Ställa in spårning av dynamiska sökannonser

Spårning av dynamiska sökannonser fungerar på liknande sätt som spårning med ValueTrack-parametrar men med en viktig skillnad: Den dynamiska sökannonsens målsidesadress genereras dynamiskt. När du ställer in spårning kan du leda potentiella kunder till en särskild målsida som innehåller extra information i webbadressen, som vilken automatisk inriktning som ledde till att annonsen visades eller vilken typ av enhet som personen som klickade på annonsen använde.

Om exempelvis din slutliga webbadress är example.com och du vill leda människor till example.com?tracking=123 ska spårningsmallen för den dynamiska sökannonsen innehålla ValueTrack-parametrarna {lpurl}?tracking=123. {lpurl} ersätts med webbadressen till den dynamiska målsidan.

I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in spårning av dynamiska sökannonser. 

Skapa en spårningsmall

Du kan lägga till en spårningsmall för dina dynamiska sökannonser på konto-, kampanj-, annonsgrupps-, annons- eller automatisk inriktningsnivå. Tänk på att Google Ads använder den nivå som är mest specifik. Om du till exempel har en spårningsmall på annonsnivå och på nivån dynamisk annonsinriktning (automatisk inriktning) används spårningsmallen på den sistnämnda nivån.

För att kunna använda spårning i dina dynamiska sökannonskampanjer måste du skapa en spårningsmall. Du behöver också en ValueTrack-parameter för att fylla målsidan. ValueTrack-parametern kan generera målsidesadresser i några olika format, så kontrollera hur din spårningsprogramvara spårar webbadresser.

När du har rätt format ersätter du målsidesadressen i spårningsadressen från tredje part med den rekommenderade ValueTrack-parametern för att skapa en spårningsmall.

Din exempelmålsidesadress: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

Målsidesadress med spårningsinformation Viktiga egenskaper Rekommenderad ValueTrack-parameter Spårningsmall
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz Kodar inte målsidesadressen, avslutas med strängen ”tracking” {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

Spårningsadress från tredje part Viktiga egenskaper Rekommenderad ValueTrack-parameter Spårningsmall
http://tracking.com/redir.php? url=https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Kodar ?, =, ", #, \t, ', och [blanksteg] för målsidesadressen, avslutas med sökfråga {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones Kodar :, / och ? och = för målsidesadressen, avslutas med sökfråga {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Målsidesadressen tas inte med Ingen, det här formatet stöds inte inte tillämpligt


Om du använder spårningsprogramvara från tredje part måste du testa om den är kompatibel med dynamiska sökannonser i Google Ads. Som tumregel fungerar dynamiska sökannonser tillsammans med programvara från tredje part om du kan se målsidesadressen i spårningsadressen i programmet.

Exempel på spårningsadress Är programvaran kompatibel?
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Kompatibel. Du kan se målsidesadressen i spårningsadressen.

Din spårningsmall i Google Ads blir http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Inte kompatibel. Du kan inte se målsidesadressen i spårningsadressen.

Du kan inte skapa en spårningsmall som innehåller {lpurl}.

 

Om du inte ser målsidesadressen i programvarans spårningsadress är programvaran inte kompatibel med dynamiska sökannonser.

Vårt system kontrollerar dina spårningsmallar och målsideslänkar för att bekräfta att de leder användare som klickar på din annons till den förväntade sidan. Google Ads genererar och testar dina länkar på den domän du har angett. Om dina slutliga målsidor inte visas godkänns inte annonsen.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Before you begin, you may have to add the "Tracking template" column to your table:

  1. Sign in to your AdWords account.
  2. Click on the Auto targets tab.
  3. Click Columns then select Modify columns.
  4. Expand the Attributes option and click Tracking template.
  5. Click Apply.

Set up tracking for your auto target:

  1. Click the Auto target tab.
  2. Hover over any entry in the new “Tracking template” column, and click when the pencil appears.
  3. Enter {lpurl}, a question mark, and then any ValueTrack parameters you want to use, separated by ampersands (&). For example, if you want to use the {targetid} parameter, your tracking template would be: {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Click Save.

Viktigt att tänka på

Om spårningsmallarna innehåller ValueTrack-parametrar med sökordsinformation, till exempel parametern {keyword}, blir sådana parametrar tomma för dynamiska sökannonser eftersom dessa annonser är inriktade på webbsidesgrupper, inte specifika sökord. Om du vill identifiera vilken inriktning som gjorde att annonsens visades rekommenderar vi att du använder parametern {targetID}.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?