Postavljanje opcija izuzimanja sadržaja i kategorija web-lokacija

Važno: izuzimanje sadržaja “koji ne zauzima međustranicu u mobilnoj aplikaciji GMob” uklonit će se u rujnu 2018. Kliknite ovdje da biste saznali kako će se postavke ciljanja izmijeniti i što možete učiniti da se pripremite.

Postavke izuzimanja sadržaja omogućuju vam da isključite prikazivanje oglasa uz određene kategorije web-lokacija, videozapisa i mobilnih aplikacija koje možda nisu prikladne za vašu robnu marku.

Ovaj članak pruža podrobne upute o tome kako postaviti izuzimanja sadržaja na računu.

Prije nego što započnete

Ako niste upoznati s izuzimanjima sadržaja ili niste sigurni koje su postavke prikladne za vas, najprije proučite odjeljak O izuzimanjima sadržaja i opcijama kategorija web-lokacija.

Napomena: u prethodnom doživljaju Google Adsa ove se postavke nazivaju “Opcije kategorija web-lokacija” za kampanje na prikazivačkoj mreži. Standardni filtar sadržaja automatski se omogućuje za videokampanje. Ako ga želite isključiti, pronađite ga na ploči s izuzetim sadržajem prema uputama u nastavku. Saznajte više o standardnom filtru sadržaja.

Postavljanje izuzimanja sadržaja na razini računa

Kontrola izuzimanja sadržaja na razini računa dostupna je samo u novom doživljaju Google Adsa.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranica slijeva kliknite Postavke.
 4. Pri vrhu stranice kliknite Postavke računa.
 5. Na ploči Izuzimanja sadržaja:
  1. Kliknite Izuzeti sadržaj i odaberite kategorije osjetljivog sadržaja koje želite izuzeti za sve svoje kampanje na prikazivačkoj mreži. 
  2. Kliknite Izuzete vrste i oznake i odaberite vrstu sadržaja te oznake digitalnog sadržaja koje želite izuzeti za svoje kampanje na prikazivačkoj mreži. 
   Napomena: ovi će se odabiri primijeniti na svaku kampanju na prikazivačkoj mreži na vašem računu.
 6. Kliknite Spremi.

Kako postaviti izuzimanja sadržaja u kampanjama na prikazivačkoj mreži

Izrada kampanje

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 3. Kliknite gumb plusa , a zatim odaberite opciju Nova kampanja.
 4. Odaberite jedan cilj kampanje ili više njih. Ako nijedan cilj ne odgovara onome što tražite, odaberite Izrada kampanje bez usmjeravanja na temelju cilja. Ako ovaj korak ne odražava ono što vidite na svom računu, najprije odaberite vrstu kampanje, a zatim cilj. Saznajte više o ciljevima u novom doživljaju Google Adsa.
 5. U odjeljku "Vrsta kampanje" odaberite Prikazivačka mreža. Unesite potrebne podatke kako biste izradili kampanju.
 6. Kliknite Izuzimanja sadržaja da biste otvorili ploču. Napomena: prilikom prve izrade kampanje na prikazivačkoj mreži dostupne su samo oznake digitalnog sadržaja. 
 7. Odaberite oznake digitalnog sadržaja koje želite primijeniti na svoju kampanju.
 8. Izradite grupu oglasa i oglase (izborno).
 9. Kliknite Izradi kampanju.

Izmjena kampanje

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Postavke.
 3. Kliknite naziv kampanje na prikazivačkoj mreži na kojoj želite raditi.
 4. Kliknite Dodatne postavke.
 5. Kliknite Izuzimanja sadržaja da biste otvorili ploču.
 6. Odaberite izuzimanja sadržaja koja želite primijeniti na svoju kampanju.
 7. Kliknite Spremi
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem