Loại trừ vị trí ở cấp tài khoản

Giống như việc bạn có thể nhắm mục tiêu các vị trí (các trang, trang web và video cụ thể) trong Mạng Hiển thị của Google và YouTube để hiển thị quảng cáo của mình, bạn cũng có thể loại trừ các vị trí mà bạn không muốn quảng cáo của mình hiển thị. Cụ thể, bạn có thể loại trừ các trang web hoặc miền không thích hợp với thương hiệu của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các loại trừ vị trí cấp tài khoản - các loại trừ sẽ ngăn quảng cáo của bạn hiển thị ở một số vị trí nhất định trên Mạng Hiển thị hoặc YouTube, ghi đè mọi nhắm mục tiêu theo vị trí cấp chiến dịch. Bạn không thể loại trừ youtube.com cũng như mail.google.com ở cấp tài khoản.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là những thông tin quan trọng cần biết về tùy chọn loại trừ cấp tài khoản:

Miền con

Khi tạo tùy chọn loại trừ vị trí, bạn hãy bỏ qua www. để loại trừ các miền con, trang web con và trang con trong các tùy chọn loại trừ đó. Vì vậy, nếu loại trừ example.com, bạn sẽ tự động loại trừ store.example.com (miền con), example.com/store (trang web con) và example.com/store.html (trang con). Nhưng nếu bạn giữ nguyên www. và loại trừ www.example.com, thì tùy chọn loại trừ sẽ không mở rộng sang tất cả các miền con, trang web con và trang con.

Miền quốc gia

Các miền quốc gia khác nhau cần các loại trừ riêng biệt. Vì vậy, để loại trừ example.comexample.co.uk, bạn cần phải thêm cả hai làm tùy chọn loại trừ vị trí.

Giới hạn

Bạn có thể nhập tối đa 20.000 tùy chọn loại trừ vị trí cùng lúc và tổng cộng 65.000 tùy chọn loại trừ vị trí cho mỗi tài khoản. Ngoài tùy chọn loại trừ vị trí, bạn có thể sử dụng danh mục trang web và tùy chọn loại trừ nội dung. Tìm hiểu thêm về tùy chọn danh mục trang web và tùy chọn loại trừ nội dung

Lưu ý: Bạn không thể thêm bất kỳ URL nào được liên kết với miền Google (ví dụ: youtube.com và mail.google.com) làm tùy chọn loại trừ vị trí.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Vị trí.
  3. Ở đầu trang, nhấp vào Loại trừ.
  4. Nhấp vào nút dấu cộng .
  5. Từ trình đơn thả xuống, chọn Tài khoản.
  6. Nhập URL hoặc tìm kiếm nội dung mà bạn muốn ngăn quảng cáo của mình hiển thị (không bao gồm "www."). Nếu có danh sách các URL, bạn cũng có thể nhấp vào "Nhập nhiều vị trí" rồi dán toàn bộ danh sách tại đó.
  7. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể xác minh tùy chọn loại trừ vị trí trong "Lịch sử thay đổi" khi bạn xem các thay đổi ở cấp tài khoản. Loại trừ vị trí mới thường có hiệu lực trong vòng 12 giờ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố