Dodavanje proširenja za veze na web-lokacije

Oglasima možete dodati proširenja za veze na web-lokacije koja korisnike preusmjeravaju na određene stranice na vašoj web-lokaciji (na primjer, na određeni proizvod ili radno vrijeme trgovine). U ovom ćete članku saznati kako u kampanje koje ispunjavaju uvjete dodati proširenja za veze na web-lokacije.

Prije nego što započnete

 • Proširenja za veze na web-lokacije kompatibilna su s pretraživačkim kampanjama i videokampanjama na YouTubeu.
 • Prilikom postavljanja proširenja za veze na web-lokacije imajte na umu sljedeće najbolje primjere iz prakse:
  • Neka tekst veze bude kratak: kratke veze omogućuju prikazivanje više veza, stoga se pridržavajte ograničenja. Tekst veze na web-lokaciju ograničen je na 25 znakova za većinu jezika ili na 12 znakova za jezike sa znakovima dvostruke širine (kao što su japanski, kineski i korejski).
  • Izradite veze koje odražavaju vašu web-lokaciju: pogledajte navigacijske trake na web-lokaciji kako biste jednostavno dobili ideje za vezu na web-lokaciju.
  • Dodajte opise: opisi za svaku vezu čine vaš oglas korisnijim za korisnike koji ga pregledavaju. Ne smanjuju broj veza koje se mogu prikazati.
Napomena: ako nemate vremena za pisanje opisa za veze na web-lokacije, Google Ads može ih automatski generirati umjesto vas, pod uvjetom da imate uključenu opciju proširenja za vezu na web-lokacije dinamičnih oglasa.

Proširenja za veze na web-lokacije na razini računa

 • Ako imate postojeća proširenja za veze na web-lokacije na razini Google Ads računa, ona će se prikazati u svim pretraživačkim kampanjama koje ispunjavaju uvjete. Proširenja za veze na web-lokacije na razini računa nisu dostupna za video kampanje.
 • Proširenja za veze na web-lokacije na razini kampanje ili na razini grupe oglasa u Google Adsu uvijek će nadjačati proširenja za veze na web-lokacije na razini računa.
 • Ako ne želite da se proširenje za vezu na web-lokacije na razini računa prikazuje u kampanji koja ispunjava uvjete, možete ga ukloniti s računa ili odabrati proširenje za vezu na web-lokacije na razini kampanje ili grupe oglasa.

Proširenja za veze na web-lokacije na razini kampanje i grupe oglasa

 • Grupa oglasa prema zadanim postavkama upotrebljava proširenja za veze na web-lokacije kampanje u kojoj se nalazi.
 • Ako izradite proširenja za veze na web-lokacije za grupu oglasa, one će nadjačati proširenja za veze na web-lokacije na razini kampanje. Možete odabrati i da ne želite prikazivati proširenja za veze na web-lokacije za grupu oglasa.
 • Da biste vratili zadano korištenje proširenja za veze na web-lokacije na razini kampanje, uklonite sva proširenja za veze na web-lokacije na razini grupe oglasa. 

Upute

Dodavanje proširenja za veze na web-lokacije

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Kliknite plavi gumb s plusom Add button (plus button FAB).png, a zatim kliknite+ Proširenje za vezu na web-lokaciju.
 3. S padajućeg izbornika "Dodaj u" odaberite razinu na koju želite dodati vezu na web-lokaciju: Račun , Kampanja ili Grupa oglasa.
 4. Da biste upotrijebili postojeću vezu na web-lokaciju, kliknite Upotrijebi postojeću i odaberite veze na web-lokacije koje želite dodati.
 5. Da biste izradili novu vezu na web-lokaciju, kliknite Izradi novu.
 6. Navedite tekst veze na web-lokaciju i URL.
 7. Unesite dodatni tekst o svojoj vezi u polja opisa (izborno, ali se preporučuje). Kada ispunite oba retka opisa, vaša veza na web-lokaciju vjerojatno ispunjava uvjete za prikazivanje s navedenim pojedinostima.
 8. Kliknite Spremi da biste spremili postavku veze na web-lokaciju za kampanju.

Ne zaboravite izraditi barem dvije do četiri veze na web-lokacije. Veze na web-lokacije neće se moći prikazivati s vašim oglasima dok ne izradite barem dvije veze na web-lokacije i dok ih ne pridružite računu, kampanji ili grupi oglasa čiji je oglas dio.

Uređivanje proširenja za veze na web-lokacije

Da biste uredili veze na web-lokacije na razini računa, kampanje ili grupe oglasa, učinite sljedeće:

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Prikazuje se popis svih proširenja koja ste izradili.
 3. Kliknite "Vrsta proširenja" i s padajućeg izbornika odaberite "Proširenje za vezu na web-lokaciju", a zatim kliknite Primijeni.
 4. Pronađite konkretnu vezu na web-lokaciju koju želite urediti i kliknite ikonu olovke pored nje.
 5. Unesite izmjene u vezu na web-lokaciju.
 6. Izmjene koje unesete primjenjuju se i na grupe oglasa, kampanje ili račune koji dijele tu vezu na web-lokaciju.
 7. Nakon što završite s uređivanjem, kliknite Spremi.

Zakazivanje proširenja za veze na web-lokacije

 1. Odaberite kampanju koja sadrži vezu na web-lokaciju koju želite urediti.
 2. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 3. Kliknite proširenje koje želite zakazati.
 4. U prozoru koji se prikaže kliknite strelicu u gornjem desnom kutu.
 5. Kliknite padajući izbornik Napredne opcije.
 6. Postavite datum početka i završetka kako bi se proširenje prikazivalo samo tijekom određenog razdoblja.
 7. U odjeljku "Raspored prikazivanja proširenja" odaberite željene dane i vrijeme prikazivanja proširenja. Kliknite Dodaj da biste zakazali dodatne dane i vremena.
 8. Kliknite Spremi.

Postavljanje postavki uređaja za proširenja za veze na web-lokacije

Ako proširenja za veze na web-lokacije želite optimizirati za prikaz na mobilnim uređajima, učinite sljedeće:

 1. Kliknite Oglasi i proširenja na izborniku stranica slijeva, a zatim kliknite Proširenja pri vrhu stranice.
 2. Potražite kampanju koja sadrži vezu na web-lokaciju koju želite optimizirati i kliknite ikonu olovke pored nje.
 3. U prozoru koji se prikaže kliknite strelicu u gornjem desnom kutu.
 4. Kliknite padajući izbornik Napredne opcije.
 5. Označite okvir pored opcije "Mobilni uređaji" da biste izvršili optimizaciju za mobilne uređaje".
 6. Kliknite Spremi.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem