Bieži sastopamo formatēšanas problēmu novēršana pielāgotajiem parametriem

Šajā rakstā ir sniegta informācija par pielāgoto parametru formatēšanu un tādu problēmu risināšanu, kas attiecas uz veidu, kā jūsu tags pievienots vietnei. Rakstā ir iekļauti norādījumi par JavaScript koda un alternatīvu pievienošanu tīmekļa vietnei, kā arī bieži sastopamām koda kļūdām.

Pirms darba sākšanas

Lai sāktu izmantot pielāgotos parametrus, izlasiet rakstu Dinamiskā atkārtotā mārketinga taga ievietošana vietnē.

Piezīme par simboliem &

Simboli & ir jākodē kā “&” HTML kodā (<img> atribūtā scr), bet nav jākodē JavaScript kodā. Daudzos tagos un konteineros, kuros tiek atļauta pikseļu pikpauniskā saistīšana (piemēram, Floodlight), vietrāžiem URL nav jābūt kodētiem HTML formātā. Ja tas tomēr tiek darīts, bieži rodas simbolu & divkāršas kodēšanas kļūdas, kas, savukārt, rada uzskaites kļūdas. Lai norādītu pareizu vietrādi URL, ņemiet vērā kontekstu. Ja neesat pārliecināts, ievietoto tagu pārbaudīšanai izmantojiet Chrome paplašinājumu Google Tag Assistant.

Google tagu pārvaldnieka izmantošana

Ja nevēlaties pievienot vietnei dinamiskā atkārtotā mārketinga tagus, varat izmantot Google tagu pārvaldnieku. Izvēloties šo iespēju, tagu datus apstrādā trešā puse (Google).

Pielāgoto parametru formatēšana

  • Lapās ar vairākiem ID (piemēram, iepirkumu groza lapās) izmantojiet iekavas, lai grupētu šos ID. Piemēram, flight_destid: ["123", "456"]
  • Virknes pielāgotajiem parametriem izmantojiet vienpēdiņas vai dubultpēdiņas. Varat izmantot vienpēdiņas vai dubultpēdiņas, taču vienmēr rīkojieties konsekventi. Piemēram, ja izvēlaties izmantot vienpēdiņas, lietojiet tās visām vērtībām.
  • Neizmantojiet pēdiņas skaitliskajiem pielāgotajiem parametriem. Piemēram, flight_totalvalue: 200.99
  • Atdaliet parametrus ar komatiem. Ja neiekļausit komatus, tags nedarbosies pareizi.
  • Pielāgotos parametros var būt tikai burti, cipari un pasvītras. Pielāgotu parametru pirmā rakstzīme nevar būt cipars, un tajos nevar iekļaut atstarpi.
  • Lai nodrošinātu optimālu iestatīšanu, izmantojiet šajā rakstā ieteiktās vērtības, jo tādējādi tiks izveidoti saraksti, kas programmā Google Ads jau tiek izveidoti, kad iestatāt dinamiskā atkārtotā mārketinga kampaņu. Varat izmantot papildu vērtības, lai definētu citas savai vietnei raksturīgas lapas.

Pielāgoto parametru piemēri

Tālāk ir sniegts aviokompānijas vietnes piemērs, kurā ir ievietoti visi pamata pielāgotie parametri.

Vietnes sadaļa Pielāgotā parametra taga piemērs Piezīmes
Sākumlapa <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "home",
flight_totalvalue:
};
</script>
Sākumlapā ir informācija par lapas veidu.

Lai gan šajās lapās, iespējams, nav informācijas par produktu vai pakalpojumu, Google Ads var iegūt produktus un pakalpojumus no jūsu plūsmas, pamatojoties uz datiem par iespējami labāko veiktspēju.
Meklēšanas rezultātu lapa <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "searchresults",
flight_totalvalue:
};
</script>
Meklēšanas rezultātu lapā ir informācija par lapas veidu.
Piedāvājuma informācijas lapa <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "offerdetail",
flight_totalvalue: 99.00
};
</script>
Piedāvājuma informācijas lapā varat dinamiski aizpildīt informāciju par skatīto produktu vai pakalpojumu. Izmantojiet to pašu plūsmas ID.
Groza lapa Viens galamērķis
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Vairāki galamērķi
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Iepirkumu groza lapā ir jānosūta visi grozā ievietotie produkti. Ja parametrā ir vairākas vērtības, izmantojiet JavaScript masīvu (iekavās). Izmantojot parametru “xxxxxxxx_totalvalue”, jums ir jānosūta grozā ievietoto produktu vērtību summa.
Pirkuma lapa Viens galamērķis
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Vairāki galamērķi
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Arī pirkuma apstiprinājuma lapā ir jābūt visiem produktiem, kurus lietotājs iegādājies. Izmantojot parametru “xxxxxxxx_totalvalue”, ir jānosūta groza vai reklāmguvumu lapas vērtību summa.
Visas pārējās lapas <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Visās citās lapās parametram “xxxxxxxx_pagetype” izmantojiet vērtību “other”.

Lai gan šajās lapās, iespējams, nav informācijas par produktu vai pakalpojumu, Google Ads var iegūt produktus un pakalpojumus no jūsu plūsmas, pamatojoties uz datiem par iespējami labāko veiktspēju.

Pielāgoto parametru iestatīšanā bieži pieļautās kļūdas

Tālāk ir parādītas vairākas izplatītas kļūdas, kuras lietotāji pieļauj, ievietojot pielāgotos parametrus. Arī šajā gadījumā izmantosim aviosabiedrības tīmekļa lapas piemēru. Ja izmantojat paplašinājumu Tag Assistant, varat identificēt lielāko daļu no šīm bieži sastopamajām kļūdām.

1. Virknes vērtības nav iekļautas pēdiņās. Piemērs:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: purchase,
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Jāmaina uz šādu:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Der arī vienpēdiņas, ja vien tās tiek izmantotas konsekventi.

2. Pielāgotie parametri nav atdalīti ar komatu (“,”). Piemērs:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234"
flight_pagetype: "purchase"
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Jāmaina uz šādu:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Pēc pēdējā pielāgotā parametra nav jāievieto komats (“,”), taču problēmas nerodas arī tad, ja tas tiek ievietots.

3. Parametrā ir iekļauta atstarpe vai rakstzīmes, kas nav ASCII rakstzīmes. Tiek atbalstītas tikai šādas rakstzīmes: a–z, 0–9 un “_”. Piemērs:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Jāmaina uz šādu:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: 234,
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

5. Parametrā ir iekļautas vairākas vērtības, kas nav atdalītas ar kvadrātiekavām. Piemērs:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123,"234",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 100,50
};
</script>

Jāmaina uz šādu:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["123","234"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [100,50]
};
</script>

6. Nav norādīta parametra vērtība. Piemērs:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ,
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Jāmaina uz šādu:

 

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "0",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue: "0"
};
</script>

Var mainīt arī uz šādu:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_pagetype: "other"
};
</script>

7. Nepareiza pielāgoto parametru nosaukumu piešķiršanas metode. Piemērs:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
destid: "234",
pagetype: "purchase",
totalvalue: 120.99
};
</script>

Jāmaina uz šādu:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Tādu tagu izmantošana, kuriem nav JavaScript koda

Ieteicams izmantot JavaScript tagu, nevis attēla tagu bez JavaScript koda, jo tādējādi rodas mazāk ievietošanas kļūdu un tiek sasniegti vairāki HTML mērķi. Attēla tags bez JavaScript koda tiek apstrādāts kā attēls. Tā kā dažas tīmekļa pārlūkprogrammas saglabā attēlus kešatmiņā, lai samazinātu lapu ielādes laiku, tags tiks aktivizēts tikai pirmajā vietnes apmeklēšanas reizē, un pārējo apmeklējumu laikā tas netiks aktivizēts. Ja tiek izmantota taga JavaScript versija, šāda problēma nerodas.

Ievērojiet šos norādījumus, ja vēlaties izmantot to taga daļu, kura nav JavaScript daļa (tiek dēvēta arī par attēla tagu), vai ja vēlaties izmantot saīsinātu taga versiju. Attēla tagam nav nepieciešama JavaScript bibliotēka (conversion.js), un attēla ielāde notiek vienlaikus ar lapas ielādi.

Jums ir jāpielāgo tā atkārtotā mārketinga taga daļa, kura nav JavaScript daļa, lai vērtības tomēr tiktu nosūtītas. Dati ir jākodē manuāli.

Izmantojiet tikko izveidoto tagu. Šim tagam ir jāizskatās līdzīgi kā tālākajā piemērā.

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_pagetype: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_totalvalue: REPLACE_WITH_NUMBER_VALUE
};
</script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<nos
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data.flight_destid=101&amp;
data.flight_destid=102
&amp;data.flight_pagetype=purchase"/>

</div>
</noscript>

Iezīmētais teksts ir tags, kas nav JavaScript tags. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai nosūtītu pielāgotos parametrus, izmantojot atkārtota mārketinga tagu.

1. Sagatavojiet pielāgotos parametrus (dēvēti arī par atslēgām/vērtībām), kurus vēlaties nosūtīt uz Google Ads kontu. Atslēgas/vērtības ir jānosūta šādā formātā:

data.key1=val1&data.key2=val2&data.key2=val3...

Piemēram, ja parametrus flight_destid=100 un flight_pagetype=purchase vēlaties nosūtīt kā pielāgotos parametrus, tie ir jāsakārto šādi:

data.flight_destid=100&data.flight_pagetype=purchase

Ja konkrētai atslēgai ir vairākas vērtības, piemēram, iepirkumu groza lapā ir vairāki produktu vai pakalpojumu ID, katrai papildu vērtībai pievienojiet vēl vienu parametru data.flight_destid=.

data.flight_destid=101&data.flight_destid=102&data.flight_pagetype=cart

2. Pievienojiet virkni pikseļa vietrādim URL kā parametrus, bet pēc tam HTML kodā simbolus & kodējiet kā &amp;.

3. Pēc veiktajām izmaiņām galīgais img src tags izskatās šādi:

//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&guid=ON&script=0&amp;data.flight_destid%3D101&data.flight_destid=102
&data.flight_pagetype=purchase

5. Tālāk ir parādīts galīgais “img” tags, kuru varat ievietot savā vietnē. Tas darbojas tāpat kā taga JavaScript versija.

<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data=flight_destid%3D101%2C102
%3Bflight_pagetype%3Dpurchase"/>
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.