Loại trừ vị trí ở cấp tài khoản

Để cung cấp một cái nhìn toàn diện và thống nhất về phương pháp nhắm mục tiêu theo nội dung của bạn, cũng như để đơn giản hoá việc quản lý và tối ưu hoá phương pháp nhắm mục tiêu theo nội dung, chúng tôi đã cải tiến Google Ads như sau:

Mục "Nội dung" trong thanh điều hướng bên chứa tất cả các loại tiêu chí nhắm mục tiêu theo nội dung

  •  Từ giờ, các tuỳ chọn “Chủ đề”, “Vị trí”, “Từ khoá trong chiến dịch Hiển thị và Video” và “Loại trừ” cho tất cả các loại nhắm mục tiêu theo nội dung được phân loại trong thẻ “Nội dung” trong trình đơn điều hướng bên. Đối với tuỳ chọn "Loại trừ", hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Mũi tên xuống ở bên phải cụm từ "Loại trừ" để chọn các tiêu chí loại trừ cho chủ đề, vị trí hoặc từ khoá trong chiến dịch Hiển thị và chiến dịch Video.

Giống như bạn có thể nhắm mục tiêu vị trí trong Mạng Hiển thị của Google và YouTube để hiển thị quảng cáo của mình, chẳng hạn như các trang, trang web và video cụ thể, bạn cũng có thể loại trừ những vị trí bạn không muốn quảng cáo của mình hiển thị. Cụ thể, bạn có thể loại trừ các trang web hoặc miền không thích hợp với thương hiệu của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các loại trừ vị trí cấp tài khoản - các loại trừ sẽ ngăn quảng cáo của bạn hiển thị ở một số vị trí nhất định trên Mạng Hiển thị hoặc YouTube, ghi đè mọi nhắm mục tiêu theo vị trí cấp chiến dịch. Bạn không thể loại trừ youtube.com cũng như mail.google.com ở cấp tài khoản.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là những thông tin quan trọng cần biết về tuỳ chọn loại trừ cấp tài khoản:

Miền con

Khi tạo tuỳ chọn loại trừ vị trí, bạn hãy bỏ qua www. để loại trừ các miền con, trang web con và trang con trong các tuỳ chọn loại trừ đó. Vì vậy, nếu loại trừ example.com, bạn sẽ tự động loại trừ store.example.com (miền con), example.com/store (trang web con) và example.com/store.html (trang con). Nhưng nếu bạn giữ nguyên www. và loại trừ www.example.com, thì tuỳ chọn loại trừ sẽ không mở rộng sang tất cả các miền con, trang web con và trang con.

Miền quốc gia

Các miền quốc gia khác nhau cần các loại trừ riêng biệt. Vì vậy, để loại trừ example.comexample.co.uk, bạn cần phải thêm cả hai làm tuỳ chọn loại trừ vị trí.

Giới hạn

Bạn có thể nhập tối đa 20.000 tuỳ chọn loại trừ vị trí cùng lúc và tổng cộng 65.000 tuỳ chọn loại trừ vị trí cho mỗi tài khoản. Ngoài tuỳ chọn loại trừ vị trí, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn loại trừ nội dung và danh mục trang web. Tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn danh mục trang web và tuỳ chọn loại trừ nội dung

Lưu ý: Bạn không thể thêm bất kỳ URL nào được liên kết với một miền của Google (ví dụ: youtube.com và mail.google.com) làm tuỳ chọn loại trừ vị trí.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Nội dung.
  3. Nhấp vào Loại trừ.
  4. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở bên phải của cụm từ "Loại trừ", rồi chọn Vị trí.
  5. Nhấp vào nút dấu cộng .
  6. Từ trình đơn thả xuống, hãy chọn Tài khoản.
  7. Nhập URL hoặc tìm nội dung mà bạn không muốn để quảng cáo của mình xuất hiện trên đó (không bao gồm "www."). Nếu có danh sách URL, bạn cũng có thể nhấp vào "Nhập nhiều vị trí" rồi dán toàn bộ danh sách vào đó.
  8. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể xác minh tuỳ chọn loại trừ vị trí trong "Lịch sử thay đổi" khi xem các thay đổi ở cấp tài khoản. Thông thường, tuỳ chọn loại trừ vị trí mới sẽ được áp dụng trong vòng 12 giờ.

Lưu ý: Bạn có thể loại trừ kênh YouTube TV khỏi chiến dịch ở cấp tài khoản. Tìm hiểu thêm về cách loại trừ kênh YouTube TV khỏi chiến dịch đấu giá trên Google Ads.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false