Upotreba proširenja veza na web-lokacije

Da biste dodali više veza svojim oglasima, izradite proširenja veza na web-lokacije. Proširenja veza na web-lokacije mogu korisnike odvesti na određene stranice na vašoj web-lokaciji – vaše radno vrijeme, određeni proizvod itd. Kada korisnik klikne ili dodirne veze, odmah se preusmjerava na ono što želi. Veze na web-lokaciju mogu potaknuti značajne klikove i generirati novi posao za vas.

Pročitajte upute u nastavku da biste saznali kako dodati proširenja za veze na web-lokaciju.

Prije nego što započnete

 • Proširenja za vezu na web-lokaciju kompatibilna su s kampanjama na pretraživačkoj mreži.
 • Prilikom postavljanja proširenja za vezu na web-lokaciju imajte na umu sljedeće najbolje primjere iz prakse:
  • Tekst veze mora biti kratak. Ako su veze kratke, može se prikazati veći broj veza, pa se držite ograničenja. Tekst veze na web-lokaciju ograničen je na 25 znakova za većinu jezika ili na 12 znakova za jezike sa znakovima dvostruke širine (kao što su japanski, kineski i korejski).
  • Izradite veze koje odražavaju vašu web-lokaciju. Pregledajte navigacijske trake web-lokacije da biste dobili ideje za veze na web-lokacije.
  • Dodajte opise. Opisi za svaku vezu čine vaš oglas korisnijim korisnicima koji pregledavaju vaš oglas. Ne smanjuju broj veza koje se mogu prikazati.
Napomena: ako nemate vremena za pisanje opisa za veze na web-lokaciju, Google Ads može ih automatski generirati umjesto vas, pod uvjetom da imate uključenu opciju proširenja za vezu na web-lokaciju dinamičnih oglasa.

Veze na web-lokaciju na razini grupe oglasa

Prije nego što izradite proširenja veza na web-lokacije na razini grupe oglasa, imajte na umu sljedeće:

 • Grupa oglasa prema zadanim postavkama upotrebljava proširenja za veze na web-lokacije kampanje u kojoj se nalazi.
 • Ako izradite veze na web-lokacije za grupu oglasa, one poništavaju veze na web-lokacije na razini kampanje. Isto tako, možete odabrati da se veze na web-lokacije ne prikazuju za grupu oglasa.
 • Da biste vratili zadane postavke upotrebe proširenja za veze na web-lokacije na razini kampanje, jednostavno uklonite veze na web-lokacije na razini grupe oglasa, a veze na web-lokacije na razini kampanje će se vratiti. 

Upute

Kako dodati proširenja za veze na web-lokacije?

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja na vrhu stranice.
 2. Kliknite plavi gumb s plusom Add button (plus button FAB).png, a zatim kliknite+ Proširenje za vezu na web-lokaciju.
 3. S padajućeg izbornika "Dodaj u" odaberite razinu u koju želite dodati vezu na web-lokaciju. 
 4. Da biste upotrijebili postojeću vezu na web-lokaciju, kliknite Upotrijebi postojeću i odaberite veze na web-lokaciju koje želite dodati.
 5. Da biste izradili novu vezu na web-lokaciju, kliknite Izradi novu.
 6. Navedite tekst veze na web-lokaciju i URL.
 7. Unesite dodatni tekst o svojoj vezi u polja opisa (izborno, ali se preporučuje).Kada ispunite oba retka opisa, vaša veza na web-lokaciju vjerojatno ispunjava uvjete za prikazivanje s navedenim pojedinostima.
 8. Kliknite Spremi da biste spremili postavku veze na web-lokaciju za kampanju.

Ne zaboravite izraditi najmanje od dvije do četiri veze na web-lokacije. Veze na web-lokacije neće se moći prikazivati s vašim oglasima dok se ne izrade barem dvije veze na web-lokacije i pridruže se računu, kampanji ili grupi oglasa kojoj oglas pripada.

Postavka uređaja

Ako vezu na web-lokaciju želite optimizirati za prikaz na mobilnim uređajima, poduzmite sljedeće korake:

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Potražite kampanju koja sadrži vezu na web-lokaciju koju želite optimizirati i kliknite ikonu olovke pored nje.
 3. U prozoru koji se prikaže kliknite strelicu u gornjem desnom kutu.
 4. Kliknite padajući izbornik Napredne opcije.
 5. Označite okvir pokraj odjeljka "Mobilni uređaji" da biste optimizirali za mobilne uređaje.
 6. Kliknite Spremi.

Kako urediti proširenja za veze na web-lokacije?

Da biste uredili veze na web-lokacije na razini računa, kampanje ili grupe oglasa, poduzmite sljedeće korake:

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Prikazuje se popis svih proširenja koja ste izradili.
 3. Kliknite "Vrsta proširenja" i odaberite "Proširenje za vezu na web-lokaciju" na padajućem izborniku, a zatim kliknite Primijeni.
 4. Pronađite konkretnu vezu na web-lokaciju koju želite urediti i kliknite ikonu olovke pored nje.
 5. Unesite izmjene u vezu na web-lokaciju.
  • Izmjene koje unesete primjenjuju se i na grupe oglasa, kampanje ili račune koji dijele tu vezu na web-lokaciju.
 6. Nakon što završite s uređivanjem, kliknite Spremi.

Zakazivanje veze na web-lokaciju

 1. Odaberite kampanju koja sadrži vezu na web-lokaciju koju želite urediti.
 2. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 3. Kliknite proširenje koje želite zakazati.
 4. U prozoru koji se prikaže kliknite strelicu u gornjem desnom kutu.
 5. Kliknite padajući izbornik Napredne opcije.
 6. Postavite datum početka i završetka kako bi se proširenje prikazivalo samo tijekom određenog vremenskog okvira.
 7. U odjeljku "Raspored proširenja" odaberite dane i vrijeme kada želite da se proširenje prikazuje. Kliknite Dodaj da biste zakazali dodatne dane i vrijeme.
 8. Kliknite Spremi.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem