Hinnalaiendite hulgilisamine või -muutmine

Hinnalaiendite rakendamise korral näidatakse koos teie reklaamiga teie tooteid või teenuseid. Kui teil on palju hinnalaiendeid, saate need aja säästmiseks lisada ja üles laadida hulgi.

Enne alustamist

Artiklis kirjeldatakse, kuidas arvutustabeli abil hinnalaiendeid hulgi lisada ja menüü Muuda kaudu Google Adsi kontol hulgimuudatusi teha. Hinnalaiendite kohta üldteabe saamiseks lugege teemat Teave hinnalaiendite kohta. Kui teil on vähe hinnalaiendeid, leiate nende lisamise juhised hinnalaiendite kasutamist käsitlevast artiklist.

Hinnalaiendeid saab hulgakaupa üles laadida ka muudes keeltes peale inglise keele. Tõlgitud nimed ja asjakohased koodid leiate muukeelsete hinnalaiendite hulgilisamise teemast.

Hinnalaiendite hulgilisamine arvutustabeli abil

1. Arvutustabeli malli allalaadimine

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakul asuvas lehemenüüs valikul Reklaamid ja laiendid, seejärel klikkige lehe ülaosas valikul Laiendid.
 3. Klikkige paremas ülanurgas kolme punktiga ikoonil 3 dot icon
 4. Klikkige nupul Laadi üles.
 5. Klikkige kuvatavas aknas käsul Kuva mallid, et valida allalaaditava arvutustabeli vorming.

2. Arvutustabeli muutmine

Võite lisada kampaaniate ja reklaamirühmade nimed, kuhu soovite laiendi lisada.

Campaign (Kampaania, nõutav). Sisestage väljale „Campaign“ oma kampaania nimi, et hinnalaiendid selle kampaaniaga siduda. Hinnalaiendi sidumiseks mitme kampaaniaga looge mitu rida, millel on kõigil sama sisu, aga erinev kampaania nimi (ärge lisage ühele reale mitut kampaania nime).

Ad group (Reklaamirühm, valikuline). Sisestage väljale „Ad group“ oma reklaamirühma nimi, et hinnalaiendid selle reklaamirühmaga siduda. Võtke arvesse, et hinnalaiendi sidumisel reklaamirühmaga on vaja määrata ka kampaania nimi. Reklaamirühm peab kuuluma teie valitud kampaaniasse. Selleks et siduda hinnalaiend mitme reklaamirühmaga, looge mitu rida, millel on kõigil sama sisu, aga erinev reklaamirühma nimi (ärge lisage ühele reale mitut reklaamirühma nime).

Language (Keel, nõutav). Veenduge, et arvutustabeli veeru „Language” jaoks oleks seatud tüüp „value”. Inglise keele jaoks sisestage en.

Type (Tüüp, nõutav). Sisestage üks järgmistest hinnalaiendi tüüpidest.

 • Brands (Brändid)
 • Events (Sündmused)
 • Locations (Asukohad)
 • Neighborhoods (Ümbruskonnad)
 • Product categories (Tootekategooriad)
 • Product tiers (Tootetasemed)
 • Service categories (Teenusekategooriad)
 • Service tiers (Teenusetasemed)
 • Services (Teenused)

Price qualifier (Hinnatäpsusti, valikuline). Kui te ei soovi hinnatäpsustit kuvada, jätke see valik tühjaks. Muul juhul sisestage üks järgmistest.

 • From (Alates)
 • Up to (Kuni)
 • Average (Keskmine)

Tracking template (Jälgimismall, valikuline). Kui te ei soovi jälgimismalli kuvada, jätke see valik tühjaks. Sisestage oma jälgimismalli URL.

Specific information for each price extension item you want to showcase (Täpne teave iga hinnalaiendiga kauba kohta, mida soovite esitleda (nõutav)). Sisestage järgmine teave.

 • Item header (Üksuse päis)
 • Item final URL (Üksuse lõplik URL)
 • Item description (Üksuse kirjeldus)
 • Item price (Kauba hind) – sisestage kahe komakohaga arv ja ISO 4217 valuutakood (nt 34.99 USD). Kui valitud keeles kasutatakse kümnendkoha näitamiseks punkti asemel koma, kasutage koma (nt 34,99 EUR).

Final mobile URL (Lõplik mobiili-URL, valikuline).

Item unit (Kauba ühik, valikuline). Kui te ei soovi kauba ühikut kuvada, jätke see valik tühjaks. Muul juhul sisestage üks järgmistest.

 • per hour (tunnis)
 • per day (päevas)
 • per night (öö kohta)
 • per week (nädalas)
 • per month (kuus)
 • per year (aastas)

Lisateavet ajastamise ja kuupäevavahemike täpsustamiseks mõeldud täiendavate valikuliste veergude kohta leiate teemast Hulgiüleslaadimise kaudu muudatuste tegemine. Pidage meeles, et seadme-eelistus pole hinnalaiendite jaoks saadaval.

Märkus. Kui soovite lisada laiendi kampaania tasemel, jätke reklaamirühma veerg tühjaks. Kui soovite lisada laiendi konto tasemel, jätke kampaania ja reklaamirühma veerud tühjaks.

3. arvutustabeli üleslaadimine muudatuste rakendamiseks ja salvestamiseks

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakul asuvas lehemenüüs valikul Reklaamid ja laiendid, seejärel klikkige lehe ülaosas valikul Laiendid.
 3. Klikkige paremas ülanurgas kolme punktiga ikoonil 3 dot icon
 4. Klikkige nupul Laadi üles.
 5. Klikkige avanevas dialoogiboksis käsul Kuva mallid, et valida allalaaditava arvutustabeli vorming.
 6. Valige rippmenüüst soovitud allikas. Klikkige käsul Kuva muudatuste eelvaade ja veenduge, et arvutustabelis tehtud muudatused kajastuksid teie kontol õigesti.
 7. Kui muudatuste eelvaade tundub õige, klikkige nupul Rakenda.

Hinnalaiendite hulgimuutmine kontol

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto paremas ülemises nurgas tööriistaikoonil Google Ads | tools [Icon].
 3. Klikkige jaotises Seadistus valikul Ettevõtte andmed ja seejärel klikkige hinnalaiendi vool, mida soovite muuta.
 4. Klikkige veergude ikoonil Veerud ja seejärel valige käsk Muuda veerge.
 5. Laiendage valikut Atribuudid ja märkige valik „Üksuse ID” (seda on vaja muudatuste tegemiseks).
 6. Klikkige käsul Rakenda.
 7. Laadige aruanne alla.
 8. Vaadake artikli Ettevõtte andmete pidev värskendamine jaotisest „Andmete muutmine arvutustabeliga” järgmisi toiminguid.

 9. Lisage aruandele lisaveerg „Toiming” (veerus tuleb kasutada väärtust „Määra”, et üksust värskendada, või „Eemalda”, et üksus eemaldada).
 10. Eemaldage arvutustabelist soovitud veerud, näiteks „Üksuse olek”, „Olek”, „Klikid”, „Näit.” ja „Kulu”.
 11. Pärast laiendite muutmist värskendage arvutustabelit, klikkides kolme punktiga ikoonil.

Head tavad

Pidage meeles, et teie Google Adsi konto puhul kehtivad teatud piirangud. Kui kasutate palju laiendeid või vooge, järgige parimaid tavasid ja eemaldage või asendage üksused, mis enam ei kehti. Vaadake lisateavet Google Adsi konto piirangute kohta.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse