Chỉnh sửa hàng loạt phần mở rộng cuộc gọi

Phần mở rộng cuộc gọi hiển thị số điện thoại của bạn cùng với quảng cáo. Nếu sử dụng nhiều phần mở rộng cuộc gọi, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách chỉnh sửa và tải lên hàng loạt phần mở rộng cuộc gọi. Để tìm hiểu thêm về phần mở rộng cuộc gọi, hãy bắt đầu với Giới thiệu về phần mở rộng cuộc gọi. Để xem hướng dẫn về cách thêm chỉ một số phần mở rộng cuộc gọi, bạn hãy chuyển đến mục Sử dụng phần mở rộng cuộc gọi.

Hướng dẫn

Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích cuộc gọi trong tài khoản

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang, sau đó nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
  3. Chọn Chế độ xem tiện ích từ menu thả xuống phía trên bảng tiện ích.
  4. Chọn hộp bên cạnh tất cả các tiện ích cuộc gọi mà bạn muốn chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh lam phía trên bảng, rồi chọn Chỉnh sửa tiện tích từ menu thả xuống.
  6. Nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Tìm và thay thế để thực hiện thay đổi đối với tiện ích của bạn.
  7. Nhấp vào Xem trước để xem thay đổi của bạn trông sẽ như thế nào.
  8. Nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi của bạn.

Để xóa một loạt tiện ích, hãy hoàn thành bước 1-2 rồi chọn Chế độ xem liên kết từ menu thả xuống. Hãy chọn hộp bên cạnh tất cả các tiện ích bạn muốn xóa, rồi nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh lam, sau đó chọn Xóa từ menu thả xuống.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố