Loại trừ vị trí ở cấp tài khoản

Ngay khi bạn nhắm mục tiêu vị trí trong Mạng hiển thị của Google và YouTube để hiển thị quảng cáo của mình—như các trang, trang web và video cụ thể—bạn cũng có thể loại trừ các vị trí mà bạn không muốn quảng cáo hiển thị. Cụ thể, bạn có thể loại trừ các trang web hoặc miền không thích hợp với thương hiệu của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các loại trừ vị trí cấp tài khoản - các loại trừ sẽ ngăn quảng cáo của bạn hiển thị ở một số vị trí nhất định trên Mạng Hiển thị hoặc YouTube, ghi đè mọi nhắm mục tiêu theo vị trí cấp chiến dịch. Không có cách nào để loại trừ youtube.com cũng như mail.google.com ở cấp tài khoản.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là những thông tin quan trọng cần biết về loại trừ cấp tài khoản:

Tên miền phụ

Khi bạn tạo loại trừ vị trí, bạn có thể bỏ qua www. để loại trừ tên miền phụ, trang web phụ và trang phụ nằm trong các loại trừ đó. Vì vậy, nếu bạn loại trừ example.com, bạn sẽ tự động loại trừ store.example.com (tên miền phụ), example.com/store (trang web phụ) và example.com/store.html (trang phụ). Nhưng nếu bạn giữ lại www. và loại trừ www.example.com, loại trừ này sẽ không áp dụng đối với tên miền phụ, trang web phụ và trang phụ.

Miền quốc gia

Các miền quốc gia khác nhau cần các loại trừ riêng biệt. Vì vậy, để loại trừ example.com và example.co.uk, bạn cần thêm cả hai miền đó làm loại trừ vị trí.

Giới hạn

Bạn có thể nhập tối đa 20.000 loại trừ vị trí cùng lúc và tổng cộng 65.000 loại trừ vị trí cho mỗi tài khoản. Ngoài loại trừ vị trí, bạn có thể sử dụng danh mục trang web và loại trừ nội dung. Tìm hiểu thêm về tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung.

Bạn không thể loại trừ youtube.com và mail.google.com ở cấp tài khoản.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Vị trí.
  3. Ở đầu trang, nhấp vào Loại trừ.
  4. Nhấp vào nút dấu cộng .
  5. Từ trình đơn thả xuống, chọn Tài khoản.
  6. Nhập URL hoặc tìm kiếm nội dung mà bạn muốn ngăn quảng cáo của mình hiển thị (không bao gồm "www."). Nếu có danh sách các URL, bạn cũng có thể nhấp vào "Nhập nhiều vị trí" rồi dán toàn bộ danh sách tại đó.
  7. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể xác minh loại trừ vị trí trong "Lịch sử thay đổi" khi bạn xem thay đổi ở cấp tài khoản. Loại trừ vị trí mới thường có hiệu lực trong vòng 12 giờ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố