Konfigurowanie śledzenia dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Śledzenie dynamicznych reklam w wyszukiwarce działa podobnie do śledzenia z wykorzystaniem parametrów ValueTrack z jedną ważną różnicą – adres URL strony docelowej dynamicznej reklamy w wyszukiwarce jest generowany dynamicznie. Po skonfigurowaniu śledzenia możesz kierować potencjalnych klientów na określoną stronę docelową, której adres URL zawiera dodatkowe informacje, np. dynamiczny cel reklamy, który spowodował wyświetlenie reklamy, lub rodzaj urządzenia, na którym użytkownik kliknął reklamę.

Jeśli końcowy adres URL to np. example.com i chcesz kierować użytkowników na example.com?tracking=123, szablon śledzenia dynamicznej reklamy w wyszukiwarce powinien zawierać parametry ValueTrack {lpurl}?tracking=123. Element {lpurl} zostanie zastąpiony dynamicznym adresem URL strony docelowej.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować śledzenie dynamicznych reklam w wyszukiwarce. 

Tworzenie szablonu śledzenia

Szablon śledzenia dynamicznych reklam w wyszukiwarce możesz dodać na poziomie konta, kampanii, grupy reklam, reklamy lub dynamicznego celu reklamy. Pamiętaj, że Google Ads będzie używać szablonu o najwęższym zakresie. Jeśli np. masz szablon śledzenia na poziomie reklamy i dynamicznego celu reklamy, zostanie użyty szablon śledzenia dynamicznego celu reklamy.

Aby używać śledzenia w grupach reklam dynamicznych, musisz utworzyć szablon śledzenia. Aby wypełnić pole strony docelowej, potrzebujesz parametru ValueTrack. Parametr ValueTrack może wyświetlać adresy URL stron docelowych w kilku różnych formatach, więc sprawdź, jak Twoje oprogramowanie śledzące formatuje linki monitorujące.

Po uzyskaniu odpowiedniego formatu, zamień URL strony docelowej w linku monitorującym firmy zewnętrznej na zalecany parametr ValueTrack, by utworzyć szablon śledzenia.

Przykładowy URL strony docelowej: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

URL strony docelowej z danymi śledzenia Główne funkcje Zalecany parametr ValueTrack Szablon śledzenia
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz Nie koduje adresu URL strony docelowej, kończy się ciągiem „tracking” {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

Link monitorujący firmy zewnętrznej Główne funkcje Zalecany parametr ValueTrack Szablon śledzenia
http://tracking.com/redir.php? url=https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Koduje ?, =, ", #, \t, ' i [spacja] adresu URL strony docelowej, kończy się wyszukiwanymi słowami {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones Koduje :, / i ?, a także = adresu URL strony docelowej, kończy się wyszukiwanymi słowami {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Nie zawiera adresu URL strony docelowej Brak, ten format nie jest obsługiwany. nie dotyczy


Jeśli korzystasz z oprogramowania śledzącego innej firmy, musisz sprawdzić, czy jest ono zgodne z Twoimi dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce w Google Ads. Ogólnie dynamiczne reklamy w wyszukiwarce współpracują z oprogramowaniem innych firm, jeśli ich strony docelowe występują w linku monitorującym tego oprogramowania.

Przykład linku monitorującego Zgodny?
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Zgodny. Adres URL strony docelowej jest widoczny w linku monitorującym.

Szablon śledzenia Google Ads wyglądałby tak: http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Brak zgodności. Nie można zobaczyć adresu URL strony docelowej w linku monitorującym.

Nie możesz utworzyć szablonu śledzenia zawierającego element {lpurl}

 

Jeśli nie widzisz adresu URL strony docelowej, oprogramowanie nie jest zgodne z dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce.

Nasz system sprawdzi, czy szablony śledzenia i linki do strony docelowej rzeczywiście kierują osoby klikające Twoją reklamę na oczekiwaną stronę. Google Ads wykorzysta podaną przez Ciebie domenę, by wygenerować i przetestować linki. Jeśli końcowe strony docelowe nie wczytają się prawidłowo, Twoja reklama może zostać odrzucona.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Before you begin, you may have to add the "Tracking template" column to your table:

  1. Sign in to your AdWords account.
  2. Click on the Auto targets tab.
  3. Click Columns then select Modify columns.
  4. Expand the Attributes option and click Tracking template.
  5. Click Apply.

Set up tracking for your auto target:

  1. Click the Auto target tab.
  2. Hover over any entry in the new “Tracking template” column, and click when the pencil appears.
  3. Enter {lpurl}, a question mark, and then any ValueTrack parameters you want to use, separated by ampersands (&). For example, if you want to use the {targetid} parameter, your tracking template would be: {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Click Save.

Pamiętaj

Jeśli szablony śledzenia zawierają parametry ValueTrack, które podają informacje o słowach kluczowych (np. parametr {keyword}), wtedy w przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce parametry te pozostaną puste. Dzieje się tak, ponieważ reklamy te nie korzystają ze słów kluczowych. Aby sprawdzić, jaki cel spowodował wyświetlenie reklamy, skorzystaj z parametru {targetID}.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem