Prijsextensies bulksgewijs toevoegen of bewerken

Met prijsextensies in uw advertentie kunt u een aantal van uw producten of services onder de aandacht brengen. Als u veel prijsextensies gebruikt, kunt u tijd besparen door ze bulksgewijs toe te voegen en te uploaden.

Voordat u begint

In dit artikel wordt beschreven hoe u via een spreadsheet prijsextensies bulksgewijs kunt toevoegen en hoe u via het menu Bewerken in uw Google Ads-account bulkwijzigingen kunt aanbrengen. Voor meer informatie over prijsextensies leest u eerst Over prijsextensies. Voor instructies om slechts een paar prijsextensies toe te voegen, leest u Prijsextensies gebruiken.

U kunt prijsextensies ook bulksgewijs uploaden voor andere talen. U kunt meer informatie over de vertaalde namen en toepasselijke codes vinden in Prijsextensies bulksgewijs toevoegen (in niet-Engelse talen).

Prijsextensies bulksgewijs toevoegen met een spreadsheet

1. Download de spreadsheet-template

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies.
 3. Klik in het subpaginamenu op Extensies en klik rechtsboven op het tabelweergave-icoon .
 4. Klik rechtsboven op het icoon met 3 stippen 3 dot icon.
 5. Klik op Uploaden.
 6. Klik op Templates bekijken in het nieuwe venster dat wordt weergegeven om de spreadsheet-indeling te selecteren die u wilt downloaden.

2. Breng wijzigingen aan in de spreadsheet

U kunt een naam toevoegen aan de campagne en advertentiegroep waaraan u de extensie wilt koppelen.

Campaign (Campagne) (verplicht): Geef de naam van de campagne op in het veld Campaign (Campagne) om de prijsextensies aan deze campagne te koppelen. Als u de prijsextensie aan meerdere campagnes wilt koppelen, maakt u meerdere rijen met dezelfde content behalve de naam van de campagne (geef niet meerdere campagnenamen in 1 rij op).

Ad group (Advertentiegroep) (optioneel): Geef in het veld Ad group (Advertentiegroep) de naam van de advertentiegroep op om de prijsextensies aan deze advertentiegroep te koppelen. Houd er rekening mee dat er een campagnenaam is vereist als u de prijsextensie aan een advertentiegroep koppelt. De advertentiegroep moet deel uitmaken van de campagne die u kiest. Als u de prijsextensie aan meerdere advertentiegroepen wilt koppelen, maakt u meerdere rijen met dezelfde content behalve de naam van de advertentiegroep (geef niet meerdere advertentiegroepnamen in 1 rij op).

Language (Taal) (verplicht): Zorg ervoor dat de kolom Language (Taal) in de spreadsheet is ingesteld op een kolom van het type value. Geef 'en' op voor Engels.

Type (verplicht): Geef een van de volgende typen prijsextensies op:

 • Brands (Merken)
 • Events (Evenementen)
 • Locations (Locaties)
 • Neighborhoods (Buurten)
 • Product categories (Productcategorieën)
 • Product tiers (Productniveaus)
 • Service categories (Servicecategorieën)
 • Service tiers (Serviceniveaus)
 • Services (Services)

Price qualifier (Prijsbepaler) (optioneel): Laat deze optie leeg als u geen prijsbepaler wilt weergeven. Geef anders een van de volgende waarden op:

 • From (Vanaf)
 • Up to (Tot)
 • Average (Gemiddeld)

Tracking template (Trackingtemplate) (optioneel): Laat deze optie leeg als u geen trackingtemplate wilt weergeven. Voeg de URL van uw trackingtemplate in.

Specifieke informatie voor elk prijsextensie-item dat u wilt laten zien (vereist): Geef het volgende op:

 • Koptekst van item
 • Uiteindelijke URL van item
 • Beschrijving van item
 • Itemprijs: Geef een getal op met 2 cijfers na het decimaalteken en de ISO 4217-valutacode (bijvoorbeeld 34,99 EUR). Gebruik het juiste decimaalteken voor de geselecteerde taal.

Final mobile URL (Uiteindelijke mobiele URL) (optioneel).

Item unit (Itemeenheid) (optioneel): Laat deze optie leeg als u geen prijseenheid wilt weergeven. Geef anders een van de volgende waarden op:

 • per hour (per uur)
 • per day (per dag)
 • per night (per nacht)
 • per week
 • per month (per maand)
 • per year (per jaar)

Lees Wijzigingen aanbrengen met bulkuploads voor informatie over andere optionele kolommen om planning en perioden op te geven. Houd er rekening mee dat apparaatvoorkeur niet beschikbaar is voor prijsextensies.

Opmerking: Laat de advertentiegroepkolom leeg als u de extensie op campagneniveau wilt toevoegen. Als u de extensie op accountniveau wilt toevoegen, laat u de kolommen Campaign (Campagne) en Ad group (Advertentiegroep) leeg.

3. Upload de spreadsheet om uw wijzigingen toe te passen en op te slaan

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies.
 3. Klik in het subpaginamenu op Extensies en klik rechtsboven op het tabelweergave-icoon .
 4. Klik rechtsboven op het icoon met 3 stippen 3 dot icon.
 5. Klik op Uploaden.
 6. Klik op Templates bekijken in het dialoogvenster dat wordt weergegeven om de spreadsheet-indeling te selecteren die u wilt downloaden.
 7. Selecteer bron in het dropdownmenu. Klik op Voorbeeld van wijzigingen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in de spreadsheet nauwkeurig worden weergegeven in uw account.
 8. Als de voorbeeldweergave van uw wijzigingen er goed uitziet, klikt u op Toepassen.

Prijsextensies bulksgewijs bewerken in uw account

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik op Bedrijfsgegevens onder Instellingen en klik op de Feed voor prijsextensie die u wilt bewerken.
 4. Klik op het kolommenicoon Een afbeelding van het Google Ads-kolommenicoon en kies Kolommen aanpassen.
 5. Vouw de optie Kenmerken uit en vink Artikel-ID aan (dit is vereist om een bewerking uit te voeren).
 6. Klik op Toepassen.
 7. Download het rapport.
 8. Lees de volgende stappen uit het gedeelte 'Gegevens bewerken met een spreadsheet' in het artikel Uw bedrijfsgegevens regelmatig updaten.

 9. Voeg een extra kolom Actie toe aan dit rapport. De waarden in deze kolom moeten via Instellen worden ingesteld op Updaten, zodat de waarden worden geüpdatet, en op Verwijderen om een artikel te verwijderen.
 10. Verwijder kolommen zoals Artikelstatus, Status, Klikken, Verton. en Kosten uit de spreadsheet.
 11. Upload de spreadsheet nadat u de gewenste extensies heeft bewerkt door op de 3 stippen te klikken.

Praktische tips

Houd er rekening mee dat er bepaalde limieten van toepassing zijn op uw Google Ads-account. Als u veel extensies of feeds gebruikt, volgt u de praktische tip om artikelen die niet meer van toepassing zijn, te verwijderen of te vervangen. Meer informatie over de limieten van uw Google Ads-accounts.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false