Thiết lập tính năng theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động

Quá trình theo dõi Quảng cáo tìm kiếm động hoạt động tương tự như quá trình theo dõi bằng thông số ValueTrack, nhưng có một điểm khác biệt chính, đó là hệ thống sẽ tự động tạo URL trang đích của Quảng cáo tìm kiếm động. Khi thiết lập tính năng theo dõi, bạn có thể đưa khách hàng tiềm năng đến một trang đích cụ thể có thông tin bổ sung trong URL, chẳng hạn như Mục tiêu quảng cáo động đã kích hoạt quảng cáo của bạn hoặc loại thiết bị mà người dùng sử dụng khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Ví dụ: nếu URL cuối cùng của bạn là example.com và bạn muốn đưa mọi người đến example.com?tracking=123 thì mẫu theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động của bạn phải bao gồm thông số ValueTrack {lpurl}?tracking=123. Thông số {lpurl} sẽ được thay thế bằng URL trang đích động.

Bài viết này giải thích cách thiết lập tính năng theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) của bạn. 

Tạo mẫu theo dõi

Bạn có thể thêm mẫu theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động ở cấp tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc Mục tiêu quảng cáo động. Hãy lưu ý rằng Google Ads sẽ sử dụng mẫu theo dõi cụ thể nhất. Ví dụ: nếu bạn có mẫu theo dõi ở cấp quảng cáo và cấp Mục tiêu quảng cáo động thì chúng tôi sẽ sử dụng mẫu theo dõi Mục tiêu quảng cáo động.

Để sử dụng tính năng theo dõi trong các Nhóm quảng cáo động, bạn cần phải tạo mẫu theo dõi. Bạn cũng sẽ cần thông số ValueTrack để điền trang đích của mình. Thông số ValueTrack có thể trả về địa chỉ trang đích ở một vài định dạng khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra cách phần mềm theo dõi của bạn định dạng URL theo dõi.

Sau khi bạn có định dạng chính xác, hãy thay thế URL trang đích trong URL theo dõi của bên thứ ba bằng thông số ValueTrack đề xuất để tạo mẫu theo dõi.

URL trang đích mẫu của bạn: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

URL trang đích của bạn với chi tiết theo dõi Các tính năng chính Thông số ValueTrack đề xuất Mẫu theo dõi
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz Không mã hóa URL trang đích, kết thúc bằng chuỗi "theo dõi" {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

URL theo dõi của bên thứ ba Các tính năng chính Thông số ValueTrack đề xuất Mẫu theo dõi
http://tracking.com/redir.php? url=https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Mã hóa ?, =, ", #, \t, ', và [dấu cách] của URL trang đích, kết thúc bằng truy vấn tìm kiếm {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones Mã hóa:, / và ? và = của URL trang đích, kết thúc bằng truy vấn tìm kiếm {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Không bao gồm URL trang đích Không, định dạng này không được hỗ trợ. không áp dụng


Nếu đang sử dụng phần mềm theo dõi của bên thứ ba, bạn sẽ cần kiểm tra xem phần mềm đó có tương thích với Quảng cáo tìm kiếm động trong Google Ads hay không. Theo nguyên tắc chung, Quảng cáo tìm kiếm động sẽ hoạt động với phần mềm của bên thứ ba nếu bạn có thể thấy trang đích trong URL theo dõi của phần mềm.

URL theo dõi mẫu Tương thích?
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Tương thích. Bạn có thể thấy URL trang đích trong URL theo dõi.

Mẫu theo dõi Google Ads của bạn sẽ là http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Không tương thích. Bạn không thể thấy URL trang đích trong URL theo dõi.

Bạn không thể tạo mẫu theo dõi chứa {lpurl}

 

Nếu bạn không thấy URL trang đích trong URL theo dõi của phần mềm thì phần mềm của bạn không tương thích với Quảng cáo tìm kiếm động.

Hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra mẫu theo dõi và đường dẫn liên kết trang đích của bạn để xác nhận rằng các mẫu theo dõi và đường dẫn này đưa những người nhấp vào quảng cáo của bạn tới trang mong muốn. Google Ads sẽ sử dụng miền bạn đã cung cấp để tạo và kiểm tra các đường dẫn liên kết của bạn. Nếu trang đích cuối cùng của bạn không tải thành công thì quảng cáo có thể bị từ chối.

Hướng dẫn

 

Trước khi bắt đầu, bạn có thể thêm cột "Mẫu theo dõi" vào bảng của mình:

  1. Nhấp vào Mục tiêu quảng cáo động từ menu trang ở bên trái.
  2. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng thống kê.
  3. Nhấp vào Thuộc tính, rồi chọn Mẫu theo dõi.
  4. Nhấp vào Áp dụng.

Thiết lập tính năng theo dõi cho Mục tiêu quảng cáo động

  1. Nhấp vào menu trang Mục tiêu quảng cáo động.
  2. Di chuột qua bất kỳ mục nào trong cột "Mẫu theo dõi" mới và nhấp vào biểu tượng bút chì xuất hiện.
  3. Nhập {lpurl}, dấu chấm hỏi và sau đó nhập bất kỳ thông số ValueTrack nào mà bạn muốn sử dụng, phân tách nhau bằng ký hiệu "và" (&). Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng thông số {targetid} thì mẫu theo dõi của bạn sẽ là:{lpurl}?targetid={targetid}
  4. Nhấp vào Lưu.

 

 
 

Lưu ý

Nếu mẫu theo dõi của bạn bao gồm thông số ValueTrack cho biết thông tin từ khóa, chẳng hạn như thông số {keyword}, thì các thông số đó sẽ được để trống cho Quảng cáo tìm kiếm động, vì loại Quảng cáo này không sử dụng từ khóa. Để giúp xác định mục tiêu nào kích hoạt quảng cáo, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thông số {targetID}.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố