Bruk anropsutvidelser

For at du skal kunne vise telefonnummeret ditt i annonser, må du opprette anropsutvidelser. Når du bruker anropsutvidelser, kan kundene ringe til bedriften din ved å trykke eller klikke på en knapp, eller de kan trykke eller klikke på selve annonsen for å gå til nettstedet ditt. Med anropsutvidelser får du totalt sett flere sjanser til både å skaffe deg og spore verdifulle konverteringer.

Før du begynner

I denne artikkelen finner du en veiledning for bruk av anropsutvidelser. Før du imidlertid setter i gang, kan det være lurt å lese gjennom artikkelen Om anropsutvidelser. Hvis du skal legge til mange anropsutvidelser, kan du velge å følge veiledningen i Legg til og rediger mange anropsutvidelser samtidig.

Vær oppmerksom på følgende

Hvis du oppretter anropsutvidelser på ulike nivåer (konto, kampanje eller annonsegruppe), brukes den mest spesifikke anropsutvidelsen. Når du legger til anropsutvidelser i en annonsegruppe, vises dermed disse i stedet for anropsutvidelsene dine på kampanje- eller kontonivå. På samme måte overstyres anropsutvidelser på kontonivå av anropsutvidelser på kampanjenivå.

Stedsmålretting

For å få en best mulig kombinasjon av lokal målretting og større rekkevidde bør du også bruke adressetillegg. Når du bruker både adressetillegg og anropsutvidelser og har annonser knyttet til bestemte bedriftsbeliggenheter, kan anrop bli videreført til telefonnumrene som er tilknyttet disse beliggenhetene i stedet for telefonnumrene du angir for anropsutvidelsene dine. Du kan da samle inn samtalerapporteringsdata for annonsene dine med adressetillegg og annonsene dine med anropsutvidelser for å se hvilken utvidelsestype som fungerer best. Finn ut mer om adressetillegg.

Veiledning

Slik oppretter du anropsutvidelser 

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen.
 3. Klikk på Utvidelser og deretter på plussikonet .
 4. Velg Anropsutvidelser i listen. Da vises «Legg til en anropsutvidelse»-visningen.
 5. Velg om du ønsker å legge til anropsutvidelsen i kontoen, kampanjen eller annonsegruppen din.
 6. Velg Opprett ny for å opprette en ny anropsutvidelse, eller Bruk eksisterende hvis du har opprettet en anropsutvidelse tidligere.
  • Hvis du oppretter en ny utvidelse, må du skrive inn telefonnummeret ditt.
  • Hvis du velger å bruke en eksisterende utvidelse, velger du nummeret ditt fra en liste som vises.
    

Valgfrie innstillinger

 • Velg om du ønsker å slå på samtalerapportering (anbefales). 
 • Velg om du ønsker at antallet konverteringer skal telles (anbefales). En standard samtalekonverteringstype kalt «Anrop fra annonser» opprettes automatisk i Google Ads (den kalles «Anrop fra AdWords Express-annonser» hvis du bruker en Google Ads-konto). Du kan opprette din egen tilpassede konverteringstype ved å velge Administrer konverteringer på rullegardinmenyen. Finn ut mer om sporing av samtalekonverteringer
 • Velg Mobil under «Enhetsinnstillinger» hvis du ønsker å optimalisere anropsutvidelsen din for mobilenheter (den vises imidlertid fortsatt på datamaskiner og nettbrett).
 • Under Avanserte alternativer velger du om du ønsker at anropsutvidelsen din bare skal vises på bestemte dager og klokkeslett, for eksempel bare når noen kan svare på telefonhenvendelser i bedriften din.

Sånn kan du se resultatene du oppnår med anropsutvidelsene dine

Når du har lagt til telefonnumre i annonsen din, har du sikkert lyst til å se hvilken effekt dette har for bedriften din. Finn ut hvordan du analyserer data fra samtalerapportering.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt