Create exclusions for Dynamic Search Campaigns

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní dynamicky priraďujú vaše webové stránky ku konkrétnym vyhľadávaniam ľudí na Googli. Môžete však nastaviť vylúčenia, ktoré zabraňujú stránkam webu, napríklad stránkam s vypredanými produktmi, generovať reklamy. V tomto článku vám vysvetlíme, ako môžete vylúčiť konkrétne webové stránky a hľadané výrazy (vylučujúce kľúčové slová), ktoré nechcete používať na generovanie ani spúšťanie reklám.

Ďalšie informácie o zacielení nájdete v článku Zacielenia pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Kedy sa majú používať

Vylúčte konkrétne webové stránky. Dôrazne vám odporúčame vytvoriť vylúčenia pre stránky obsahujúce slová ako „vypredané“ alebo „nedostupné“. Zabránite tak tomu, aby sa zákazníkom zobrazovali stránky vášho webu obsahujúce produkty, ktoré si nemôžu kúpiť.

Vylúčte konkrétne vyhľadávania na Googli. Je užitočné zabrániť tomu, aby sa vaša reklama na elektronické zariadenia zobrazila osobe, ktorá vyhľadáva použité fotoaparáty alebo použité televízory. Výraz „použité“ bude potrebné pridať ako vylučujúce kľúčové slovo, pretože takýto používateľ si pravdepodobne nekúpi vaše nové fotoaparáty ani televízory.

Pokyny na vylúčenie konkrétnych webových stránok

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, vyberte možnosť Predchádzajúce uvedenú nižšie. Ďalšie informácie

  1. Prihláste sa do účtu AdWords.
  2. Na stránke Všetky kampane kliknite na kartu Automatické zacielenia.
  3. Posuňte sa do dolnej časti stránky a kliknite na možnosť + Vylúčenia.
  4. V rozbalenej sekcii kliknite na tlačidlo + Pridať.
  5. Vyberte reklamnú skupinu.
  6. Vyberte, či chcete vylúčiť stránky podľa kategórie, obsahu stránky, názvu stránky alebo webovej adresy. V prípade názvov stránok alebo obsahu stránky dajte jednotlivé výrazy, ktoré chcete vylúčiť, do dvojitých úvodzoviek.
  7. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Vaše nové vylúčenie dynamického zacielenia reklamy by sa malo zobraziť v sekcii Vylúčenia.

Pokyny na pridanie vylučujúcich kľúčových slov

Podobne ako do ľubovoľnej inej kampane aj do kampane s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní môžete pridať vylučujúce kľúčové slová. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní síce nevyužívajú kľúčové slová, ale vylučujúce kľúčové slová sa zohľadňujú, keď sa dynamické reklamy vo vyhľadávaní zobrazujú potenciálnym zákazníkom. Prečítajte si, ako pridať do kampaní vylučujúce kľúčové slová.

Vylúčenia kategórií

Keď systém dynamických reklám vo vyhľadávaní nájde na webe novú stránku, môže nájsť relevantné dopyty a začať so zobrazovaním ešte predtým, ako systém stihne kategorizovať novú stránku. Po kategorizovaní stránky bude zobrazovanie zastavené v kampaniach, v ktorých je daná kategória vylúčená. Neskôr, po jej kategorizovaní sa bude v prehľade hľadaných výrazov stále zobrazovať súčasná kategória aj v prípade, že daná stránka nebola ako taká klasifikovaná v čase zobrazenia.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?