Đặt tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung

Quan trọng: Chúng tôi sẽ xóa tùy chọn loại trừ nội dung “Ứng dụng dành cho thiết bị di động G-mob không có quảng cáo xen kẽ” vào tháng 9 năm 2018. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu xem tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu sẽ thay đổi như thế nào và bạn có thể làm gì để chuẩn bị.

Cài đặt loại trừ nội dung cho phép bạn chọn không hiển thị quảng cáo cùng với một số danh mục trang web, video và ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể không phù hợp với thương hiệu của bạn.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đặt loại trừ nội dung trong tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa quen với loại trừ nội dung hoặc không chắc tùy chọn cài đặt nào phù hợp với mình, trước tiên hãy đọc Giới thiệu về tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung.

Lưu ý: Trong trải nghiệm Google Ads cũ, các tùy chọn cài đặt này được gọi là “Tùy chọn danh mục trang web” cho Chiến dịch hiển thị. Đối với chiến dịch video, bộ lọc Nội dung chuẩn được tự động bật. Nếu muốn tắt tính năng này, bạn có thể tìm trên bảng điều khiển Loại trừ nội dung được mô tả trong các hướng dẫn bên dưới. Tìm hiểu thêm về bộ lọc Nội dung chuẩn.

Cách đặt loại trừ nội dung ở cấp tài khoản

Tùy chọn Kiểm soát loại trừ nội dung cấp tài khoản chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở đầu trang, hãy nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 5. Trong bảng điều khiển Loại trừ nội dung:
  1. Nhấp vào Nội dung bị loại trừ và chọn danh mục nội dung nhạy cảm mà bạn muốn loại trừ cho tất cả Chiến dịch hiển thị của mình. 
  2. Nhấp vào Loại và nhãn bị loại trừ để chọn loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số bạn muốn loại trừ cho Chiến dịch hiển thị của mình. 
   Lưu ý: Những lựa chọn này sẽ áp dụng cho mọi Chiến dịch hiển thị trong tài khoản của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu.

Cách đặt loại trừ nội dung trong Chiến dịch hiển thị

Tạo chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn một hoặc nhiều mục tiêu cho chiến dịch của bạn hoặc nếu không có mục tiêu nào phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm, hãy chọn Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn cho mục tiêu. Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, hãy chọn một loại chiến dịch, sau đó chọn một mục tiêu. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.
 5. Đối với "Loại chiến dịch", hãy chọn Mạng Hiển thị. Nhập thông tin bắt buộc để tạo chiến dịch của bạn.
 6. Nhấp vào Loại trừ nội dung để mở bảng điều khiển. Lưu ý: Chỉ có sẵn nhãn nội dung kỹ thuật số khi bạn tạo Chiến dịch hiển thị lần đầu tiên. 
 7. Chọn nhãn nội dung kỹ thuật số bạn muốn áp dụng cho chiến dịch của mình.
 8. Tạo nhóm quảng cáo và quảng cáo (tùy chọn).
 9. Nhấp vào Tạo chiến dịch.

Sửa đổi chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào tên Chiến dịch hiển thị mà bạn muốn làm việc.
 4. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 5. Nhấp vào Loại trừ nội dung để mở bảng điều khiển.
 6. Chọn loại trừ nội dung bạn muốn áp dụng cho chiến dịch của mình.
 7. Nhấp vào Lưu

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố