เพิ่มส่วนขยายไซต์ลิงก์

คุณสามารถเพิ่มส่วนขยายไซต์ลิงก์ลงในโฆษณาได้ เพื่อให้พาผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ (เช่น หน้าผลิตภัณฑ์หรือหน้าเวลาทำการ) บทความนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มส่วนขยายไซต์ลิงก์ลงในแคมเปญที่มีสิทธิ์ใช้ได้

ก่อนเริ่มต้น

 • ส่วนขยายไซต์ลิงก์นี้ใช้ได้กับแคมเปญ Search และแคมเปญวิดีโอใน YouTube
 • โปรดคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้ขณะสร้างส่วนขยายไซต์ลิงก์
  • ใช้ข้อความลิงก์แบบสั้น: ลิงก์สั้นจะช่วยให้แสดงลิงก์อื่นๆ ได้มากขึ้น คุณจึงควรเขียนข้อความลิงก์ให้อยู่ในความยาวที่กำหนด ข้อความไซต์ลิงก์มีอักขระได้ไม่เกิน 25 ตัวในภาษาส่วนใหญ่ หรือ 12 ตัวในภาษาแบบ Double-width เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
  • สร้างลิงก์ที่แสดงถึงเว็บไซต์: หากยังไม่ทราบว่าจะออกแบบไซต์ลิงก์อย่างไร ให้ลองดูที่แถบนำทางของเว็บไซต์
  • เพิ่มคำอธิบาย: คำอธิบายของแต่ละลิงก์จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจโฆษณาได้มากขึ้น และไม่กระทบต่อจำนวนลิงก์ที่แสดงได้อีกด้วย
หมายเหตุ: หากไม่มีเวลาเขียนคำอธิบายสำหรับไซต์ลิงก์ Google Ads สร้างคำอธิบายให้โดยอัตโนมัติได้เมื่อคุณเลือกใช้ส่วนขยายไซต์ลิงก์ของโฆษณาแบบไดนามิก

ส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับบัญชี

 • หากคุณมีส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับบัญชีในบัญชี Google Ads ส่วนขยายดังกล่าวจะปรากฏในแคมเปญ Search ทั้งหมดที่มีสิทธิ์ใช้ได้
 • ส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับแคมเปญหรือระดับกลุ่มโฆษณาใน Google Ads จะลบล้างส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับบัญชีเสมอ
 • หากไม่ต้องการให้ส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับบัญชีปรากฏในแคมเปญที่มีสิทธิ์ใช้ได้ ให้นำส่วนขยายดังกล่าวออกจากบัญชีหรือเลือกส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับแคมเปญหรือระดับกลุ่มโฆษณาแทน

ส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับแคมเปญและระดับกลุ่มโฆษณา

 • โดยค่าเริ่มต้น กลุ่มโฆษณาจะใช้ส่วนขยายไซต์ลิงก์ของแคมเปญที่กลุ่มโฆษณานั้นอยู่
 • หากคุณสร้างส่วนขยายไซต์ลิงก์สำหรับกลุ่มโฆษณา ส่วนขยายนั้นก็จะลบล้างส่วนขยายระดับแคมเปญ คุณจะเลือกไม่แสดงส่วนขยายไซต์ลิงก์สำหรับกลุ่มโฆษณาก็ได้
 • หากต้องการคืนค่าเริ่มต้นของการใช้ส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับแคมเปญ ให้นำส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับกลุ่มโฆษณาออก

วิธีการ

เพิ่มส่วนขยายไซต์ลิงก์

 1. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกส่วนขยาย
 2. คลิกปุ่มบวก แล้วคลิกส่วนขยายไซต์ลิงก์
 3. จากเมนูแบบเลื่อนลง "เพิ่มลงใน" ให้เลือกระดับที่คุณต้องการเพิ่มไซต์ลิงก์ ซึ่งได้แก่ บัญชี แคมเปญ หรือกลุ่มโฆษณา
 4. หากต้องการใช้ไซต์ลิงก์ที่มีอยู่ ให้เลือก "ใช้ที่มีอยู่" แล้วเลือกไซต์ลิงก์ที่ต้องการเพิ่ม
 5. หากต้องการสร้างไซต์ลิงก์ใหม่ ให้เลือก "สร้างใหม่"
 6. กรอกข้อความและ URL ของไซต์ลิงก์
 7. ป้อนข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ในช่อง "คำอธิบาย" (ไม่บังคับ แต่ควรทำอย่างยิ่ง) เมื่อคุณกรอกคำอธิบายครบทั้ง 2 บรรทัด ไซต์ลิงก์อาจมีสิทธิ์แสดงพร้อมกับรายละเอียดเหล่านี้
 8. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการตั้งค่าไซต์ลิงก์สำหรับแคมเปญของคุณ

เคล็ดลับ

เพิ่มไซต์ลิงก์ให้คำอธิบายอย่างน้อย 6 รายการสำหรับกลุ่มโฆษณาและแคมเปญจำนวนมาก

แก้ไขส่วนขยายไซต์ลิงก์

หากต้องการแก้ไขไซต์ลิงก์ที่ระดับบัญชี แคมเปญ หรือกลุ่มโฆษณา ให้ใช้ชั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกส่วนขยาย
 2. คุณจะเห็นรายการส่วนขยายทั้งหมดที่สร้างไว้
 3. คลิกไซต์ลิงก์
 4. ค้นหาไซต์ลิงก์เฉพาะ คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ถัดจากไซต์ลิงก์ แล้วคลิกแก้ไข
 5. ทำการเปลี่ยนแปลงไซต์ลิงก์
  • โปรดจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะปรับใช้กับกลุ่มโฆษณา แคมเปญ หรือบัญชีที่แชร์ไซต์ลิงก์นี้ด้วยเช่นกัน
 6. หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกบันทึก

ตั้งเวลาให้กับส่วนขยายไซต์ลิงก์

 1. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกส่วนขยาย
 2. คลิกไซต์ลิงก์
 3. ค้นหาส่วนขยายไซต์ลิงก์ที่ต้องการตั้งเวลา คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ที่อยู่ด้านข้าง แล้วคลิกแก้ไข
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ตัวเลือกขั้นสูง"
 5. กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเพื่อแสดงส่วนขยายเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด
 6. เลือกวันและเวลาที่ต้องการให้ส่วนขยายแสดงในส่วน "การตั้งเวลาของส่วนขยาย" คลิกเพิ่มกำหนดการเพื่อตั้งเวลาวันและเวลาอื่นๆ
 7. คลิกบันทึก

ตั้งค่ากำหนดอุปกรณ์สำหรับส่วนขยายไซต์ลิงก์

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนขยายไซต์ลิงก์เพื่อแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกส่วนขยาย
 2. คลิกไซต์ลิงก์
 3. ค้นหาแคมเปญที่มีไซต์ลิงก์ที่คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ถัดจากแคมเปญ แล้วคลิกแก้ไข
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ตัวเลือกขั้นสูง"
 5. ทําเครื่องหมายที่ช่อง "อุปกรณ์เคลื่อนที่" ใต้ "ค่ากำหนดอุปกรณ์"
 6. คลิกบันทึก

ดูสาเหตุที่ไซต์ลิงก์ของคุณไม่แสดง

หากสร้างไซต์ลิงก์ในระดับย่อย ไซต์ลิงก์ดังกล่าวจะแสดงเป็นส่วนขยายไซต์ลิงก์ในระดับที่สูงกว่าเสมอ เช่น เมื่อสร้างไซต์ลิงก์สำหรับกลุ่มโฆษณา โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ไซต์ลิงก์นี้จะแสดงแทนไซต์ลิงก์ระดับแคมเปญ คุณควรตรวจสอบว่าส่วนขยายไซต์ลิงก์ใหม่เชื่อมโยงอยู่ในระดับที่ถูกต้องเพื่อให้แสดงผลได้ คุณจะเลือกไม่แสดงไซต์ลิงก์สำหรับกลุ่มโฆษณาก็ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าส่วนขยายไซต์ลิงก์ของคุณเชื่อมโยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 1. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกส่วนขยาย
 2. คลิกไซต์ลิงก์
 3. คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง แล้วคลิกระดับเพื่อดูระดับที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยายไซต์ลิงก์ เช่น หากส่วนขยายไซต์ลิงก์เชื่อมโยงอยู่ที่ระดับบัญชีและมีส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับย่อย ส่วนขยายระดับบัญชีนี้จะไม่แสดง
 4. หากต้องการคืนค่าเริ่มต้นในการใช้ส่วนขยายไซต์ลิงก์ระดับแคมเปญ ให้นำไซต์ลิงก์ระดับกลุ่มโฆษณาออก ทำเครื่องหมายที่ช่องทางด้านซ้ายของส่วนขยายไซต์ลิงก์ แล้วคลิกนำออกที่แถบสีน้ำเงิน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false