Ekskluder plasseringer på kontonivå

På samme måte som du kan bruke målretting av plassering i Google Displaynettverk og på YouTube til å vise annonsene dine på bestemte sider og nettsteder eller sammen med bestemte videoer, kan du ekskludere plasseringer hvor du ikke ønsker at annonsene dine skal vises. Du kan altså ekskludere nettsteder eller domener du ikke ønsker at merkevaren din skal assosieres med.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du angir ekskluderinger av plasseringer på kontonivå for å hindre at annonsene dine vises på bestemte plasseringer i Displaynettverket eller på YouTube. Slike ekskluderinger overstyrer plasseringsmålretting på kampanjenivå.

Før du begynner

Her er noen viktige ting du bør vite om ekskluderinger på kontonivå:

Underdomener. Når du angir ekskluderinger av plasseringer, kan du utelate www. for å ekskludere underdomener, sekundære nettsteder og underordnede sider under ekskluderingene. Hvis du for eksempel ekskluderer example.com, eksluderer du til enhver tid butikk.example.com (underdomene), example.com/butikk (sekundært nettsted) og example.com/butikk.html (underordnet side). Hvis du beholder www. og ekskluderer www.example.com, kommer imidlertid ikke ekskluderingen til å omfatte underdomener, sekundære nettsteder og underordnede sider.

Landdomener. Du må angi separat ekskludering for hvert enkelt landdomene. For å ekskludere både «example.com» og «example.co.uk» må du derfor angi ekskludering av plasseringer begge steder.

Grenser. Du kan angi maksimalt 20 000 plasseringsekskluderinger om gangen og totalt 65 000 plasseringsekskluderinger per konto. I tillegg til plasseringer kan du ekskludere bestemte nettstedskategorier og bestemte typer av innhold. Finn ut mer om innholdsekskluderinger og alternativer for nettstedskategori.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

  1. Velg Kampanjer-fanen.
  2. Klikk på Delt bibliotek i navigasjonsraden til venstre.
  3. Velg «Ekskluderte plasseringer for kontoen», og klikk deretter på + Legg til.
  4. Angi nettadressene du ikke ønsker at annonsene dine skal vises på. Sjekk at du har angitt adressene riktig og ikke tatt med «www».
  5. Klikk på Lagre.

Du kan kontrollere de ekskluderte plasseringene under «Endringslogg» når du ser gjennom hvilke endringer som er gjort på kontonivå. Nye ekskluderinger av plasseringer trer som regel i kraft innen 12 timer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt