Nastavenie sledovania pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Sledovanie dynamických reklám vo vyhľadávaní funguje podobne ako sledovanie s parametrami ValueTrack, no je v ňom jeden zásadný rozdiel – adresa vstupnej stránky dynamických reklám vo vyhľadávaní sa generuje dynamicky. Ak nastavíte sledovanie, môžete potenciálnych zákazníkov presmerovať na konkrétnu vstupnú stránku, ktorá vo svojej webovej adrese obsahuje informácie navyše, ako je napríklad zacielenie dynamickej reklamy, ktoré spustilo vašu reklamu, alebo typ zariadenia, v ktorom osoba klikla na vašu reklamu.

Ak je vaša cieľová webová adresa napríklad example.com a ľudí chcete presmerovať na adresu example.com?tracking=123, šablóna sledovania dynamickej reklamy vo vyhľadávaní by mala obsahovať parametre ValueTrack {lpurl}?tracking=123. Parameter {lpurl} bude nahradený dynamickou adresou vstupnej stránky.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako môžete nastaviť sledovanie pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní. 

Vytvorenie šablóny sledovania

Pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní môžete pridať šablónu sledovania na úrovni účtu, kampane, reklamnej skupiny, reklamy alebo zacielenia dynamickej reklamy. Pripomíname, že Google Ads použije najkonkrétnejšiu úroveň. Ak napríklad máte šablónu sledovania na úrovni reklamy a na úrovni zacielenia dynamickej reklamy, použije sa šablóna sledovania na úrovni zacielenia dynamickej reklamy.

Ak chcete používať sledovanie v reklamných skupinách s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní, musíte vytvoriť šablónu sledovania. Budete tiež potrebovať parameter ValueTrack na vyplnenie svojej vstupnej stránky. Parameter ValueTrack môže vrátiť adresy vstupných stránok v niekoľkých rôznych formátoch. Skontrolujte preto, ako váš softvér sledovania formátuje sledovacie webové adresy.

Keď zistíte, aký je správny formát, nahraďte adresu vstupnej stránky v sledovacej webovej adrese tretej strany za odporúčaný parameter ValueTrack a vytvorte tak šablónu sledovania.

Príklad adresy vstupnej stránky: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

Adresa vstupnej stránky s údajmi sledovania Kľúčové funkcie Odporúčaný parameter ValueTrack Šablóna sledovania
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz Nedochádza ku kódovaniu adresy vstupnej stránky, na konci je reťazec tracking. {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

Sledovacia webová adresa tretej strany Kľúčové funkcie Odporúčaný parameter ValueTrack Šablóna sledovania
http://tracking.com/redir.php? url=https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Dochádza ku kódovaniu znakov ?, =, ", #, \t, ' a [medzery] adresy vstupnej stránky, na konci je vyhľadávací dopyt. {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones Dochádza ku kódovaniu znakov :, /, ? a = vo webovej adrese vstupnej stránky, na konci je vyhľadávací dopyt. {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Adresa vstupnej stránky nie je zahrnutá. Žiadny, tento formát nie je podporovaný


Ak používate softvér sledovania tretej strany, potrebujete otestovať, či je kompatibilný s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní v službe Google Ads. Vo všeobecnosti platí, že dynamické reklamy vo vyhľadávaní fungujú so softvérom tretej strany, ak vstupnú stránku vidíte v sledovacej webovej adrese softvéru.

Príklad sledovacej webovej adresy Kompatibilné?
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Kompatibilné. V sledovacej webovej adrese sa zobrazuje adresa vstupnej stránky.

Šablóna sledovania v službe Google Ads by bola http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Nekompatibilné. V sledovacej webovej adrese sa nezobrazuje adresa vstupnej stránky.

Nemôžete vytvoriť šablónu sledovania obsahujúcu parameter {lpurl}.

 

Ak sa v sledovacej webovej adrese vášho softvéru nenachádza adresa vstupnej stránky, váš softvér nie je kompatibilný s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní.

Náš systém skontroluje vaše šablóny sledovania a odkazy na vstupnú stránku. Systém sa tak ubezpečí, že presmerujú ľudí, ktorí kliknú na vašu reklamu, na správnu stránku. Google Ads použije zadanú doménu na vytvorenie a otestovanie vašich prepojení. Ak sa cieľové vstupné stránky nenačítajú úspešne, vaša reklama môže byť zamietnutá.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Before you begin, you may have to add the "Tracking template" column to your table:

  1. Sign in to your AdWords account.
  2. Click on the Auto targets tab.
  3. Click Columns then select Modify columns.
  4. Expand the Attributes option and click Tracking template.
  5. Click Apply.

Set up tracking for your auto target:

  1. Click the Auto target tab.
  2. Hover over any entry in the new “Tracking template” column, and click when the pencil appears.
  3. Enter {lpurl}, a question mark, and then any ValueTrack parameters you want to use, separated by ampersands (&). For example, if you want to use the {targetid} parameter, your tracking template would be: {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Click Save.

Na čo treba pamätať

Ak vaše šablóny sledovania zahŕňajú parametre ValueTrack, ktoré obsahujú informácie o kľúčovom slove, napríklad parameter {keyword}, v prípade dynamických reklám vo vyhľadávaní budú tieto parametre prázdne, pretože dynamické reklamy vo vyhľadávaní nepoužívajú kľúčové slová. Na identifikáciu zacielenia, ktoré spustilo reklamu, odporúčame použiť parameter {targetID}.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory