โปรไฟล์การชำระเงิน

โปรไฟล์การชำระเงิน (เดิมเรียกว่า "ลูกค้าที่เรียกเก็บเงิน”) จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัญชี Google Ads ตามกฎหมาย

โปรไฟล์มีรายละเอียดการติดต่อ วิธีและการตั้งค่าการชำระเงิน รวมถึงรหัสตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งปรากฏในใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่นๆ ของบัญชี

โปรไฟล์การชำระเงิน 1 รายการใช้ได้กับบัญชี Google Ads หลายบัญชีรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การชำระเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก