Použitie rozšírení o odkazy na podstránky

Ak chcete do svojich reklám pridať viac odkazov, vytvorte rozšírenia o odkazy na podstránky. Rozšírenia o odkazy na podstránky môžu ľudí nasmerovať na konkrétne stránky webu, ako je napríklad stránka s otváracou dobou, konkrétnym produktom alebo iná stránka. Keď niekto na váš odkaz kliknite alebo klepne, dostane sa priamo na stránku, ktorá ho zaujíma. Pomocou odkazov na podstránky podporíte zmysluplné kliknutia a získate nových klientov.

V pokynoch uvedených nižšie si môžete prečítať, ako pridať rozšírenia o odkazy na podstránky.

Skôr než začnete

 • Rozšírenia o odkazy na podstránky sú kompatibilné s kampaňami vo Vyhľadávacej sieti.
 • Pri nastavovaní rozšírení o odkazy na podstránky dodržiavajte tieto osvedčené postupy:
  • Text odkazu by mal byť krátky. Ak použijete krátke odkazy, môže sa ich zobraziť viac, preto dodržiavajte limity. Text odkazu na podstránku môže mať vo väčšine jazykov maximálne 25 znakov a v jazykoch s dvojnásobnou šírkou znakov (napr. v čínštine, japončine a kórejčine) maximálne 12 znakov.
  • Vytvorte odkazy, ktoré zodpovedajú vášmu webu. Pozrite si navigačné panely svojho webu, ktoré vám môžu jednoducho vnuknúť nápady na vhodné odkazy na podstránky.
  • Pridajte popisy. S popismi každého odkazu bude reklama pre ľudí, ktorí ju uvidia, užitočnejšia. Neznižujú počet odkazov, ktoré môžete zobraziť.
Poznámka: Ak ste aktivovali rozšírenia o odkazy na podstránky dynamických reklám a nemáte čas písať popisy pre odkazy na podstránky, Google Ads vám ich môže automaticky vygenerovať.

Odkazy na podstránky na úrovni reklamnej skupiny

Než vytvoríte rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni reklamnej skupiny, zamyslite sa nad týmto:

 • Predvolene používa reklamná skupina rozšírenia o odkazy na podstránky kampane, ktorej je súčasťou.
 • Ak vytvoríte odkazy na podstránky pre reklamnú skupinu, prepíšu odkazy na podstránky na úrovni kampane. Môžete sa tiež rozhodnúť pre reklamnú skupinu nezobrazovať žiadne odkazy na podstránky.
 • Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie používania rozšírení o odkazy na podstránky na úrovni kampane, jednoducho odstráňte odkazy na podstránky na úrovni reklamnej skupiny a znova sa začnú zobrazovať odkazy na podstránky na úrovni kampane. 

Pokyny

Pridanie rozšírení o odkazy na podstránky

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 2. Kliknite na modré tlačidlo plus Tlačidlo pridania (plávajúce tlačidlo akcie plus).png a potom na možnosť + Rozšírenie o odkazy na podstránky.
 3. Z rozbaľovacej ponuky Pridať do vyberte úroveň, na ktorej chcete pridať odkaz na podstránku. 
 4. Ak chcete použiť existujúci odkaz na podstránku, kliknite na možnosť Použiť existujúce a vyberte odkazy na podstránky, ktoré chcete pridať.
 5. Ak chcete vytvoriť nový odkaz na podstránku, kliknite na možnosť Vytvoriť nový.
 6. Vyplňte text a webovú adresu odkazu na podstránku.
 7. Do polí popisu zadajte ďalší text o svojom odkaze (nepovinné, no dôrazne odporúčané).Po vyplnení oboch riadkov popisu bude váš odkaz na podstránku vhodný na zobrazenie spolu s týmito podrobnosťami.
 8. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte nastavenie odkazu na podstránku pre svoju kampaň.

Nezabudnite vytvoriť aspoň dva až štyri odkazy na podstránky. Odkazy na podstránky sa budú môcť zobrazovať s vašimi reklamami až po tom, ako vytvoríte aspoň dva odkazy na podstránky a pridáte ich do účtu, kampane alebo reklamnej skupiny s danou reklamou.

Predvoľba zariadenia

Ak chcete optimalizovať odkaz na podstránku tak, aby sa zobrazoval v mobilných zariadeniach, vykonajte tieto kroky:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 2. Nájdite kampaň s odkazom na podstránku, ktorý chcete optimalizovať, a kliknite na ikonu ceruzky vedľa nej.
 3. V zobrazenom okne kliknite na šípku v pravom hornom rohu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozšírené možnosti.
 5. Začiarknite políčko vedľa možnosti Mobilné zariadenia a aktivujte tak optimalizáciu pre mobilné zariadenia.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako upraviť rozšírenia o odkazy na podstránky

Ak chcete upraviť odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny, postupujte takto:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a v hornej časti stránky potom kliknite na možnosť Rozšírenia.
 2. Zobrazí sa vám zoznam všetkých rozšírení, ktoré ste vytvorili.
 3. Kliknite na možnosť Typ rozšírenia a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Rozšírenie o odkazy na podstránky. Potom kliknite na možnosť Použiť.
 4. Nájdite konkrétny odkaz na podstránku, ktorý chcete upraviť, a kliknite na ikonu ceruzky vedľa neho.
 5. Vykonajte zmeny odkazu na podstránku.
  • Nezabúdajte, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte, budú použité aj na akúkoľvek reklamnú skupinu, kampaň alebo účet, ktorý tento odkaz na podstránku zdieľa.
 6. Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť.

Plánovanie odkazu na podstránku

 1. Vyberte kampaň s odkazom na podstránku, ktorý chcete upraviť.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 3. Kliknite na rozšírenie, ktoré chcete naplánovať.
 4. V zobrazenom okne kliknite na šípku v pravom hornom rohu.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozšírené možnosti.
 6. Ak chcete rozšírenie zobrazovať iba počas určitého časového intervalu, nastavte dátum spustenia a ukončenia.
 7. V časti Harmonogram rozšírenia vyberte dni a časy, kedy sa má rozšírenie zobrazovať. Ak chcete naplánovať ďalšie dni a časy, kliknite na možnosť Pridať.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory