Zbiorcze dodawanie i edytowanie rozszerzeń cen

Rozszerzenia cen pozwalają przedstawić w reklamie całą gamę oferowanych przez Ciebie produktów i usług. Jeśli używasz wielu rozszerzeń cen, możesz zaoszczędzić czas, dodając i przesyłając je zbiorczo.

Zanim zaczniesz

Z tego artykułu dowiesz się, jak zbiorczo dodawać rozszerzenia cen za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz jak wprowadzać zbiorcze zmiany, korzystając z menu Edytuj na koncie Google Ads. Aby dowiedzieć się więcej o rozszerzeniach tego typu, najpierw przeczytaj artykuł Rozszerzenia cen. Instrukcje, jak dodać tylko kilka takich rozszerzeń, znajdziesz w artykule Używanie rozszerzeń cen.

Możesz też zbiorczo przesłać rozszerzenia cen w przypadku innych języków. Przetłumaczone nazwy i odpowiednie kody znajdziesz w artykule Zbiorcze dodawanie rozszerzeń cen (w językach innych niż polski).

Jak zbiorczo dodać rozszerzenia cen w arkuszu kalkulacyjnym

1. Pobierz szablon arkusza

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia u góry strony.
 3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon
 4. Kliknij Prześlij.
 5. W nowym oknie, które się pojawi, kliknij Wyświetl szablony, by wybrać format arkusza kalkulacyjnego, który chcesz pobrać.

2. Wprowadź zmiany w arkuszu kalkulacyjnym

Możesz dodać nazwy kampanii i grup reklam, do których chcesz dodać rozszerzenie.

Campaign (Kampania) (wymagane). Wpisz nazwę kampanii w polu „Campaign”, by powiązać rozszerzenia cen z daną kampanią. Aby powiązać rozszerzenie cen z wieloma kampaniami, utwórz kilka wierszy z taką samą treścią, lecz inną nazwą kampanii (nie wpisuj wielu nazw kampanii w jednym wierszu).

Ad group (Grupa reklam) (opcjonalne). Wpisz nazwę grupy reklam w polu „Ad group”, by powiązać rozszerzenia cen z daną grupą reklam. Uwaga: jeśli chcesz powiązać rozszerzenie cen z grupą reklam, wymagana jest nazwa kampanii. Grupa reklam musi być częścią wybranej kampanii. Aby powiązać rozszerzenie cen z wieloma grupami reklam, utwórz kilka wierszy z taką samą treścią, lecz inną nazwą grupy reklam (nie wpisuj wielu nazw grup reklam w jednym wierszu).

Language (Język) (wymagane). Kolumna „Language” w arkuszu kalkulacyjnym powinna mieć ustawiony typ „value”. Wpisz „pl” w przypadku języka polskiego.

Type (Typ) (wymagane). Wpisz jeden z następujących typów rozszerzeń cen:

 • Marki
 • Wydarzenia
 • Lokalizacje
 • Okolice
 • Kategorie produktów
 • Typy produktów
 • Kategorie usług
 • Typy usług
 • Usługi

Price qualifier (Kwalifikator ceny) (opcjonalne). Pozostaw tę opcję pustą, jeśli nie chcesz wyświetlać kwalifikatora ceny. Jeśli chcesz go wyświetlać, wpisz jedno z poniższych wyrażeń:

 • Od
 • Do
 • Przeciętnie

Tracking template (Szablon śledzenia) (opcjonalne). Pozostaw tę opcję pustą, jeśli nie chcesz wyświetlać szablonu śledzenia. Wstaw URL szablonu śledzenia.

Konkretne informacje dla każdego elementu rozszerzenia cen, które chcesz wyświetlać (wymagane). Wpisz następujące informacje:

 • Nagłówek produktu
 • Końcowy URL produktu
 • Opis produktu
 • Cena elementu – wpisz liczbę z dwoma miejscami po przecinku wraz z kodem waluty zgodnym z normą ISO 4217, np. 34.99 EUR. Użyj przecinka zamiast kropki, jeśli tego wymagają reguły językowe wybranego języka (np. 34,99 PLN).

Końcowy URL dla urządzeń mobilnych (opcjonalnie).

Item unit (Jednostka elementu) (opcjonalne). Pozostaw tę opcję pustą, jeśli nie chcesz wyświetlać jednostki ceny. Jeśli chcesz to robić, wpisz jedno z poniższych wyrażeń:

 • za godzinę
 • dziennie
 • za nocleg
 • tygodniowo
 • miesięcznie
 • rocznie

Więcej informacji o innych opcjonalnych kolumnach służących do określania harmonogramu i zakresów dat znajdziesz w artykule Wprowadzanie zmian za pomocą przesyłania zbiorczego. Pamiętaj, że ustawienie urządzenia nie jest dostępne w przypadku rozszerzeń cen.

Uwaga: jeśli chcesz dodać rozszerzenie na poziomie kampanii, pozostaw kolumnę grupy reklam pustą. Jeśli chcesz dodać rozszerzenie na poziomie konta, pozostaw kolumny kampanii i grupy reklam puste.

3. Prześlij arkusz kalkulacyjny, by zastosować i zapisać zmiany

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i rozszerzenia, a potem kliknij Rozszerzenia u góry strony.
 3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon
 4. Kliknij Prześlij.
 5. W otwartym oknie dialogowym kliknij Wyświetl szablony, by wybrać format arkusza kalkulacyjnego, który chcesz pobrać.
 6. Wybierz źródło z menu. Kliknij Podgląd zmian, aby upewnić się, że zmiany z arkusza kalkulacyjnego są dokładnie odzwierciedlone na koncie.
 7. Jeśli podgląd zmian wygląda dobrze, kliknij Zastosuj.

Jak zbiorczo edytować rozszerzenia cen na koncie

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu konta.
 3. W obszarze Konfiguracja kliknij Firmowe bazy danychkanał rozszerzenia cen, który chcesz edytować.
 4. Kliknij ikonę kolumn Kolumny, a następnie wybierz opcję Modyfikuj kolumny.
 5. Rozwiń opcję Atrybuty i zaznacz „Identyfikator elementu” (jest to wymagane, aby móc edytować element).
 6. Kliknij Zastosuj.
 7. Pobierz raport.
 8. Wykonaj kolejne kroki opisane w sekcji „Edytowanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego” w artykule Jak dbać o aktualność firmowej bazy danych.

 9. Dodaj do tego raportu dodatkową kolumnę „Działanie” (w której należy wpisać wartości „Set” (Ustaw), aby zaktualizować element, i „Remove” (Usuń), aby go usunąć).
 10. Usuń z arkusza kalkulacyjnego kolumny takie jak „Stan elementu”, „Stan”, „Kliknięcia”, „Wyświetlenia” i „Koszt”.
 11. Po wprowadzeniu zmian prześlij arkusz kalkulacyjny do odpowiednich rozszerzeń, klikając trzy kropki.

Sprawdzone metody

Pamiętaj, że na koncie Google Ads obowiązują pewne ograniczenia. Jeśli masz dużo rozszerzeń lub plików danych, stosuj sprawdzone metody usuwania i zastępowania nieaktualnych elementów. Więcej informacji o limitach kont Google Ads

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem