Giới thiệu về mục tiêu của chiến dịch trong Google Ads

Khi sử dụng mục tiêu, bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định khi tạo chiến dịch trong Google Ads nhờ những tính năng được thiết kế để giúp chiến dịch chạy thành công. Bạn có thể tạo mục tiêu khi tạo chiến dịch. Mục tiêu bạn chọn phải phù hợp với mục đích chính mà bạn muốn đạt được với chiến dịch (ví dụ: Doanh số bán hàng hoặc Lưu lượng truy cập trang web). Sau khi chọn một mục tiêu, bạn có thể thấy các tính năng và chế độ cài đặt đề xuất phù hợp giúp bạn đạt được kết quả quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của mục tiêu và xác định vai trò của mỗi mục tiêu trong việc giúp bạn nâng cao hiệu suất của chiến dịch.

Lưu ý: Khi tạo chiến dịch Google Ads mới, bạn có thể được yêu cầu chọn mục tiêu chiến dịch trước khi chọn loại chiến dịch. Vì Google cải thiện trải nghiệm tạo chiến dịch vào năm 2023, nên ngôn ngữ trong tài khoản có thể thay đổi đôi chút dựa trên thông tin thiết lập tài khoản.

 


Cách hoạt động của mục tiêu

Khi bạn tạo chiến dịch, hãy chọn một mục tiêu tương ứng với mục đích chính mà bạn muốn chiến dịch mang đến cho doanh nghiệp của mình.

Ví dụ: nếu muốn người dùng truy cập vào trang web của bạn sau khi xem quảng cáo, bạn có thể chọn mục tiêu "Lưu lượng truy cập trang web". Sau khi chọn mục tiêu này, khi thiết lập chiến dịch, bạn sẽ thấy các tính năng và chế độ cài đặt đề xuất có thể giúp tạo ra lượt truy cập vào trang web của bạn.

Bạn có thể thêm hoặc xoá mục tiêu bất cứ lúc nào. Nếu muốn, hãy chọn không sử dụng mục tiêu và tạo chiến dịch mà không cần xem các đề xuất về mục tiêu. Để xem thêm thông tin về từng loại mục tiêu và một số tính năng nổi bật do mỗi mục tiêu đề xuất, bạn chỉ cần đặt con trỏ lên mục tiêu.

Sau khi chọn mục tiêu cho chiến dịch, bạn có thể chọn loại chiến dịch mà bạn muốn chạy. Loại chiến dịch sẽ quyết định nơi khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn, cũng như các chế độ cài đặt và lựa chọn có sẵn cho bạn. Sau khi chỉ định một loại chiến dịch, bạn sẽ tiếp tục chọn những mạng mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện.

Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về các định dạng quảng cáo có sẵn trong các loại chiến dịch

Lưu ý: Mục tiêu của chiến dịch "Sự cân nhắc về thương hiệu và sản phẩm" đã được kết hợp với "Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận". Giờ đây, bạn có thể tìm thấy tất cả các loại chiến dịch phụ đó cho cả hai mục tiêu trong mục "Mức độ nhận biết và cân nhắc". Việc hợp nhất này sẽ giúp đơn giản hoá trải nghiệm lựa chọn mục tiêu của nhà quảng cáo và đem đến một nơi tập trung cho tất cả các loại chiến dịch phụ dựa trên thương hiệu.

Tạo chiến dịch có mục tiêu

Mục tiêu cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất

Mục tiêu Trường hợp sử dụng Các loại tính năng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc số lượt chuyển đổi trực tuyến, trong ứng dụng, qua điện thoại hoặc tại cửa hàng thực tế
 • Thu hút những khách hàng đã từng liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng.
Những tính năng giúp bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như chiến lược đặt giá thầu nhắm đến lượt nhấp, thành phần và quảng cáo hiển thị cho khách hàng tiềm năng khi họ duyệt xem những trang web, video và ứng dụng hợp tác với Google
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng phù hợp đăng ký nhận bản tin hoặc cung cấp thông tin liên hệ của họ để thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Những tính năng giúp bắt đầu quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng, thành phần và quảng cáo hiển thị cho người dùng khi họ duyệt xem những trang web, video và ứng dụng hợp tác với Google
Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sau khi tạo chiến dịch đó.

Mục tiêu cho chiến dịch Tìm kiếm

Mục tiêu Trường hợp sử dụng Các loại tính năng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc số lượt chuyển đổi trực tuyến, trong ứng dụng, qua điện thoại hoặc tại cửa hàng thực tế
 • Thu hút những khách hàng đã từng liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng
Những tính năng giúp bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như chiến lược đặt giá thầu nhắm đến lượt nhấp, thành phần và quảng cáo hiển thị cho khách hàng tiềm năng khi họ duyệt xem những trang web, video và ứng dụng hợp tác với Google
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng phù hợp đăng ký nhận bản tin hoặc cung cấp thông tin liên hệ của họ để thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Những tính năng giúp bắt đầu quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng, thành phần và quảng cáo hiển thị cho người dùng khi họ duyệt xem những trang web, video và ứng dụng hợp tác với Google
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thu hút khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Những tính năng giúp khách hàng đang tìm hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tìm thấy các lựa chọn sản phẩm tiềm năng, chẳng hạn như quảng cáo có dòng tiêu đề thích hợp mà hệ thống tự động tạo, thành phần và những chiến lược đặt giá thầu có thể giúp tăng lượt truy cập vào trang web của bạn

Mục tiêu cho chiến dịch Hiển thị

Mục tiêu Trường hợp sử dụng Các loại tính năng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc số lượt chuyển đổi từ những khách hàng đã sẵn sàng thực hiện hành động
 • Thu hút những khách hàng đã từng liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng
Những tính năng giúp bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như quảng cáo bắt mắt, tính năng đặt giá thầu cũng như nhắm mục tiêu tự động và những tính năng khác giúp bạn tiếp cận người dùng đang chủ động duyệt xem, tìm hiểu hoặc so sánh các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng phù hợp đăng ký nhận bản tin hoặc cung cấp thông tin liên hệ của họ để thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Các tính năng bắt đầu quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như đặt giá thầu cũng như nhắm mục tiêu tự động, quảng cáo bắt mắt và các tính năng khác giúp bạn thu thập địa chỉ email, đăng ký bản tin hoặc thông tin liên hệ có liên quan khác từ những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thu hút khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Những tính năng giúp khách hàng đang tìm hiểu về sản phẩm của bạn tìm thấy các lựa chọn sản phẩm tiềm năng (chẳng hạn như các tính năng đặt giá thầu tự động, nhắm mục tiêu và tạo quảng cáo), cũng như những tính năng có thể giúp bạn tạo danh sách khách truy cập mà bạn có thể kết nối lại vào lúc khác
Mức độ nhận biết và cân nhắc
 • Nâng cao mức độ nhận biết về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với khách hàng khi ra mắt sản phẩm mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới.
Những tính năng giúp bạn xây dựng sự công nhận thương hiệu, chẳng hạn như quảng cáo bắt mắt, chiến lược giá thầu giúp tăng số lượt xem và những tính năng khác giúp thu hút khách hàng mới cũng như sự chú ý của họ

Mục tiêu cho chiến dịch Tạo nhu cầu

Mục tiêu Trường hợp sử dụng Các loại tính năng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc số lượt chuyển đổi từ những khách hàng đã sẵn sàng thực hiện hành động
 • Thu hút những khách hàng đã từng liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng
Những tính năng giúp bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như quảng cáo bắt mắt, tính năng đặt giá thầu cũng như nhắm mục tiêu tự động và những tính năng khác giúp bạn tiếp cận người dùng đang chủ động duyệt xem, tìm hiểu hoặc so sánh các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng phù hợp đăng ký nhận bản tin hoặc cung cấp thông tin liên hệ của họ để thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Các tính năng bắt đầu quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như đặt giá thầu cũng như nhắm mục tiêu tự động, quảng cáo bắt mắt và các tính năng khác giúp bạn thu thập địa chỉ email, đăng ký bản tin hoặc thông tin liên hệ có liên quan khác từ những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thu hút khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Những tính năng giúp khách hàng đang tìm hiểu về sản phẩm của bạn tìm thấy các lựa chọn sản phẩm tiềm năng (chẳng hạn như các tính năng đặt giá thầu tự động, nhắm mục tiêu và tạo quảng cáo), cũng như những tính năng có thể giúp bạn tạo danh sách khách truy cập mà bạn có thể kết nối lại vào lúc khác
Mức độ nhận biết và cân nhắc
 • Nâng cao mức độ nhận biết về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với khách hàng khi ra mắt sản phẩm mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới.
Những tính năng giúp bạn xây dựng sự công nhận thương hiệu, chẳng hạn như quảng cáo bắt mắt, chiến lược giá thầu giúp tăng số lượt xem và những tính năng khác giúp thu hút khách hàng mới cũng như sự chú ý của họ
Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch Tạo nhu cầu sau khi tạo chiến dịch đó.

Mục tiêu cho chiến dịch Mua sắm

Mục tiêu Trường hợp sử dụng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc số lượt chuyển đổi trực tuyến, trong ứng dụng, qua điện thoại hoặc tại cửa hàng thực tế
 • Thu hút những khách hàng đã từng liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng phù hợp đăng ký nhận bản tin hoặc cung cấp thông tin liên hệ của họ để thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thu hút khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn

Mục tiêu cho chiến dịch Video

Mục tiêu Trường hợp sử dụng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc số lượt chuyển đổi từ những khách hàng đã sẵn sàng thực hiện hành động
 • Thu hút những khách hàng đã từng liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng phù hợp đăng ký nhận bản tin hoặc cung cấp thông tin liên hệ của họ để thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thu hút khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Mức độ nhận biết và cân nhắc
 • Khuyến khích khách hàng tiềm năng cân nhắc về thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn khi họ tìm hiểu hoặc mua sản phẩm
 • Thu hút những người đã thể hiện sự quan tâm đến thương hiệu của bạn
 • Khuyến khích mọi người cân nhắc về thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn trong tương lai
 • Tiếp cận nhiều đối tượng trong khi sử dụng thương hiệu của bạn một cách hiệu quả
 • Nâng cao nhận thức cho các đối tượng có liên quan
 • Sử dụng nhiều định dạng quảng cáo được thiết kế để giúp người dùng nhận ra thương hiệu của bạn
 • Tiếp cận đối tượng với Tần suất mục tiêu hằng tuần mà bạn muốn để tăng mức độ công nhận thương hiệu
Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch Video sau khi tạo chiến dịch đó.

Mục tiêu cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng

Mục tiêu Trường hợp sử dụng
Quảng bá ứng dụng
 • Tăng số lượt cài đặt ứng dụng và mức độ tương tác bằng cách chạy một chiến dịch tự động hiển thị quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google, Mạng hiển thị, Google Play trong các ứng dụng khác và trên YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Dùng Google Analytics để cải thiện kết quả kinh doanh.

Google Analytics có thể giúp bạn chạy các chiến dịch hiệu quả hơn trên Google Ads. Hãy dùng Google Analytics để thúc đẩy thêm những hành động quan trọng nhất đối với công việc kinh doanh của bạn.

Dùng Google Analytics mà không tốn phí

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10450271853862269527
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true