Om inställningarna Inriktning och Observation

Det finns en mängd olika inriktningsmetoder för kampanjer och annonsgrupper som du kan använda för att nå potentiella kunder. Du kan inrikta dina annonser genom att välja kriterier, som vilka målgrupper du vill nå eller i vilken typ av innehåll du vill att annonserna ska visas.

Ibland kanske du vill se vilka resultat dina annonser ger när en kund stämmer in på särskilda kriterier, samtidigt som du inte vill begränsa annonserna så att de bara visas med dessa kriterier. Med funktionen Observation kan du bevaka och ange anpassade bud för kriterier utan att begränsa räckvidden.

I den här artikeln beskriver vi hur inriktnings- och observationsinställningarna fungerar. Detaljerade anvisningar om hur du ställer in funktionen finns i Välja inställningar för inriktning och observation.

Om inställningen Inriktning

När du använder inställningen Inriktning för dina kampanjer eller annonsgrupper (till exempel målgrupper inom intressegrupp, placeringar eller remarketing) berättar du för Google Ads vem du vill nå med annonserna eller var på internet du vill att annonserna ska visas.

För displaykampanjer gäller att om du inte lägger till en inriktningsmetod i en annonsgrupp är det bara kampanj- och kontoinställningarna som avgör var dina annonser kan visas, med begränsningar för till exempel innehållsuteslutningar, platser och språk. Detta innebär att dina annonser kan visas var som helst på nätet, i hela Display-nätverket och YouTube, inom dina kampanj- och kontoinställningar.

När den kan användas

Använd inställningen Inriktning i dina annonsgrupper eller kampanjer när du vill begränsa annonserna i annonsgruppen så att de bara visas för särskilda målgrupper eller i särskilt innehåll som du väljer. Inriktning i displaykampanjer rekommenderas för alla annonsörer.

Kom ihåg

Om inställningen Observation

När du använder inställningen Observation påverkas inte kampanjens eller annonsgruppens räckvidd. Med andra ord ändras inte vem som kan se dina annonser eller var annonserna kan visas när du använder den här inställningen. Däremot kan du bevaka hur det går för dina annonser för de placeringar, ämnen eller målgrupper du har valt samtidigt som kampanjen är aktiv. Tänk på att Observationer visar resultatet av ytterligare kriterier när dessa ingår i den befintliga inriktningen.

Du kan sedan använda denna data när du ska fatta beslut om ytterligare åtgärder i kampanjen, till exempel om du ska göra budjusteringar för vissa kriterier. Du kan också välja att skapa nya annonsgrupper med inriktningskriterier som baseras på observationerna.

Aktivera inställningen Observation på sidan Redigera all inriktning. Du kan också lägga till en observationsmetod från metodens rapporteringssida om den inte används för inriktning i annonsgruppen. Obs! Du kan inte lägga till någon observationsmetod när du först skapar en annonsgrupp.

När den kan användas

Använd inställningen Observation om du inte vill begränsa kampanjens eller annonsgruppens inriktning ytterligare men vill bevaka hur det går för dina annonser med vissa kriterier. Inställningen Observation rekommenderas för alla sökkampanjer och displaykampanjer för mer avancerade annonsörer.

Kom ihåg
  • Inställningen Observation begränsar inte räckvidden för din kampanj eller annonsgrupp.
  • Data rapporteras för annonser som uppfyller kriterierna du har valt för både observationer och inriktning.
  • Utöver att observera resultatet av kriterierna kan du också kan använda anpassade bud eller budjusteringar för särskilda kriterier inom dina observationer. Läs mer om budgivningsfunktioner i Display-nätverket.

Exempel

Inriktning
Anna har en butik som säljer motorcykeljackor för kvinnor. För sin annonsgruppen Kvinnliga motorcykelåkare väljer Anna ”Kvinnor” som kön i demografin och ”Motorcykelentusiaster” som målgrupp inom intressegrupp. Dessa inriktningsval begränsar annonsgruppens räckvidd, så att hennes annonser endast visas för kvinnor som är intresserade av motorcyklar.

Observationer
Anna undrar om många av hennes kunder är intresserade av att köpa fritidskläder. Hon vill veta mer, men hon vill inte begränsa annonsgruppens räckvidd ännu mer. Hon klickar på pennikonen på sidan Målgrupp, väljer kampanjer och väljer målgrupper baserat på Vad de aktivt söker information om eller planerar för. Sedan väljer hon Kläder och accessoarer och Sport- och fritidskläder som observationskriterier.

Med denna inställning av observationer kan Anna få rapporter om hur många annonsexponeringar som visades för användare som också sökte aktivt efter fritidskläder. Tänk på att observationer rapporteras när de överlappar befintlig inriktning (i detta fall Sport- och fritidskläder, Kvinnor och Motorcykelentusiaster).

Om resultatet för annonser som visas för användare som också är intresserade av sport- och fritidskläder skiljer sig från resultatet för andra annonser kan Anna höja eller sänka sina bud för den målgruppen. Hon kan också skapa en ny annonsgrupp med inriktning på personer som är intresserade av kategorin Sport- och fritidskläder om hon vill använda en särskild målsida eller ett särskilt erbjudande för dem.

Tillgänglighet av Inriktning och Observation

För kampanjer i Display-nätverket

Rekommenderad användning: Inriktning

Du kan använda Inriktning för

  • Målgrupper
  • Placeringar
  • Ämnen.

Demografi och Sökord för Display-nätverket använder endast standardinställningen för inriktning. Observera att alla demografiska grupper är inriktade som standard, såvida du inte gör några ändringar.

För kampanjer i söknätverket och Shopping-kampanjer

Rekommenderad användning: Observation

Du kan använda Observation för Målgrupper (inklusive RLSA).

För videokampanjer

Rekommenderad användning: Inriktning

Inställningen Observation är inte tillgänglig. Alla metoder använder standardinriktning som standard.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt