Групово добавяне и редактиране на разширения за цена

Разширенията за цена представят в рекламите Ви част от продуктите и услугите Ви. Ако използвате много такива разширения, можете да си спестите време чрез групово добавяне и качване.

Преди да започнете

В тази статия се разяснява използването на електронна таблица за групово добавяне на разширения за цена и на менюто „Редактиране“ в профила Ви в Google Ads за извършване на групови промени. За да научите повече за разширенията за цена, започнете с Всичко за разширенията за цена. За инструкции за добавянето на малък брой такива разширения отворете Използване на разширения за цена.

Можете да качвате групово и разширения за цена за чужди езици. Вижте преведените имена и съответните кодове за групово добавяне на разширения за цена (на езици, различни от английски).

Как се добавят групово разширения за цена с електронна таблица

1. Изтеглете шаблона на електронната таблица

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Реклами и разширения в лявото странично меню, след което върху Разширения в горната част на страницата.
 3. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата с три точки 3 dot icon
 4. Кликнете върху Качване.
 5. Кликнете върху Към шаблоните в новия прозорец, който се показва, за да изберете формата на електронната таблица, която искате да изтеглите.

2. Направете промените в електронната таблица

Можете да добавите имена на кампании и рекламни групи там, където искате да добавите разширението.

Кампания (задължително). Въведете име в полето „Кампания“, за да свържете разширенията за цена със съответната кампания. За да свържете разширение за цена с множество кампании, създайте няколко реда с еднакво съдържание с изключение на името на кампанията (не посочвайте няколко имена на кампании на един ред).

Рекламна група (по избор). Въведете име в полето „Рекламна група“, за да свържете разширенията си за цена със съответната рекламна група. Обърнете внимание, че името на кампанията е задължително, ако изберете да свържете разширението си за цена с дадена рекламна група. Рекламната група трябва да бъде в избраната от Вас кампания. За да свържете разширението си за цена с множество рекламни групи, създайте няколко реда с еднакво съдържание с изключение на името на рекламната група (не посочвайте няколко имена на рекламни групи на един ред).

Език (задължително). Уверете се, че колона „Език“ („Language“) в електронната Ви таблица е зададена като тип „value“. Въведете „en“ за английски език.

Тип (задължително). Въведете един от следните типове разширение за цена:

 • Brands (Търговски марки)
 • Events (Събития)
 • Locations (Местоположения)
 • Neighborhoods (Квартали)
 • Product categories (Категории продукти)
 • Product tiers (Продуктови нива)
 • Service categories (Категории услуги)
 • Service tiers (Нива на услуги)
 • Services (Услуги)

Определител на цена (по избор). Оставете тази опция празна, ако не искате да се показва определител на цена. В противен случай въведете едно от следните

 • From
 • Up to
 • Average

Шаблон за проследяване (по избор). Оставете тази опция празна, ако не искате да се показва шаблон за проследяване. Въведете URL адреса на шаблона за проследяване.

Конкретна информация за всеки елемент от разширението за цена, който искате да представяте (задължително). Въведете следното:

 • Заглавка на артикула
 • Краен URL адрес на артикула
 • Описание на артикула
 • Цена на артикула – Въведете число с до два знака след десетичната запетая + валутен код по ISO 4217 (напр. 34,99 BGN). Ако в избрания език се използва десетична точка вместо десетична запетая, използвайте точка (например 34.99 EUR).

Краен мобилен URL адрес (по избор).

Единица на артикула (по избор). Оставете тази опция празна, ако не искате да се показва единица за цена. В противен случай въведете едно от следните:

 • per hour (на час)
 • per day (на ден)
 • per night (на нощувка)
 • per week (седмично)
 • per month (месечно)
 • per year (на година)

За информация относно допълнителни колони по избор за определяне на график и периоди от време вижте Извършване на промени с групови качвания. Имайте предвид, че предпочитанието за устройства не е налице при разширенията за цена.

Забележка: Ако искате да добавите разширението на ниво кампания, оставете празна графата за рекламна група. Ако искате да добавите разширението на ниво профил, оставете празни графите за кампания и рекламна група.

3. Качете електронната таблица, за да приложите и запазите промените си

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Реклами и разширения в лявото странично меню, след което върху Разширения в горната част на страницата.
 3. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата с три точки 3 dot icon
 4. Кликнете върху Качване.
 5. Кликнете върху Към шаблоните в диалоговия прозорец, който се отваря, за да изберете формата на електронната таблица, която искате да изтеглите.
 6. Изберете източник от падащото меню. Кликнете върху Визуализация на промените, за да се уверите, че промените в електронната таблица са отразени правилно в профила Ви.
 7. Ако всичко с визуализацията на промените изглежда наред, кликнете върху Прилагане.

Как се редактират групово разширения за цена в профила

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Кликнете върху Бизнес данни под „Настройки“ и кликнете върху емисията за разширения за цена, която искате да редактирате.
 4. Кликнете върху иконата за графи Графи и изберете Промяна на графите.
 5. Разгънете опцията Атрибути и проверете „Идент. № на елемента“ (това е задължително при редактиране).
 6. Кликнете върху Прилагане.
 7. Изтеглете отчета.
 8. За информация относно следващите стъпки прегледайте секцията „Редактиране на данните Ви с електронна таблица“ в статията за Актуализиране на бизнес данните Ви.

 9. Добавете допълнителна графа „Действие“ към отчета. (Стойностите в тази графа трябва да бъдат „Настройване“ за актуализиране и „Премахване“ за премахване на елемент.)
 10. Премахнете графите като „Състояние на елемента“, „Състояние“, „Кликвания“, „Импр.“ и „Разходи“ от електронната таблица.
 11. Качете таблицата след като сте направили редакциите на желаните разширения, като кликнете върху трите точки.

Най-добри практики

Имайте предвид, че за профила Ви в Google Ads важат известни ограничения. Ако използвате много разширения или емисии, следвайте най-добрата практика за премахване или замяна на елементи, които вече не са валидни. Научете повече за ограниченията на профила Ви в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си