Loại trừ vị trí ở cấp tài khoản

Ngay khi bạn nhắm mục tiêu vị trí trong Mạng hiển thị của Google và YouTube để hiển thị quảng cáo của mình—như các trang, trang web và video cụ thể—bạn cũng có thể loại trừ các vị trí mà bạn không muốn quảng cáo hiển thị. Cụ thể, bạn có thể loại trừ các trang web hoặc miền không thích hợp với thương hiệu của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách tạo loại trừ vị trí cấp tài khoản—loại trừ sẽ ngăn quảng cáo của bạn hiển thị ở một số vị trí nhất định trên Mạng hiển thị hoặc YouTube, ghi đè mọi nhắm mục tiêu theo vị trí cấp chiến dịch.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là những thông tin quan trọng cần biết về loại trừ cấp tài khoản:

Tên miền phụ. Khi bạn tạo loại trừ vị trí, bạn cũng có thể bỏ qua www. để loại trừ tên miền phụ, trang web phụ và trang phụ nằm trong các loại trừ đó. Vì vậy, nếu bạn loại trừ example.com, bạn sẽ tự động loại trừ store.example.com (tên miền phụ), example.com/store (trang web phụ) và example.com/store.html (trang phụ). Nhưng nếu bạn giữ lại www. và loại trừ www.example.com, loại trừ này sẽ không áp dụng đối với tên miền phụ, trang web phụ và trang phụ.

Miền quốc gia. Các miền quốc gia khác nhau cần các loại trừ riêng biệt. Vì vậy, để loại trừ example.com và example.co.uk, bạn cần thêm cả hai miền đó làm loại trừ vị trí.

Giới hạn. Bạn có thể nhập tối đa 20.000 loại trừ vị trí cùng lúc và tổng cộng 65.000 loại trừ vị trí cho mỗi tài khoản. Ngoài loại trừ vị trí, bạn có thể sử dụng danh mục trang web và loại trừ nội dung. Tìm hiểu thêm về tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

  1. Hãy chọn tab Chiến dịch.
  2. Ở thanh điều hướng bên trái, nhấp vào biểu tượng Thư viện được chia sẻ.
  3. Chọn phần "Loại trừ vị trí tài khoản" rồi nhấp vào + Thêm.
  4. Nhập URL mà bạn muốn ngăn quảng cáo hiển thị trên đó. Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn nhập đúng URL và không bao gồm "www".
  5. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể xác minh loại trừ vị trí trong "Lịch sử thay đổi" khi bạn xem thay đổi ở cấp tài khoản. Loại trừ vị trí mới thường có hiệu lực trong vòng 12 giờ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố