Pridanie rozšírení o odkazy na podstránky

Do svojich reklám môžete pridať rozšírenia o odkazy na podstránky, ktoré ľudí presmerujú na konkrétne stránky na vašom webe (napríklad na stránku s konkrétnym výrobkom alebo otváracím časom predajne). V tomto článku sa dozviete, ako pridať rozšírenia o odkazy na podstránky do oprávnených kampaní.

Skôr než začnete

 • Rozšírenia o odkazy na podstránky sú kompatibilné s kampaňami vo vyhľadávaní a videokampaňami na YouTube.
 • Pri nastavovaní rozšírení o odkazy na podstránky dodržiavajte tieto osvedčené postupy:
  • Text odkazu by mal byť krátky: Ak použijete krátke odkazy, môže sa ich zobraziť viac, preto dodržiavajte limity. Text odkazu na podstránku môže mať vo väčšine jazykov maximálne 25 znakov a v jazykoch s dvojnásobnou šírkou znakov (napríklad v čínštine, japončine a kórejčine) maximálne 12 znakov.
  • Vytvorte odkazy, ktoré zodpovedajú vášmu webu: Pozrite si navigačné panely svojho webu, ktoré vám môžu jednoducho vnuknúť nápady na vhodné odkazy na podstránky.
  • Pridajte popisy: S popismi každého odkazu bude reklama pre ľudí, ktorí ju uvidia, užitočnejšia. Neznižujú počet odkazov, ktoré môžete zobraziť.
Poznámka: Ak ste aktivovali rozšírenia o odkazy na podstránky dynamických reklám a nemáte čas písať popisy pre odkazy na podstránky, Google Ads vám ich môže automaticky vygenerovať.

Rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni účtu

 • Ak už vo svojom účte Google Ads máte nejaké existujúce rozšírenia o odkazy na podstránky, zobrazia sa vo všetkých oprávnených kampaniach.
 • Rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny v službe Google Ads vždy prepíšu všetky rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni účtu.
 • Ak nechcete, aby sa v oprávnenej kampani zobrazovalo rozšírenie o odkazy na podstránky na úrovni účtu, môžete ho odstrániť z účtu alebo môžete namiesto neho vybrať rozšírenie o odkazy na podstránky na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny.

Rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni kampane a reklamnej skupiny

 • Reklamná skupina predvolene používa rozšírenia o odkazy na podstránky kampane, ktorej je súčasťou.
 • Ak vytvoríte rozšírenia o odkazy na podstránky pre reklamnú skupinu, prepíšu rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni kampane. Môžete sa tiež rozhodnúť pre reklamnú skupinu nezobrazovať žiadne rozšírenia o odkazy na podstránky.
 • Ak chcete obnoviť predvolené používanie rozšírení o odkazy na podstránky na úrovni kampane, odstráňte všetky rozšírenia o odkazy na podstránky na úrovni reklamnej skupiny.

Pokyny

Pridanie rozšírení o odkazy na podstránky

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Rozšírenia.
 2. Kliknite na modré tlačidlo plus  a potom na + Rozšírenie o odkazy na podstránky.
 3. V rozbaľovacej ponuke Pridať do vyberte úroveň, na ktorej chcete pridať odkaz na podstránku: Účet, Kampaň alebo Reklamná skupina.
 4. Ak chcete použiť existujúci odkaz na podstránku, kliknite na Použiť existujúce a vyberte odkazy na podstránky, ktoré chcete pridať.
 5. Ak chcete vytvoriť nový odkaz na podstránku, kliknite na Vytvoriť nový.
 6. Vyplňte text a webovú adresu odkazu na podstránku.
 7. Do polí popisu zadajte ďalší text o svojom odkaze (nepovinné, no dôrazne odporúčané). Po vyplnení oboch riadkov popisu bude váš odkaz na podstránku vhodný na zobrazenie spolu s týmito podrobnosťami.
 8. Kliknutím na Uložiť uložte nastavenie odkazu na podstránku pre danú kampaň.

Nezabudnite vytvoriť aspoň dva odkazy na podstránky. Odkazy na podstránky sa budú môcť zobrazovať s vašimi reklamami, až keď vytvoríte aspoň dva odkazy na podstránky a pridáte ich do účtu, kampane alebo reklamnej skupiny s danou reklamou.

Úprava rozšírení o odkazy na podstránky

Ak chcete upraviť odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny, postupujte takto:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a v hornej časti stránky potom kliknite na Rozšírenia.
 2. Zobrazí sa zoznam všetkých rozšírení, ktoré ste vytvorili.
 3. Kliknite na Typ rozšírenia a v rozbaľovacej ponuke vyberte Rozšírenie o odkazy na podstránky. Potom kliknite na Použiť.
 4. Nájdite konkrétny odkaz na podstránku, ktorý chcete upraviť, a kliknite na ikonu ceruzky vedľa neho.
 5. Vykonajte zmeny odkazu na podstránku.
 6. Nezabúdajte, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte, budú použité aj na akúkoľvek reklamnú skupinu, kampaň alebo účet, ktorý tento odkaz na podstránku zdieľa.
 7. Po dokončení úprav kliknite na Uložiť.

Naplánovanie rozšírení o odkazy na podstránky

 1. Vyberte kampaň s odkazom na podstránku, ktorý chcete upraviť.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Rozšírenia.
 3. Kliknite na rozšírenie, ktoré chcete naplánovať.
 4. V zobrazenom okne kliknite na šípku v pravom hornom rohu.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozšírené možnosti.
 6. Ak chcete rozšírenie zobrazovať iba počas určitého časového obdobia, nastavte dátum spustenia a ukončenia.
 7. V sekcii Rozvrhovanie rozšírení vyberte dni a časy, kedy sa má rozšírenie zobrazovať. Ak chcete naplánovať ďalšie dni a časy, kliknite na Pridať.
 8. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie predvolieb zariadenia pre rozšírenia o odkazy na podstránky

Ak chcete optimalizovať rozšírenia o odkazy na podstránky tak, aby sa zobrazovali v mobilných zariadeniach, postupujte takto:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Rozšírenia.
 2. Nájdite kampaň s odkazom na podstránku, ktorý chcete optimalizovať, a kliknite na ikonu ceruzky vedľa nej.
 3. V zobrazenom okne kliknite na šípku v pravom hornom rohu.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozšírené možnosti.
 5. Začiarknite políčko vedľa možnosti Mobilné zariadenia a aktivujte tak optimalizáciu pre mobilné zariadenia.
 6. Kliknite na Uložiť.

Zistite, prečo sa vaše odkazy na podstránky nezobrazujú.

Ak vytvoríte odkaz na podstránku na nižšej úrovni, vždy prekoná rozšírenia o odkazy na podstránky na vyššej úrovni. Ak napríklad vytvoríte odkazy na podstránky pre reklamnú skupinu, predvolene bude mať daný odkaz na podstránku prednosť pred odkazmi na podstránky na úrovni kampane. Ak sa má nový odkaz na podstránku zobrazovať, je dôležité pridružiť ho na správnej úrovni. Môžete sa tiež rozhodnúť, že v rámci reklamnej skupiny nebudete zobrazovať žiadne odkazy na podstránky.

Ak sa chcete uistiť, že rozšírenie o odkazy na podstránky je pridružené na správnej úrovni, postupujte takto:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Rozšírenia.
  • V rozbaľovacej ponuke v pravom hornom rohu musí byť vybraté Zobrazenie pridružení, nie Zobrazenie rozšírení.
 2. Filter rozšírení nastavte na Typ rozšírenia. Vyberte Rozšírenie o odkazy na podstránky.
 3. Pozrite si úroveň, na ktorej je dané rozšírenie o odkazy na podstránky pridružené. Ak je napríklad pridružené na úrovni účtu a existujú rozšírenia o odkazy na podstránky na nižšej úrovni, toto rozšírenie o odkazy na podstránky sa pravdepodobne nebude zobrazovať.
 4. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie používania rozšírení o odkazy na podstránky na úrovni kampane, odstráňte odkazy na podstránky na úrovni reklamnej skupiny. Začiarknite políčko naľavo od daného rozšírenia o odkazy na podstránky a kliknite na Odstrániť v modrom pruhu. Opäť sa začnú zobrazovať odkazy na podstránky na úrovni kampane.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory