Prijsextensies bulksgewijs toevoegen of bewerken

Met prijsextensies kunt u een aantal van uw producten of services onder de aandacht brengen met uw advertentie. Als u veel prijsextensies gebruikt, kunt u tijd besparen door ze bulksgewijs toe te voegen en te uploaden.

Voordat u begint

In dit artikel wordt beschreven hoe u via een spreadsheet prijsextensies bulksgewijs kunt toevoegen en hoe u via het menu 'Bewerken' in uw Google Ads-account bulkwijzigingen kunt aanbrengen. Voor meer informatie over prijsextensies leest u eerst Over prijsextensies. Als u instructies nodig heeft voor het toevoegen van slechts een paar prijsextensies, gaat u naar Prijsextensies gebruiken.

U kunt prijsextensies ook bulksgewijs uploaden voor andere talen. Bekijk de vertaalde namen en betreffende codes om prijsextensies bulksgewijs toe te voegen (in andere talen dan het Engels).

Prijsextensies bulksgewijs toevoegen met een spreadsheet

1. Download de spreadsheet-template

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram met drie stippen 3 dot icon
 4. Klik op Uploaden.
 5. Klik op Templates bekijken in het nieuwe venster dat wordt weergegeven om de spreadsheet-indeling te selecteren die u wilt downloaden.

2. Breng wijzigingen aan in de spreadsheet

U kunt een naam toevoegen aan de campagne en advertentiegroep waaraan u de extensie wilt koppelen.

Campaign (Campagne) (verplicht). Geef de naam van uw campagne op in het veld 'Campaign' (Campagne) om uw prijsextensies aan deze campagne te koppelen. Als u uw prijsextensie aan meerdere campagnes wilt koppelen, maakt u meerdere rijen met dezelfde content met uitzondering van de naam van de campagne (geef niet meerdere campagnenamen in één rij op).

Ad group (Advertentiegroep) (optioneel). Geef de naam van uw advertentiegroep op in het veld 'Ad group' (Advertentiegroep) om uw prijsextensies aan deze advertentiegroep te koppelen. Houd er rekening mee dat er een campagnenaam is vereist als u ervoor kiest uw prijsextensie aan een advertentiegroep te koppelen. De advertentiegroep moet deel uitmaken van de campagne die u kiest. Als u uw prijsextensie aan meerdere advertentiegroepen wilt koppelen, maakt u meerdere rijen met dezelfde content met uitzondering van de naam van de advertentiegroep (geef niet meerdere advertentiegroepnamen in één rij op).

Language (Taal) (verplicht). Zorg ervoor dat de kolom 'Language' (Taal) in uw spreadsheet is ingesteld op een kolom van het type 'value'. Geef 'en' op voor Engels.

Type (verplicht). Geef een van de volgende typen prijsextensies op:

 • Brands (Merken)
 • Events (Evenementen)
 • Locations (Locaties)
 • Neighborhoods (Buurten)
 • Product categories (Productcategorieën)
 • Product tiers (Productniveaus)
 • Service categories (Servicecategorieën)
 • Service tiers (Serviceniveaus)
 • Services

Price qualifier (Prijsbepaler) (optioneel). Laat deze optie leeg als u geen prijsbepaler wilt weergeven. Voer anders een van de volgende waarden in:

 • From (Van)
 • Up to (Tot)
 • Average (Gemiddeld)

Tracking template (Trackingtemplate) (optioneel). Laat deze optie leeg als u geen trackingtemplate wilt weergeven. Voeg de URL van uw trackingtemplate in.

Specifieke informatie voor elk prijsextensie-item dat u wilt laten zien (vereist). Geef de volgende informatie op:

 • Koptekst van item
 • Uiteindelijke URL van item
 • Beschrijving van item
 • Itemprijs: Voer een getal in met twee cijfers na het decimaalteken + de ISO 4217-valutacode (bijvoorbeeld 34,99 EUR). Gebruik het juiste decimaalteken voor de geselecteerde taal.

Uiteindelijke mobiele URL (optioneel).

Item unit (Itemeenheid) (optioneel). Laat deze optie leeg als u geen prijseenheid wilt weergeven. Voer anders een van de volgende waarden in:

 • per hour (per uur)
 • per day (per dag)
 • per night (per nacht)
 • per week
 • per month (per maand)
 • per year (per jaar)

Bekijk Wijzigingen aanbrengen met bulkuploads voor informatie over andere optionele kolommen om planning en perioden op te geven. Houd er rekening mee dat apparaatvoorkeur niet beschikbaar is voor prijsextensies.

Opmerking: Laat de advertentiegroepkolom leeg als u de extensie op campagneniveau wilt toevoegen. Als u de extensie op accountniveau wilt toevoegen, laat u de kolommen 'Campagne' en 'Advertentiegroep' leeg.

3. Upload de spreadsheet om uw wijzigingen toe te passen en op te slaan

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram met drie stippen 3 dot icon
 4. Klik op Uploaden.
 5. Klik op Templates bekijken in het dialoogvenster dat wordt weergegeven om de spreadsheet-indeling te selecteren die u wilt downloaden.
 6. Selecteer bron in het dropdownmenu. Klik op Voorbeeld van wijzigingen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in de spreadsheet nauwkeurig worden weergegeven in uw account.
 7. Als de voorbeeldweergave van uw wijzigingen er goed uitziet, klikt u op Toepassen.

Prijsextensies bulksgewijs bewerken in uw account

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram rechtsboven in uw account.
 3. Klik op Bedrijfsgegevens onder 'Instellingen' en klik op de Feed voor prijsextensie die u wilt bewerken.
 4. Klik op het kolommenpictogram Kolommen kies Kolommen aanpassen.
 5. Vouw de optie Kenmerken uit en vink 'Artikel-ID' aan (dit is vereist om een bewerking uit te voeren).
 6. Klik op Toepassen.
 7. Download het rapport.
 8. Raadpleeg de volgende stappen uit het gedeelte 'Gegevens bewerken met een spreadsheet' in het artikel Uw bedrijfsgegevens regelmatig updaten.

 9. Voeg een extra kolom 'Actie' toe aan dit rapport. De waarden in deze kolom moeten via 'Instellen' worden ingesteld op 'Updaten', zodat de waarden worden geüpdatet, en op 'Verwijderen' om een item te verwijderen.
 10. Verwijder kolommen zoals 'Artikelstatus', 'Status', 'Klikken', 'Verton.' En 'Kosten' uit de spreadsheet.
 11. Upload de spreadsheet nadat u de gewenste extensies hebt bewerkt door op het menu met drie stippen te klikken.

Praktische tips

Houd er rekening mee dat er bepaalde limieten van toepassing zijn op uw Google Ads-account. Als u veel extensies of feeds gebruikt, volgt u de praktische tip om items die niet meer van toepassing zijn, te verwijderen of te vervangen. Meer informatie over de limieten van uw Google Ads-accounts.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen