Legg til eller endre flere prisutvidelser samtidig

Ved hjelp av prisutvidelser kan du vise flere av produktene eller tjenestene dine i samme annonse. Hvis du bruker mange slike prisutvidelser, kan du spare tid ved å legge til og laste dem opp samtidig.

Før du begynner

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du kan legge til flere prisutvidelser samtidig via regneark, og hvordan du kan gjøre flere masseendringer via Endre-menyen i Google Ads-kontoen din. Du kan finne ut mer om prisutvidelser i artikkelen Om prisutvidelser. Hvis du bare vil legge til noen få prisutvidelser, går du til Bruk prisutvidelser.

Du kan også laste opp flere prisutvidelser samtidig for andre språk. Se de oversatte navnene og de aktuelle kodene for å legge til prisutvidelser (på andre språk enn engelsk).

Sånn kan du legge til flere prisutvidelser samtidig via regneark

1. Last ned regnearkmalen

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
 3. Klikk på prikkeikonet øverst til høyre 3 dot icon
 4. Klikk på Last opp.
 5. Klikk på Se maler i det nye vinduet som vises, for å velge hvilket format du vil laste ned regnearket i.

2. Gjør de aktuelle endringene i regnearket

Oppgi navnene på kampanjene og annonsegruppene du vil legge til utvidelsen i.

Kampanje (obligatorisk): Skriv inn navnet på kampanjen din under Kampanje-feltet for å knytte prisutvidelsene dine til denne kampanjen. For å knytte prisutvidelsen din til flere kampanjer må du opprette flere rader med samme innhold unntatt navnet på kampanjen (ikke oppgi flere kampanjenavn i én rad).

Annonsegruppe (valgfritt). Skriv inn navnet på annonsegruppen under Annonsegruppe-feltet for å knytte prisutvidelsene dine til denne annonsegruppen. Merk deg at et kampanjenavn er påkrevd hvis du velger å knytte prisutvidelsen din til en annonsegruppe. Annonsegruppen må være en del av kampanjen du velger. For å knytte prisutvidelsen din til flere annonsegrupper må du opprette flere rader med samme innhold, bortsett fra navnet på annonsegruppen (ikke oppgi navnet på flere annonsegrupper i én rad).

Språk (påkrevd). Sørg for at du velger «verdi» som kolonnetype for Språk-kolonnen i regnearket. Skriv «no» for norsk.

Type (påkrevd). Angi en av følgende typer prisutvidelser:

 • merkevarer
 • aktiviteter
 • steder
 • lokalområder
 • produktkategorier
 • produktnivåer
 • tjenestekategorier
 • tjenestenivåer
 • tjenester

Priskvalifikator (valgfritt). La dette alternativet være tomt hvis du ikke vil vise noen priskvalifikator. Ellers angir du et av følgende alternativer:

 • fra
 • opptil
 • gjennomsnittlig

Sporingsmal (valgfritt): La dette feltet stå tomt hvis du ikke vil vise noen sporingsmal. Legg inn nettadressen for sporingsmalen.

Spesifikk informasjon om alle varene du vil vise frem ved hjelp av prisutvidelsen (obligatorisk). Skriv inn denne informasjonen:

 • Overskriften du vil bruke.
 • Varens endelige nettadresse.
 • En beskrivelse av varen.
 • pris for varen – Angi et tall med to desimaler og valutakoden (f.eks. NOK 349,90). Hvis punktum brukes som desimaltegn i stedet for komma på språket du har valgt, må du bruke punktum i stedet (f.eks. USD 34.99).

Endelig nettadresse for mobil (valgfritt).

Vareenhet (valgfritt). La dette alternativet være tomt hvis du ikke vil vise noen prisenhet. Ellers angir du et av følgende alternativer:

 • per time
 • per dag
 • per natt
 • per uke
 • per måned
 • per år

Du finner nærmere informasjon om flere valgfrie kolonner for spesifisering av planlegging og datoperioder, i artikkelen Gjør endringer med masseopplastinger. Husk at du ikke kan angi enhetsinnstillinger i prisutvidelser.

Merk: Hvis du ikke vil ha med utvidelsen på kampanjenivå, er det bare å ikke oppgi noe informasjon i Annonsegruppe-kolonnen. Hvis du ikke vil ha med utvidelsen på kontonivå, er det bare å ikke oppgi noe informasjon i Annonsegruppe og Kampanje-kolonnen.

3. Last opp regnearket for å bruke og lagre endringene

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Utvidelser øverst på siden.
 3. Klikk på prikkeikonet øverst til høyre 3 dot icon
 4. Klikk på Last opp.
 5. Klikk på Se maler i dialogfeltet som åpnes, for å velge hvilket format du vil laste ned regnearket i.
 6. Velg ønsket kilde fra rullegardinmenyen. Klikk på Forhåndsvis endringer for å påse at endringene i regnearket gjenspeiles presist i kontoen din.
 7. Klikk på Bruk om alt ser korrekt ut i forhåndsvisningen.

Sånn kan du endre flere prisutvidelser i kontoen din samtidig

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Bedriftsdata under Konfigurasjon, og klikk så på den feeden for prisutvidelser du vil endre.
 4. Klikk på kolonneikonet Columns, og velg deretter Endre kolonner.
 5. Vis Attributter-alternativet, og merk av for «Vare-ID» (påkrevd om du vil endre noe).
 6. Klikk på Bruk.
 7. Last ned rapporten.
 8. Følg fremgangsmåten i «Endre dataene dine ved hjelp av et regneark»-delen av artikkelen med navnet Sørg for at bedriftsdataene dine er oppdatert.

 9. Legg til en ekstra Handling-kolonne i denne rapporten (verdiene i denne kolonnen skal være «Angi» om du vil oppdatere dem, og «Fjern» om du vil fjerne et element).
 10. Fjern kolonner som «Visn.», «Klikk», «Status», «Kostnad» og «Elementstatus» fra regnearket.
 11. Last opp regnearket ved å klikke på de tre prikkene etter at du har gjort de ønskede endringene i utvidelsene.

Anbefalte fremgangsmåter

Husk at Google Ads-kontoen din har noen begrensninger. Hvis du bruker mange feeder eller utvidelser, bør du fjerne eller erstatte elementer som ikke lenger er aktuelle. Finn ut mer om grensene i Google Ads-kontoer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt