Profil za plaćanje

Profil za plaćanje (bivši “klijent za naplatu”) sadrži informacije o pojedincu ili organizaciji koja je zakonski odgovorna za troškove nastale na Google Ads računu.

Sadrži podatke o kontaktu, načinu plaćanja i postavke, kao i jedinstveni ID broj koji se prikazuje na fakturama i drugim dokumentima računa.

Moguće je koristiti jedan profil za plaćanje za više Google Ads računa i druge Googleove proizvode.

 

Više o profilima za plaćanje

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?