στόχο που αντιστοιχεί στο κύριο αποτέλεσμα που θέλετε να αποφέρει η καμπάνια για την επιχείρησή σας.

Για παράδειγμα, αν θέλετε οι χρήστες μετά την προβολή της διαφήμισής σας να επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, μπορείτε να επιλέξετε τον στόχο Επισκεψιμότητα ιστοτόπου. Κατά τη ρύθμιση της καμπάνιας σας αφού επιλέξετε αυτόν τον στόχο, θα δείτε προτεινόμενες λειτουργίες και ρυθμίσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε επισκέψεις στον ιστότοπό σας.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε έναν στόχο ανά πάσα στιγμή και, αν θέλετε, να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε έναν στόχο και να δημιουργήσετε την καμπάνια σας χωρίς να δείτε τις προτάσεις ενός στόχου. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο στόχου και ορισμένες από τις επισημασμένες λειτουργίες που προτείνει κάθε στόχος, απλώς τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν στόχο.

Αφού επιλέξετε στόχους καμπάνιας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της καμπάνιας που θέλετε να προβάλετε, ο οποίος καθορίζει πού βλέπουν οι πελάτες τις διαφημίσεις σας, καθώς και τις ρυθμίσεις και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς. Μόλις προσδιορίσετε έναν τύπο καμπάνιας, μπορείτε να επιλέξετε τα δίκτυα στα οποία θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μορφές διαφήμισης που είναι διαθέσιμες σε διαφορετικούς τύπους καμπάνιας

Σημείωση: Ο στόχος της καμπάνιας Μελέτη στοιχείων προϊόντος και επωνυμίας έχει συνδυαστεί με την αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και την προσέγγιση χρηστών. Μπορείτε πλέον να βρείτε τους ίδιους δευτερεύοντες τύπους καμπάνιας και από τους δύο στόχους στην ενότητα Αναγνωρισιμότητα και μελέτη στοιχείων. Αυτή η συγχώνευση συμβάλλει στην απλοποίηση των εμπειριών επιλογής διαφημιστικών στόχων και προσφέρει ένα κεντρικό σημείο για όλους τους δευτερεύοντες τύπους επώνυμης καμπάνιας.

Δημιουργία καμπάνιας με στόχους

Στόχοι για καμπάνιες μέγιστης απόδοσης

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται Τύποι λειτουργιών
Πωλήσεις
 • Προώθηση πωλήσεων ή μετατροπών στο διαδίκτυο, εντός της εφαρμογής, μέσω τηλεφώνου ή στο κατάστημα
 • Αλληλεπίδραση με πελάτες που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί σας ή βρίσκονται κοντά στη λήψη απόφασης αγοράς.
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία αγοράς ή μετατροπής, όπως οι στρατηγικές υποβολής προσφορών που στοχεύουν σε κλικ, τα στοιχεία και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε δυνητικούς πελάτες καθώς περιηγούνται σε ιστοτόπους, βίντεο και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google
Δυνητικοί πελάτες
 • Ενθάρρυνση σχετικών πελατών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πραγματοποιώντας εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία μετατροπής, όπως η στόχευση κοινού, τα στοιχεία και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε χρήστες καθώς περιηγούνται σε ιστοτόπους, βίντεο και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google
Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε στόχους μάρκετινγκ για καμπάνιες μέγιστης απόδοσης μετά τη δημιουργία της καμπάνιας.

Στόχοι για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται Τύποι λειτουργιών
Πωλήσεις
 • Προώθηση πωλήσεων ή μετατροπών στο διαδίκτυο, εντός της εφαρμογής, μέσω τηλεφώνου ή στο κατάστημα
 • Αλληλεπίδραση με πελάτες που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί σας ή βρίσκονται κοντά στη λήψη απόφασης αγοράς
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία αγοράς ή μετατροπής, όπως οι στρατηγικές υποβολής προσφορών που στοχεύουν σε κλικ, τα στοιχεία και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε δυνητικούς πελάτες καθώς περιηγούνται σε ιστοτόπους, βίντεο και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google
Δυνητικοί πελάτες
 • Ενθάρρυνση σχετικών πελατών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πραγματοποιώντας εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία μετατροπής, όπως η στόχευση κοινού, τα στοιχεία και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε χρήστες καθώς περιηγούνται σε ιστοτόπους, βίντεο και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google
Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
 • Ενθάρρυνση δυνητικών πελατών να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας
Λειτουργίες που βοηθούν τους πελάτες που πραγματοποιούν έρευνα να εντοπίζουν δυνητικές επιλογές σχετικά με το προϊόν, όπως οι διαφημίσεις με σχετικούς τίτλους που δημιουργούνται δυναμικά, τα στοιχεία και οι στρατηγικές υποβολής προσφορών που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των επισκέψεων στον ιστότοπό σας

Στόχοι για καμπάνιες δικτύου προβολής

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται Τύποι λειτουργιών
Πωλήσεις
 • Αύξηση των πωλήσεων ή των μετατροπών από πελάτες που είναι έτοιμοι να προβούν σε κάποια ενέργεια
 • Αλληλεπίδραση με πελάτες που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί σας ή βρίσκονται πολύ κοντά στη λήψη απόφασης αγοράς
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία αγοράς ή μετατροπής, όπως οι διαφημίσεις με εντυπωσιακές εικόνες, η αυτόματη υποβολή προσφορών και στόχευση και άλλες λειτουργίες που σας βοηθούν να προσεγγίζετε άτομα που περιηγούνται, ερευνούν ή συγκρίνουν ενεργά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πουλάτε
Δυνητικοί πελάτες
 • Ενθάρρυνση σχετικών πελατών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πραγματοποιώντας εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία μετατροπής, όπως η αυτόματη υποβολή προσφορών και η στόχευση, οι διαφημίσεις με εντυπωσιακές εικόνες και άλλες λειτουργίες που σας βοηθούν να συλλέγετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγραφές για ενημερωτικά δελτία ή άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας από χρήστες που ενδιαφέρονται για την επιχείρησή σας
Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
 • Ενθάρρυνση δυνητικών πελατών να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας
Λειτουργίες που βοηθούν τους πελάτες που πραγματοποιούν έρευνα να βρίσκουν προϊόντα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, όπως η αυτόματη υποβολή προσφορών, η στόχευση και η δημιουργία διαφημίσεων, καθώς και λειτουργίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια λίστα επισκεπτών με τους οποίους μπορείτε να επανασυνδεθείτε αργότερα
Αναγνωρισιμότητα και μελέτη στοιχείων
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών σας.
 • Παρουσίαση στους πελάτες των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρετε κατά την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ή την επέκταση της επιχείρησής σας σε μια νέα περιοχή.
Λειτουργίες που σας βοηθούν να αυξήσετε την αναγνώριση επωνυμίας, όπως οι οπτικά ελκυστικές διαφημίσεις, οι στρατηγικές προσφορών που αυξάνουν τις προβολές, καθώς και άλλες λειτουργίες που βοηθούν στην προσέλκυση νέων πελατών και της προσοχής τους

Στόχοι για καμπάνιες για την Demand Gen

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται Τύποι λειτουργιών
Πωλήσεις
 • Αύξηση των πωλήσεων ή των μετατροπών από πελάτες που είναι έτοιμοι να προβούν σε κάποια ενέργεια
 • Αλληλεπίδραση με πελάτες που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί σας ή βρίσκονται πολύ κοντά στη λήψη απόφασης αγοράς
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία αγοράς ή μετατροπής, όπως οι διαφημίσεις με εντυπωσιακές εικόνες, η αυτόματη υποβολή προσφορών και στόχευση και άλλες λειτουργίες που σας βοηθούν να προσεγγίζετε άτομα που περιηγούνται, ερευνούν ή συγκρίνουν ενεργά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πουλάτε
Δυνητικοί πελάτες
 • Ενθάρρυνση σχετικών πελατών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πραγματοποιώντας εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Λειτουργίες που εκκινούν τη διαδικασία μετατροπής, όπως η αυτόματη υποβολή προσφορών και η στόχευση, οι διαφημίσεις με εντυπωσιακές εικόνες και άλλες λειτουργίες που σας βοηθούν να συλλέγετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγραφές για ενημερωτικά δελτία ή άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας από χρήστες που ενδιαφέρονται για την επιχείρησή σας
Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
 • Ενθάρρυνση δυνητικών πελατών να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας
Λειτουργίες που βοηθούν τους πελάτες που πραγματοποιούν έρευνα να βρίσκουν προϊόντα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, όπως η αυτόματη υποβολή προσφορών, η στόχευση και η δημιουργία διαφημίσεων, καθώς και λειτουργίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια λίστα επισκεπτών με τους οποίους μπορείτε να επανασυνδεθείτε αργότερα
Αναγνωρισιμότητα και μελέτη στοιχείων
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών σας.
 • Παρουσίαση στους πελάτες των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρετε κατά την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ή την επέκταση της επιχείρησής σας σε μια νέα περιοχή.
Λειτουργίες που σας βοηθούν να αυξήσετε την αναγνώριση επωνυμίας, όπως οι οπτικά ελκυστικές διαφημίσεις, οι στρατηγικές προσφορών που αυξάνουν τις προβολές, καθώς και άλλες λειτουργίες που βοηθούν στην προσέλκυση νέων πελατών και της προσοχής τους
Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε στόχους μάρκετινγκ για καμπάνιες Demand Gen μετά τη δημιουργία της καμπάνιας.

Στόχοι για καμπάνιες Αγορών

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται
Πωλήσεις
 • Προώθηση πωλήσεων ή μετατροπών στο διαδίκτυο, εντός της εφαρμογής, μέσω τηλεφώνου ή στο κατάστημα
 • Αλληλεπίδραση με πελάτες που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί σας ή βρίσκονται κοντά στη λήψη απόφασης αγοράς
Δυνητικοί πελάτες
 • Ενθάρρυνση σχετικών πελατών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πραγματοποιώντας εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
 • Ενθάρρυνση δυνητικών πελατών να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας

Στόχοι για καμπάνιες βίντεο

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται
Πωλήσεις
 • Αύξηση των πωλήσεων ή των μετατροπών από πελάτες που είναι έτοιμοι να προβούν σε κάποια ενέργεια
 • Αλληλεπίδραση με πελάτες που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί σας ή βρίσκονται πολύ κοντά στη λήψη αποφάσεων αγοράς
Δυνητικοί πελάτες
 • Ενθάρρυνση σχετικών πελατών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, πραγματοποιώντας εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους
Επισκεψιμότητα ιστοτόπου
 • Ενθάρρυνση δυνητικών πελατών να επισκεφτούν τον ιστότοπό σας
Αναγνωρισιμότητα και μελέτη στοιχείων
 • Ενθάρρυνση δυνητικών πελατών να εξετάσουν την επωνυμία ή τα προϊόντα σας, όταν ερευνούν ή αγοράζουν προϊόντα
 • Αλληλεπίδραση με άτομα που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την επωνυμία σας
 • Ενθάρρυνση ατόμων ώστε να λάβουν υπόψη την επωνυμία ή τα προϊόντα σας στο μέλλον
 • Προσέγγιση ευρέως κοινού, ενώ χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά την επωνυμία σας
 • Αύξηση αναγνωρισιμότητας σε συναφή είδη κοινού
 • Χρήση μιας ποικιλίας μορφών διαφήμισης που έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου οι χρήστες να αναγνωρίζουν την επωνυμία σας
 • Προσεγγίστε το κοινό στην επιθυμητή εβδομαδιαία συχνότητα στόχευσης, για να αυξήσετε την αναγνώριση επωνυμίας
Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε στόχους μάρκετινγκ για καμπάνιες βίντεο μετά τη δημιουργία της καμπάνιας.

Στόχοι για Καμπάνιες εφαρμογών

Στόχος Πότε χρησιμοποιείται
Προώθηση εφαρμογής
 • Αυξήστε τις εγκαταστάσεις εφαρμογών και την αφοσίωση με μια αυτοματοποιημένη καμπάνια που προβάλλει διαφημίσεις στο Δίκτυο αναζήτησης Google, στο Δίκτυο προβολής, στο Google Play, σε άλλες εφαρμογές και στο YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Εξασφαλίστε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το Google Analytics.

Μπορείτε να προβάλλετε καλύτερες καμπάνιες Google Ads με το Google Analytics. Χρησιμοποιήστε το Google Analytics, για να αυξήσετε τις ενέργειες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρησή σας.

Χρήση του Google Analytics χωρίς χρέωση

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού