Sử dụng tiện ích cuộc gọi

Để hiển thị số điện thoại cùng quảng cáo của bạn, hãy tạo tiện ích cuộc gọi. Khi tiện ích cuộc gọi hiển thị, mọi người có thể nhấn hoặc nhấp vào nút để gọi trực tiếp cho doanh nghiệp hoặc họ có thể nhấn hoặc nhấp vào quảng cáo để truy cập trang web của bạn. Tất cả tiện ích cuộc gọi đều mang lại cho bạn nhiều cơ hội thu hút và theo dõi chuyển đổi có giá trị hơn.

Trước khi bắt đầu

Đây là bài viết hướng dẫn về tiện ích cuộc gọi. Trước khi bắt đầu, bạn có thể đọc phần Giới thiệu về tiện ích cuộc gọi. Nếu đang thêm nhiều tiện ích cuộc gọi, bạn có thể chọn làm theo hướng dẫn trong Thêm và chỉnh sửa hàng loạt tiện ích cuộc gọi.

Lưu ý

Nếu bạn tạo tiện ích cuộc gọi ở các cấp khác nhau (tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo) thì tiện ích cụ thể nhất sẽ được sử dụng. Vì vậy, khi bạn thêm tiện ích cuộc gọi vào nhóm quảng cáo, các tiện ích đó sẽ hiển thị thay vì tiện ích cuộc gọi cấp chiến dịch hoặc cấp tài khoản của bạn. Tương tự như vậy, các tiện ích cấp chiến dịch sẽ ghi đè tiện ích cấp tài khoản.

Nhắm mục tiêu theo vị trí

Để kết hợp tốt nhất giữa nhắm mục tiêu địa phương và phạm vi tiếp cận lớn hơn, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích vị trí. Khi bạn sử dụng cả tiện ích vị trí và tiện ích cuộc gọi, quảng cáo thể hiện những vị trí doanh nghiệp cụ thể có thể chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại được liên kết với các vị trí đó chứ không phải tới số điện thoại được thiết lập bằng tiện ích cuộc gọi. Sau đó, bạn có thể thu thập dữ liệu báo cáo cuộc gọi trên quảng cáo tiện ích vị trí và quảng cáo tiện ích cuộc gọi để xem loại tiện ích nào hoạt động tốt hơn. Hãy tìm hiểu thêm về tiện ích vị trí.

Hướng dẫn

Cách tạo tiện ích cuộc gọi 

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang.
 3. Nhấp vào Tiện ích, rồi nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 4. Chọn Tiện ích cuộc gọi từ danh sách các lựa chọn. Sau đó, chế độ xem “Thêm tiện ích cuộc gọi” sẽ xuất hiện.
 5. Chọn xem bạn có muốn thêm tiện ích cuộc gọi vào Tài khoản, Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo hay không.
 6. Chọn Tạo tiện ích cuộc gọi mới để tạo tiện ích cuộc gọi mới hoặc  sử dụng tiện ích cuộc gọi hiện tại nếu trước đây bạn đã tạo tiện ích cuộc gọi.
  • Nếu bạn đang tạo tiện ích mới, hãy nhập số điện thoại của bạn.
  • Nếu bạn chọn sử dụng tiện ích hiện tại, hãy chọn số điện thoại của bạn từ danh sách xuất hiện.
    

Cài đặt tùy chọn

 • Chọn xem bạn có muốn bật báo cáo cuộc gọi không (được khuyến nghị). 
 • Chọn xem bạn có muốn tính số lượt chuyển đổi hay không (được đề xuất). Google Ads tự động tạo loại chuyển đổi cuộc gọi mặc định được gọi là "Cuộc gọi từ quảng cáo" (và "Cuộc gọi từ quảng cáo AdWords Express" nếu bạn đang sử dụng tài khoản Google Ads). Bạn có thể tạo loại chuyển đổi tùy chỉnh của riêng mình bằng cách chọn Quản lý chuyển đổi từ menu thả xuống. (Hãy tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cuộc gọi điện thoại). 
 • Trong mục "Tùy chọn thiết bị", hãy chọn Thiết bị di động nếu bạn muốn tối ưu hóa tiện ích cuộc gọi cho thiết bị di động (mặc dù, tiện ích này vẫn sẽ xuất hiện trên máy tính để bàn và máy tính bảng).
 • Trong Tùy chọn nâng cao, hãy chọn xem bạn có muốn lập lịch tiện ích cuộc gọi để chỉ hiển thị vào những ngày và giờ nhất định không, ví dụ: chỉ khi doanh nghiệp của bạn trả lời các cuộc gọi điện thoại.

Cách xem hiệu suất của tiện ích cuộc gọi

Sau khi thêm số điện thoại vào quảng cáo của mình, bạn sẽ muốn biết các số này mang lại hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp của mình. Hãy tìm hiểu cách Phân tích dữ liệu báo cáo cuộc gọi của bạn.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố