Zbiorcze dodawanie i edytowanie rozszerzeń cen

Ten artykuł dotyczy tylko poprzedniej wersji AdWords. Określ, z której wersji AdWords korzystasz.

Rozszerzenia cen pozwalają przedstawić w reklamie całą gamę oferowanych przez Ciebie produktów i usług. Jeśli używasz wielu rozszerzeń cen, możesz zaoszczędzić czas, dodając i przesyłając je zbiorczo.

Zanim zaczniesz

Aby dowiedzieć się więcej o rozszerzeniach cen, najpierw przeczytaj artykuł Rozszerzenia cen. Instrukcje, jak dodać tylko kilka rozszerzeń cen, znajdziesz w artykule Używanie rozszerzeń cen. Z tego artykułu natomiast dowiesz się, jak zbiorczo dodawać rozszerzenia cen za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz jak wprowadzać zbiorcze zmiany, korzystając z menu Edytuj na koncie Google Ads.

Możesz też zbiorczo przesłać rozszerzenia cen w przypadku innych języków. Przetłumaczone nazwy i odpowiednie kody znajdziesz w artykule Zbiorcze dodawanie rozszerzeń cen (w językach innych niż angielski).

Jak zbiorczo dodać rozszerzenia cen, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

Część 1. Pobierz szablon arkusza

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij kartę Rozszerzenia reklam.
 4. W menu Edytuj wybierz Pobierz szablon arkusza kalkulacyjnego.
 5. Wybierz format swojego raportu.
 6. Kliknij Pobierz.

Część 2. Wprowadź zmiany w arkuszu kalkulacyjnym

Aby dodać rozszerzenie cen, określ:

Action (Działanie) (opcjonalne). Wpisz jedną z następujących opcji (w języku angielskim):

 • Add (Dodaj)
 • Remove (Usuń)

Campaign (Kampania) (wymagane). Wpisz nazwę kampanii w polu „Campaign”, by powiązać rozszerzenia cen z daną kampanią. Aby powiązać rozszerzenie cen z wieloma kampaniami, utwórz kilka wierszy z taką samą treścią, lecz inną nazwą kampanii (nie wpisuj wielu nazw kampanii w jednym wierszu).

Ad group (Grupa reklam) (opcjonalne). Wpisz nazwę grupy reklam w polu „Ad group”, by powiązać rozszerzenia cen z daną grupą reklam. Uwaga: jeśli chcesz powiązać rozszerzenie cen z grupą reklam, wymagana jest nazwa kampanii. Grupa reklam musi być częścią wybranej kampanii. Aby powiązać rozszerzenie cen z wieloma grupami reklam, utwórz kilka wierszy z taką samą treścią, lecz inną nazwą grupy reklam (nie wpisuj wielu nazw grup reklam w jednym wierszu).

Language (Język) (wymagane). Kolumna „Language” w arkuszu kalkulacyjnym powinna mieć ustawiony typ „value”. Wpisz „pl” w przypadku języka polskiego.

Type (Typ) (wymagane). Wpisz jeden z następujących typów rozszerzeń cen:

 • Marki
 • Wydarzenia
 • Lokalizacje
 • Okolice
 • Kategorie produktów
 • Typy produktów
 • Kategorie usług
 • Typy usług
 • Usługi

Price qualifier (Kwalifikator ceny) (opcjonalne). Pozostaw tę opcję pustą, jeśli nie chcesz wyświetlać kwalifikatora ceny. Jeśli chcesz go wyświetlać, wpisz jedno z poniższych wyrażeń:

 • Od
 • Do
 • Przeciętnie

Tracking template (Szablon śledzenia) (opcjonalne). Pozostaw tę opcję pustą, jeśli nie chcesz wyświetlać szablonu śledzenia. Wstaw URL szablonu śledzenia.

Konkretne informacje dla każdego elementu rozszerzenia cen, które chcesz wyświetlać (wymagane). Wpisz następujące informacje:

 • Nagłówek produktu
 • Końcowy URL produktu
 • Opis produktu
 • Cena elementu – wpisz liczbę z dwoma miejscami po przecinku wraz z kodem waluty zgodnym z normą ISO 4217, np. 34.99 EUR. Użyj przecinka zamiast kropki, jeśli tego wymagają reguły językowe wybranego języka (np. 34,99 PLN).

Końcowy mobilny adres URL (opcjonalnie).

Item unit (Jednostka elementu) (opcjonalne). Pozostaw tę opcję pustą, jeśli nie chcesz wyświetlać jednostki ceny. Jeśli chcesz to robić, wpisz jedno z poniższych wyrażeń:

 • za godzinę
 • dziennie
 • za nocleg
 • tygodniowo
 • miesięcznie
 • rocznie

Więcej informacji o innych opcjonalnych kolumnach służących do określania harmonogramu i zakresów dat znajdziesz w artykule Wprowadzanie zmian za pomocą przesyłania zbiorczego. Pamiętaj, że ustawienie urządzenia nie jest dostępne w przypadku rozszerzeń cen.

Część 3. Prześlij arkusz kalkulacyjny, by zastosować i zapisać zmiany

 1. Na koncie Google Ads kliknij Kampanie.
 2. Otwórz kartę zawierającą odpowiedni typ elementów. Jeśli np. chcesz przesłać zmiany w grupach reklam, otwórz kartę Grupy reklam.
 3. W menu Edytuj wybierz Prześlij arkusz kalkulacyjny.
 4. W oknie dialogowym, które się otworzy, wybierz odpowiedni arkusz kalkulacyjny.
 5. Kliknij Prześlij i wyświetl podgląd.
 6. Zalecamy, by po przesłaniu pliku kliknąć Podgląd zmian i upewnić się, że na koncie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany.

Jeśli podgląd zmian wygląda dobrze, kliknij Zastosuj zmiany.

Jak zbiorczo edytować rozszerzenia cen na koncie

Możesz zbiorczo edytować wszystkie rozszerzenia ręczne poza rozszerzeniami lokalizacji i adnotacjami, które wyświetlają się w Twojej reklamie automatycznie (np. adnotacje o ocenie sprzedawcy). Aby to zrobić:

 1. Kliknij kartę Rozszerzenia reklam i wybierz rozszerzenie, które chcesz edytować zbiorczo, w menu Wyświetl nad tabelą statystyk.
 2. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich rozszerzeń, które chcesz jednocześnie edytować.
 3. Kliknij Edytuj obok opcji + Rozszerzenie i wprowadź zmiany.

Sprawdzone metody

Pamiętaj, że na koncie Google Ads obowiązują pewne ograniczenia. Jeśli masz dużo rozszerzeń lub plików danych, stosuj sprawdzone metody usuwania i zastępowania nieaktualnych elementów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity konta Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem