Tạo quy tắc loại trừ cho Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động sẽ tự động đối sánh trang web của bạn với các nội dung tìm kiếm cụ thể của mọi người trên Google. Hãy thiết lập các quy tắc loại trừ để chặn các trang trên trang web của bạn tạo quảng cáo—ví dụ: các trang có các sản phẩm đã hết hàng. Bài viết này giải thích cách loại trừ các trang và cụm từ tìm kiếm (từ khóa phủ định) cụ thể mà bạn không muốn sử dụng để tạo hoặc kích hoạt quảng cáo của bạn.

Để tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu, hãy bắt đầu với bài viết Giới thiệu về mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động.

Các trường hợp bạn nên tạo quy tắc loại trừ

Loại trừ các trang web cụ thể. Bạn thực sự nên tạo quy tắc loại trừ cho các trang có chứa các từ như "đã hết hàng" hoặc "không có sẵn". Điều này sẽ ngăn không cho khách hàng thấy các trang chứa các sản phẩm mà họ không thể mua trên trang web của bạn.

Loại trừ các cụm từ tìm kiếm cụ thể trên Google. Bạn muốn ngăn quảng cáo về các thiết bị điện tử của bạn hiển thị cho người nào đó đang tìm kiếm máy ảnh cũ hoặc tivi cũ. Trong trường hợp này, bạn nên thêm "cũ" làm từ khóa phủ định vì người đó có khả năng không mua máy ảnh và tivi mới của bạn.

Hướng dẫn loại trừ các trang web cụ thể

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái ở cấp tài khoản, hãy nhấp vào Mục tiêu quảng cáo động.
 3. Chọn tab Mục tiêu quảng cáo động phủ định.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Sử dụng menu thả xuống "Thêm vào" để chọn xem bạn muốn thêm mục tiêu quảng cáo động phủ định vào chiến dịch hay nhóm quảng cáo.
 6. Nhấp vào Chọn chiến dịch / nhóm quảng cáo và chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cho các mục tiêu quảng cáo động phủ định.
 7. Tạo một hoặc nhiều quy tắc để loại trừ các trang web cụ thể. Bạn có thể chọn loại trừ các trang theo danh mục, nội dung trang, tiêu đề trang hoặc URL.
  1. Sử dụng URL chính xác: Nhập hoặc dán các URL chính xác mà bạn muốn loại trừ. Hãy nhập một URL trên mỗi dòng.
  2. Tạo quy tắc loại trừ trang web: Sử dụng menu thả xuống để chọn Nội dung trang, Tiêu đề trang hoặc URL, rồi nhập các điều kiện cho quy tắc. 
 8. Nhấp vào Thêm để xem lại bản tóm tắt các quy tắc.
 9. Nhấp vào Lưu.

Hướng dẫn thêm các từ khóa phủ định

Bạn có thể thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm động theo cách tương tự như bất kỳ chiến dịch nào khác. Mặc dù Quảng cáo tìm kiếm động không sử dụng từ khóa, nhưng hệ thống sẽ xem xét từ khóa phủ định khi quyết định thời điểm nên hiển thị Quảng cáo tìm kiếm động cho khách hàng tiềm năng. Hãy tìm hiểu cách Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch.

Loại trừ danh mục

Khi tìm thấy một trang mới trên trang web, hệ thống Quảng cáo tìm kiếm động có thể tìm các cụm từ tìm kiếm phù hợp và bắt đầu phân phát trước khi hệ thống có thời gian để phân loại trang mới. Khi được phân loại, trang sẽ ngừng phân phát trong các chiến dịch đã loại trừ danh mục đó. Sau đó, khi đã được phân loại, báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ vẫn phản ánh danh mục hiện tại, ngay cả khi trang đó không được phân loại như vậy tại thời điểm phân phát.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố