Ρύθμιση παρακολούθησης για δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης

Η παρακολούθηση των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης λειτουργεί παρόμοια με την παρακολούθηση με παραμέτρους ValueTrack, αλλά με μία βασική διαφορά: το URL σελίδας προορισμού των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης δημιουργείται δυναμικά. Όταν ρυθμίζετε την παρακολούθηση, μπορείτε να στέλνετε δυνητικούς πελάτες σε μια συγκεκριμένη σελίδα προορισμού που περιέχει επιπλέον πληροφορίες στο URL, όπως τον στόχο δυναμικής διαφήμισης που ενεργοποίησε τη διαφήμισή σας ή τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούσε το άτομο που έκανε κλικ στη διαφήμισή σας.

Για παράδειγμα, αν το τελικό URL είναι το example.com και θέλετε να κατευθύνετε τους χρήστες στο example.com?tracking=123 το πρότυπο παρακολούθησης για τη δυναμική διαφήμιση αναζήτησης πρέπει να περιλαμβάνει τις παραμέτρους ValueTrack {lpurl}?tracking=123. Το {lpurl} θα αντικατασταθεί από το δυναμικό URL της σελίδας προορισμού.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την παρακολούθηση για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης (DSA). 

Δημιουργία του προτύπου παρακολούθησης

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρότυπο παρακολούθησης για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης στο επίπεδο του λογαριασμού, της καμπάνιας, της ομάδας διαφημίσεων, της διαφήμισης ή του στόχου δυναμικής διαφήμισης. Έχετε υπόψη ότι το Google Ads θα χρησιμοποιήσει το πιο συγκεκριμένο πρότυπο παρακολούθησης. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε ένα πρότυπο παρακολούθησης στο επίπεδο διαφήμισης και στο επίπεδο στόχου δυναμικής διαφήμισης, θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο παρακολούθησης στόχου δυναμικής διαφήμισης.

Για να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση στις ομάδες δυναμικών διαφημίσεων, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα πρότυπο παρακολούθησης. Θα χρειαστείτε, επίσης, μια παράμετρο ValueTrack, για να συμπληρωθεί η σελίδα προορισμού. Η παράμετρος ValueTrack μπορεί να εμφανίσει διευθύνσεις σελίδας προορισμού σε μερικές διαφορετικές μορφές. Επομένως, ελέγξτε πώς το λογισμικό παρακολούθησης που χρησιμοποιείτε μορφοποιεί τα URL παρακολούθησης.

Μόλις έχετε τη σωστή μορφή, αντικαταστήστε το URL σελίδας προορισμού στο URL παρακολούθησης τρίτου μέρους με την προτεινόμενη παράμετρο ValueTrack, για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο παρακολούθησης.

Παράδειγμα URL σελίδας προορισμού: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

Το URL σελίδας προορισμού με τις λεπτομέρειες παρακολούθησης Βασικές λειτουργίες Προτεινόμενη παράμετρος ValueTrack Πρότυπο παρακολούθησης
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz Δεν κωδικοποιεί το URL σελίδας προορισμού, τελειώνει με τη συμβολοσειρά "παρακολούθηση" {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

URL παρακολούθησης τρίτου μέρους Βασικές λειτουργίες Προτεινόμενη παράμετρος ValueTrack Πρότυπο παρακολούθησης
http://tracking.com/redir.php? url=https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Κωδικοποιεί τα στοιχεία ?, =, ", #, \t, ' και [space] του URL σελίδας προορισμού, τελειώνει με ερώτημα αναζήτησης {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones Κωδικοποιεί τα :, /, και ? και = του URL σελίδας προορισμού, τελειώνει με ερώτημα αναζήτησης {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Το URL σελίδας προορισμού δεν περιλαμβάνεται Καθόλου, αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται. δ/υ


Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό παρακολούθησης τρίτου μέρους, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι συμβατό με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης στο Google Ads. Κατά γενικό κανόνα, οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης λειτουργούν με λογισμικό τρίτου μέρους εάν μπορείτε να δείτε τη σελίδα προορισμού στο URL παρακολούθησης του λογισμικού.

Παράδειγμα URL παρακολούθησης Υπάρχει συμβατότητα;
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Συμβατό. Μπορείτε να δείτε το URL σελίδας προορισμού στο URL παρακολούθησης.

Tο πρότυπο παρακολούθησης στο Google Ads θα ήταν http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Μη συμβατό. Δεν μπορείτε να δείτε το URL σελίδας προορισμού στο URL παρακολούθησης.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο παρακολούθησης που να περιέχει το {lpurl}

 

Αν δεν εμφανίζεται το URL σελίδας προορισμού εντός του URL παρακολούθησης του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το λογισμικό δεν είναι συμβατό με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Το σύστημά μας θα ελέγξει τα πρότυπα παρακολούθησης και τους συνδέσμους σελίδων προορισμού, για να επιβεβαιώσει ότι κατευθύνουν τους χρήστες που κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας στην αναμενόμενη σελίδα. Το Google Ads θα χρησιμοποιήσει τον τομέα που έχετε καταχωρίσει, για να δημιουργήσει και να δοκιμάσει τους συνδέσμους σας. Αν η φόρτωση των τελικών σελίδων προορισμού δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, η διαφήμισή σας ενδέχεται να απορριφθεί.

Οδηγίες

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Before you begin, you may have to add the "Tracking template" column to your table:

  1. Sign in to your AdWords account.
  2. Click on the Auto targets tab.
  3. Click Columns then select Modify columns.
  4. Expand the Attributes option and click Tracking template.
  5. Click Apply.

Set up tracking for your auto target:

  1. Click the Auto target tab.
  2. Hover over any entry in the new “Tracking template” column, and click when the pencil appears.
  3. Enter {lpurl}, a question mark, and then any ValueTrack parameters you want to use, separated by ampersands (&). For example, if you want to use the {targetid} parameter, your tracking template would be: {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Click Save.

Έχετε υπόψη τα εξής:

Αν τα πρότυπα παρακολούθησης περιλαμβάνουν παραμέτρους ValueTrack που υποδεικνύουν πληροφορίες λέξεων-κλειδιών, όπως είναι η παράμετρος {keyword}, τότε αυτές οι παράμετροι θα είναι κενές για τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, καθώς αυτές δεν χρησιμοποιούν λέξεις-κλειδιά. Για να προσδιορίσετε ποιος στόχος ενεργοποίησε τη διαφήμιση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο {targetID}.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας