Špecifikácie reklám lightbox

Reklamy lightbox vám umožňujú zobrazovať sofistikované a interaktívne reklamy v celej Obsahovej sieti Google. V tomto článku nájdete špecifikácie reklám lightbox vytvorených pomocou šablóny.

Ako to funguje

Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto reklamách, prečítajte si článok Reklamy lightbox. Ak chcete ihneď začať s používaním reklám lightbox, prečítajte si článok Vytvorenie reklamy Lightbox.

Základné podklady

Tu nájdete špecifikácie základných podkladov pre reklamy lightbox vytvorené pomocou šablón služby Google Ads:

Tlačidlo výzvy na akciu

Ide o popis tlačidla výzvy na akciu v rozbalenom stave. Ak reklama nepoužíva vlastné pozvánky (sú opísané nižšie), Google Ads generuje text tlačidla automaticky.

Cieľová webová adresa výzvy na akciu

Po kliknutí na obrázok tlačidla s výzvou na akciu používateľ prejde na túto webovú adresu. Webová adresa musí používať doménu zobrazenej webovej adresy. Webová adresa je kompatibilná so zlepšeným zadávaním webovej adresy a šablónami sledovania. Prečítajte si ďalšie informácie o zlepšenom zadávaní webovej adresy.

Vlastné obrázky pozvánky (voliteľné)

Tieto vlastné pozvánky môžu používať súbory všetkých veľkostí schválených organizáciou Interactive Advertising Bureau. Podklady sú vyžadované v troch veľkostiach: 728 × 90, 160 × 600 a 300 × 250. Bežne sa však používa aj veľkosť 320 × 50.
 • Statické bannery (formáty Flash a HTML5 nie sú podporované).
 • Minimálne rozlíšenie je 72 ppi.
 • Maximálna veľkosť je 200 kB.

Vlastné pozvánky vyžadujú zahrnutie textu s výzvou na akciu alebo ikony rozbalenia (variácie ani nahradenia nie sú povolené).

V prípade textovej výzvy na akciu je nutné použiť možnosť Rozbaliť kurzorom pre počítače a možnosť Klepnutím rozbaliť pre mobilné zariadenia. Výzva na akciu v hlavičke reklamy je popis tlačidla s výzvou na akciu v stave rozbalenej reklamy. Výzva na akciu pozostáva maximálne z 20 znakov, prípadne z 10 znakov pri jazykoch s dvojnásobnou šírkou znaku (ako sú čínština, japončina alebo kórejčina).

Vlastné obrázky hlavičky

Použite vlastný obrázok hlavičky, ktorý reprezentuje vašu kategóriu produktov, značku alebo firmu. Povolené sú tri rozmery obrázkov: 350 x 75, 900 x 125, a 1 200 x 150. Všetky veľkosti sú voliteľné.

Cieľová webová adresa

Cieľová webová adresa je webová adresa vstupnej stránky, na ktorú sa ľudia dostanú po kliknutí na vašu reklamu. Webová adresa je kompatibilná so zlepšeným zadávaním webovej adresy a šablónami sledovania (vrátane vlastných parametrov). Prečítajte si ďalšie informácie o zlepšenom zadávaní webovej adresy.

Logo

Logo je obrázok, ktorý sa zobrazuje v hlavičke reklamy a používa sa v stave pozvánky aj v rozbalenom stave. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, použite priehľadný obrázok, napríklad priehľadný súbor PNG optimalizovaný pre dobrý kontrast na polopriehľadnom bielom alebo čiernom pozadí s 80 % nepriehľadnosťou.

 • Požadovaný formát je PNG alebo JPG.
 • Maximálna veľkosť súboru je 200 kB.
 • Minimálne rozmery sú 50 x 50 pixelov.

Webová adresa pre kliknutie na logo

Na túto webovú adresu používateľ prejde po kliknutí na rozbalený obrázok loga. Táto webová adresa musí používať doménu zobrazenej webovej adresy. Webová adresa pre kliknutie na logo je kompatibilná so zlepšeným zadávaním webovej adresy a šablónami sledovania. Prečítajte si ďalšie informácie o zlepšenom zadávaní webovej adresy.

Správa

Ide o popis, ktorý sa použije v stave pozvánky a rozbalenej reklamy. V ukážke reklamy skontrolujte, ako sa správa strieda a ako sa zobrazuje naprieč zariadeniami. Druhý a tretí riadok správy, ktoré sú voliteľné, sa posúvajú každých osem sekúnd počas animácie reklamy.

 • Použite minimálne jeden riadok a maximálne tri riadky.
 • Nie je stanovený povolený počet znakov, ideálnu viditeľnosť však dosiahnete pri použití menej ako 35 znakov na riadok.

Obrázkové podklady

Obrázky sa budú zobrazovať v galérii obrázkov aj v miniatúrach. Môžete vytvoriť až desať galérií obrázkov s maximálne desiatimi obrázkami v každej galérii.

Špecifikácie obrázkov

Formát súboru: PNG alebo JPG.

Veľkosť súboru: Maximálna veľkosť súboru je 200 kB.

Rozmery obrázka: maximálne rozmery sú 1 024 x 1 050.

Rozlíšenie: Obrázky s vysokým rozlíšením musia mať rozlíšenie 200 ppi a viac. (Obrázky, ktoré sa majú zobrazovať v zariadeniach s displejom Retina, exportujte s dvojnásobným počtom pixelov na šírku aj výšku.)

Pomer strán: Neexistuje žiadny povinný pomer strán, no pomer 16 : 9 vyhovuje širokej škále veľkostí a orientácií displejov.

Text obrázka

Ku každému obrázku možno pridať popisné titulky, text a výzvy na akciu. Výstupné odkazy HREF musia vyhovovať pravidlám zobrazovaných domén.

Maximálna dĺžka v prípade jazykov používajúcich jednobajtovú znakovú sadu (SBCS) (napríklad angličtina, francúzština a španielčina):

 • nadpis: 40 znakov,
 • text: 100 znakov,
 • výzva na akciu: 20 znakov.

Maximálna dĺžka v prípade jazykov používajúcich dvojbajtovú znakovú sadu (DBCS) (napríklad čínština, japončina, kórejčina):

 • nadpis: 25 znakov,
 • text: 75 znakov,
 • výzva na akciu: 15 znakov.

Podklady videa

Do svojich reklám môžete pridať videá vyhľadaním na YouTube, nahraním z počítača alebo výberom z nedávno použitých videí. Každé video vyžaduje vlastnú kartu podkladu (obrázková reklama, karta videa, karta galérie produktov).

Iné videá než na YouTube

 • Kodek videa: Preferuje sa H.264, MPEG-2 alebo MPEG-4.
 • Kodek zvuku: Preferuje sa MP3 alebo AAC.
 • Prijateľné len pre reklamy lightbox vytvorené pomocou šablón služby Google Ads.

Videá na YouTube

 • Odporúčaná maximálna dĺžka sú štyri minúty.
 • V podporovaných prehliadačoch sa budú zobrazovať informačné karty a anotácie na YouTube a budú umožňovať vykonanie určitých akcií.

Automatické prehrávanie

Ak obsahujú video, reklamy lightbox vytvorené pomocou šablón služby Google Ads začnú automaticky prehrávať prvé video (bez zvuku), keď niekto kliknutím rozbalí reklamu v zariadení podporujúcom automatické prehrávanie videa (prevažne v počítačoch a niektorých tabletoch). Po rozbalení reklám v mobilných zariadeniach sa videá budú naďalej prehrávať až po kliknutí. Prvé video sa prehrá automaticky a ostatné videá sa automaticky prehrajú pri svojom výbere. Ak používateľ prepne na predchádzajúce video, toto predchádzajúce video zostane pozastavené, kým naň neklikne.

Automatická ukážka

Ukážka reklám lightbox s videom sa automaticky zobrazí na banneri a prehrá sa bez zvuku v kompatibilných zariadeniach (prevažne v počítačoch a niektorých tabletoch).

Titulné obrázky videí (voliteľné)

Titulný obrázok videa je alternatívnym obrázkom vo vysokom rozlíšení, ktorý sa zobrazuje pred prehratím videa a na pozadí počas prehrávania videa. Ak nenahráte titulný obrázok videa, použije sa predvolená miniatúra videa, ktorá môže mať nízke rozlíšenie (ak rozlíšenie daného videa nie je dostatočne vysoké). Titulné obrázky videí musia obsahovať tlačidlo na prehrávanie, aby používatelia vedeli, že sa dajú prehrať.

 • Použite súbor PNG, JPG alebo GIF.
 • Maximálna veľkosť je 200 kB.
 • V prípade obrázkov vo vysokom rozlíšení odporúčame rozlíšenie minimálne 200 ppi.
  (Poznámka: Ak chcete, aby sa obrázky zobrazovali v zariadeniach s displejom Retina v čo najvyššej kvalite, obrázok nahrajte s dvojnásobnou šírkou a výškou v pixeloch.)
 • Neexistuje povinný pomer strán, no pomer 16 : 9 vyhovuje širokej škále veľkostí a orientácií displejov.

Obsah týkajúci sa máp

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že máte k vybratej kampani priradené rozšírenie o adresu. Vaša východisková adresa je miesto, na ktoré sa mapa vycentruje, a zvyčajne je to adresa vašej firmy. Získajte ďalšie informácie o zobrazovaní informácií o miestnej firme s rozšíreniami o adresu.

Obsah týkajúci sa produktov

Prepojte svoj informačný kanál služby Google Merchant Center s kampaňou na interakciu tak, aby vo vašej reklame lightbox zahŕňal váš marketingový informačný kanál.

Možnosti štýlu

Motív: Vyberte tmavú alebo svetlú vizuálnu tému.

Zvýrazňujúca farba: Farbu na zvýraznenie prvkov súvisiacich so značkou vyberte pomocou výberu farieb alebo zadaním kódu farby v šestnástkovej sústave.

Farba pozadia: Farbu pozadia vyberte pomocou výberu farieb alebo zadaním hexadecimálneho kódu farby.

Nepriehľadnosť postupne miznúceho pozadia: Vyberte nepriehľadnosť postupne miznúceho pozadia s vizuálnym motívom v rozsahu 0 – 100 %, kde 0 % znamená úplnú priehľadnosť a 100 % znamená úplnú nepriehľadnosť.

Názov písma od Googlu: Na google.com/fonts vyberte písmo, ktoré vyzerá dobre v ukážkach veľkostí pre počítače aj mobilné zariadenia. Nie všetky písma dostupné na google.com/fonts sú k dispozícii na použitie v Galérii reklám.

Poznámka

Ak chcete získať informácie o nástroji DoubleClick Studio, prejdite tu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory