Sử dụng tiện ích ứng dụng

Tiện ích ứng dụng cho phép bạn liên kết đến ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc máy tính bảng trong quảng cáo văn bản của bạn.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập tiện ích, hãy đảm bảo bạn có tất cả các mục sau:

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoạt động trong Google Play hoặc Apple App Store
 • Tên gói (Android) hoặc ID ứng dụng (iOS) cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn
 • URL của trang trong cửa hàng ứng dụng, nơi người dùng có thể tìm hiểu thêm về ứng dụng hoặc nhấp để cài đặt ứng dụng

Nếu có tất cả các mục ở trên, bạn có thể thêm phần mở rộng về ứng dụng vào quảng cáo trong tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình.

Hướng dẫn

Tạo tiện ích ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích từ menu trang và chọn Tiện ích ở đầu trang
 3. Nhấp vào nút dấu cộng
 4. Chọn Tiện ích ứng dụng từ menu thả xuống
 5. Chọn xem bạn muốn tiện ích ứng dụng của mình chạy trên cấp Tài khoản, Chiến dịch hay Nhóm quảng cáo từ menu thả xuống
 6. Chọn "Tạo tiện ích ứng dụng mới" hoặc "Sử dụng tiện ích ứng dụng hiện tại"
 7. Nhập tên ứng dụng của bạn vào trường tìm kiếm. Bạn có thể chọn giữa phiên bản "Android" và "IOS" của ứng dụng này.
 8. Nhập "Văn bản liên kết" bạn muốn xuất hiện dưới dạng gọi hành động của mình
 9. Bạn cũng có thể thêm thông số theo dõi tùy chỉnh hoặc đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc và lịch biểu hàng ngày cho tiện ích ứng dụng của bạn
 10. Nhấp vào Lưu
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố