Profil za plaćanje

Profil za plaćanje (bivši “klijent za naplatu”) sadrži informacije o pojedincu ili organizaciji koja je zakonski odgovorna za troškove nastale na Google Ads računu.

Sadrži podatke o kontaktu, načinu plaćanja i postavke, kao i jedinstveni ID broj koji se prikazuje na fakturama i drugim dokumentima računa.

Moguće je koristiti jedan profil za plaćanje za više Google Ads računa i druge Googleove proizvode.

 

Više o profilima za plaćanje

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem