Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích cuộc gọi

Tiện ích cuộc gọi hiển thị số điện thoại của bạn cùng với quảng cáo của bạn. Nếu sử dụng nhiều tiện ích cuộc gọi, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách chỉnh sửa và tải lên hàng loạt tiện ích cuộc gọi. Để tìm hiểu thêm về tiện ích cuộc gọi, hãy bắt đầu với Giới thiệu về tiện ích cuộc gọi. Để xem hướng dẫn về cách thêm chỉ vài tiện ích cuộc gọi, hãy chuyển đến Sử dụng tiện ích cuộc gọi.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích cuộc gọi trong tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Tiện ích quảng cáo và chọn Chế độ xem: Tiện ích cuộc gọi từ menu thả xuống phía trên bảng thống kê.
 3. Chọn các hộp bên cạnh tất cả các tiện ích bạn muốn chỉnh sửa cùng một lúc.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh + Tiện ích và thực hiện thay đổi.

Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích cuộc gọi bằng bảng tính

Trước tiên, hãy tải mẫu bảng tính xuống

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Tiện ích quảng cáo.
 4. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Tải mẫu bảng tính xuống.
 5. Chọn định dạng cho báo cáo của bạn.
 6. Nhấp vào Tải xuống.

Tiếp theo, hãy thực hiện thay đổi cho bảng tính

Để thêm tiện ích cuộc gọi, bạn phải chỉ định:

 • Số điện thoại: Số sẽ được gọi khi một khách hàng nhấp vào tiện ích của bạn.
 • Mã quốc gia: Quốc gia nơi số điện thoại của bạn được liệt kê. Ví dụ: nếu số điện thoại của bạn ở Hoa Kỳ, bạn sẽ cần nhập US.
 • Sử dụng số chuyển tiếp (tùy chọn): Bạn muốn sử dụng số chuyển tiếp Google với quảng cáo của mình để bật báo cáo cuộc gọi hay không. Bạn có thể nhập yes (có) hoặc no (không). Mặc định là no.

Sau đó, hãy tải bảng tính lên để áp dụng và lưu các thay đổi hàng loạt của bạn

 1. Trong tài khoản AdWords, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Chuyển đến tab có chứa loại mục bạn muốn tải lên. Ví dụ: nếu bạn muốn tải các thay đổi cho nhóm quảng cáo lên, hãy chuyển đến tab Nhóm quảng cáo.
 3. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Tải bảng tính lên .
 4. Trong hộp thoại mở ra, hãy chọn bảng tính của bạn.
 5. Nhấp vào Tải lên và xem trước.
 6. Khi đã tải tệp lên, bạn nên nhấp vào Xem trước các thay đổi để đảm bảo các thay đổi trong bảng tính được phản ánh chính xác trong tài khoản của bạn.
 7. Nếu bạn thấy các thay đổi đã hiển thị chính xác khi xem trước, hãy nhấp vào Áp dụng thay đổi.
 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố