Chọn tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu và quan sát

Bạn có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu để chỉ định đối tượng bạn muốn tiếp cận hoặc nội dung bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng quan sát để nhận báo cáo về một số tiêu chí mà không phải hạn chế phạm vi tiếp cận của chiến dịch (đối với tính năng nhắm mục tiêu cấp chiến dịch) hoặc nhóm quảng cáo.

Trước khi bắt đầu

Để biết thông tin tổng quan chung về tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu và quan sát, hãy xem bài viết Giới thiệu về tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu và quan sát.

Chỉnh sửa tiêu chí nhắm mục tiêu

Bạn có thể nhập "Chỉnh sửa tất cả tiêu chí nhắm mục tiêu" từ mọi phương pháp nhắm mục tiêu. Hãy nhấp vào nút dấu cộng hoặc bút chì và chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Lưu ý: Khi nhấp vào Chủ đề, bạn sẽ thấy một nút bên phải có nội dung "Chỉnh sửa tất cả tùy chọn nhắm mục tiêu".

Để chọn tùy chọn nhắm mục tiêu và quan sát cho nhóm quảng cáo hiện có, bạn có thể sử dụng trang "Chỉnh sửa tất cả tùy chọn nhắm mục tiêu". Trang này cho phép bạn:

 • Xem tất cả tùy chọn nhắm mục tiêu của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo tại một nơi
 • Thêm tiêu chí cho "Nhắm mục tiêu" và "Quan sát bổ sung"
 • Chuyển giữa các tiêu chí "Nhắm mục tiêu" và "Quan sát bổ sung"

Hướng dẫn

Cách thêm nhắm mục tiêu hoặc quan sát vào nhóm quảng cáo hiện có:

 1. Đăng nhập vào Google Ads
 2. Trong trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào phương pháp nhắm mục tiêu (Từ khóa, Đối tượng, Chủ đề hoặc Vị trí).
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng hoặc biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 4. Trên trình đơn "Thêm vào", hãy chọn Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo, sau đó nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo hoặc Chọn chiến dịch. Trong cửa sổ, hãy chọn một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch trong danh sách hay tìm theo tên hoặc mã.
 5. Bạn có thể thấy tất cả các tùy chọn nhắm mục tiêu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cấp chiến dịch mà bạn đã thiết lập đến nay.
  • Đối với tính năng nhắm mục tiêu, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Thu hẹp phạm vi nhắm mục tiêu.
  • Đối với tính năng quan sát, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Thêm đối tượng quan sát.
 6. Chọn một phương thức từ menu thả xuống.
 7. Chọn tiêu chí bạn muốn thêm và nhấp vào Xong.
 8. Ở cuối trang, nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố