Přidání rozšíření o odkazy na podstránky

Do svých reklam můžete přidat rozšíření o odkazy na podstránky, které uživatele přesměrují na konkrétní stránky vašeho webu (například na určitý produkt nebo otevírací dobu). V tomto článku se dozvíte, jak rozšíření o odkazy na podstránky přidat do vhodných kampaní.

Než začnete

 • Rozšíření o odkazy na podstránky jsou kompatibilní s kampaněmi ve Vyhledávací síti a videokampaněmi na YouTube.
 • Při nastavování rozšíření se řiďte těmito doporučenými postupy:
  • Text odkazu by měl být krátký: Krátkých odkazů se může zobrazit více. Dodržujte proto nastavené limity. Text odkazu na podstránku může být u většiny jazyků dlouhý maximálně 25 znaků (u jazyků se znaky dvojité šířky, jako je čínština, japonština a korejština, je maximální povolená délka 12 znaků).
  • Vytvářejte odkazy, které vystihují váš web: Při sestavování odkazů na podstránky můžete vycházet z navigačních panelů svého webu.
  • Přidejte popisy: K odkazům je možné přidat popis, ze kterého uživatelé získají další informace. Přidaný popis nemá vliv na počet odkazů, které se mohou zobrazovat.
Poznámka: Pokud nemáte na psaní popisů k odkazům čas, může je za vás automaticky vytvářet služba Google Ads. Stačí si aktivovat zobrazování rozšíření o dynamické odkazy na podstránky.

Rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni účtu

 • Jestli máte v účtu Google Ads nějaká rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni účtu, zobrazí se ve všech vhodných kampaních ve Vyhledávací síti.
 • Rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy mají v Google Ads vždy vyšší prioritu než ta na úrovni účtu.
 • Pokud nechcete, aby se rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni účtu zobrazovalo v kampani, můžete jej odebrat z účtu nebo vybrat rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni kampaně, popř. reklamní sestavy.

Rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni kampaně a reklamní sestavy

 • Ve výchozím nastavení využívá reklamní sestava rozšíření z kampaně, do které patří.
 • Když vytvoříte rozšíření o odkazy na podstránky pro reklamní sestavu, budou mít vyšší prioritu než rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni kampaně. Můžete si také zvolit, že v reklamní sestavě žádná rozšíření tohoto typu zobrazovat nebudete.
 • Když budete chtít obnovit výchozí používání rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni kampaně, odstraňte všechna rozšíření na úrovni reklamní sestavy.

Pokyny

Přidání rozšíření o odkazy na podstránky

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření a pak nahoře na Rozšíření.
 2. Klikněte na modré tlačítko plus a pak zvolte + Rozšíření o odkazy na podstránky.
 3. V rozbalovací nabídce Přidat do zvolte úroveň, na kterou chcete odkaz na podstránku přidat: Účet, Kampaň nebo Reklamní sestava.
 4. Pokud chcete použít existující odkaz na podstránku, klikněte na možnost Použít stávající a vyberte požadované odkazy na podstránky.
 5. Pokud chcete vytvořit nový odkaz na podstránku, klikněte na možnost Vytvořit nový.
 6. Vyplňte text a adresu URL odkazu na podstránku.
 7. Do polí Popis zadejte další text odkazu (nepovinné, ale důrazně doporučováno). Když vyplníte oba řádky popisu, může se váš odkaz na podstránku zobrazovat s těmito informacemi.
 8. Uložte nastavení odkazu na podstránku pro svou kampaň kliknutím na Uložit.

Pamatujte na to, že je třeba vytvořit alespoň 2 odkazy na podstránky. Odkazy na podstránky se u vašich reklam nebudou moci zobrazovat, dokud nebudou vytvořeny alespoň 2 odkazy na podstránky a nebudou připojeny k účtu, kampani nebo k reklamní sestavě, do které reklama patří.

Úprava rozšíření o odkazy na podstránky

Chcete-li upravit odkazy na podstránky na úrovni účtu, kampaně nebo reklamní sestavy, postupujte takto:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření, poté v horní části stránky klikněte na Rozšíření.
 2. Zobrazí se seznam všech rozšíření, která jste vytvořili.
 3. Klikněte na typ rozšíření a z rozbalovací nabídky zvolte možnost Rozšíření o odkazy na podstránku a poté klikněte na Použít.
 4. Vyhledejte konkrétní odkaz a klikněte na ikonu tužky vedle něj.
 5. Odkaz na podstránku upravte.
 6. Veškeré provedené změny se projeví ve všech reklamních sestavách, kampaních a účtech, které tento odkaz na podstránku sdílí.
 7. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Uložit.

Plánování rozšíření o odkazy na podstránky

 1. Vyberte kampaň obsahující odkaz na podstránku, který chcete upravit.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření a pak nahoře na Rozšíření.
 3. Klikněte na rozšíření, které chcete naplánovat.
 4. V zobrazeném okně klikněte v pravém horním rohu na šipku.
 5. V rozbalovací nabídce klikněte na Pokročilé možnosti.
 6. Nastavte datum zahájení a datum ukončení. Rozšíření se bude zobrazovat pouze v tomto zadaném období.
 7. V části Plán rozšíření vyberte dny a časy, kdy se má rozšíření zobrazovat. Chcete-li přidat další dny a časy, klikněte na možnost Přidat.
 8. Klikněte na Uložit.

Nastavení předvoleb zařízení pro rozšíření o odkazy na podstránky

Pokud chcete rozšíření o odkazy na podstránky optimalizovat, aby se zobrazovala na mobilních zařízeních, postupujte takto:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření a pak nahoře na Rozšíření.
 2. Najděte kampaň s odkazem na podstránku, který chcete optimalizovat, a klikněte na ikonu tužky vedle něj.
 3. V zobrazeném okně klikněte v pravém horním rohu na šipku.
 4. V rozbalovací nabídce klikněte na Pokročilé možnosti.
 5. Odkaz optimalizujte zaškrtnutím políčka vedle možnosti Mobilní zařízení.
 6. Klikněte na Uložit.

Zjistěte, proč se vaše odkazy na podstránku nezobrazují 

Pokud vytvoříte odkaz na podstránku na podrobnější úrovni, takový odkaz bude mít vždy přednost před rozšířením o odkazy na podstránky vyšší úrovně. Pokud například vytvoříte odkazy na podstránku pro reklamní sestavu, tento odkaz na podstránku bude vybrán k zobrazení před odkazy na podstránku na úrovni kampaně. Je důležité zajistit, aby byl nový odkaz na podstránku přiřazen na správné úrovni, aby se mohl zobrazovat. Můžete si také zvolit, že se pro reklamní sestavu žádné odkazy na podstránky zobrazovat nebudou.

Chcete-li ověřit, zda je rozšíření o odkazy na podstránky přidruženo na správnou úroveň, postupujte takto:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření a pak nahoře na Rozšíření.
  • V rozbalovací nabídce v pravém horním rohu zkontrolujte, zda se díváte na Zobrazení přidružení a nikoli na Zobrazení rozšíření. 
 2. Filtrujte rozšíření podle možnosti Typ rozšíření. Zvolte možnost Rozšíření o odkazy na podstránky.
 3. Zobrazte úroveň, na které je rozšíření o odkazy na podstránky přiřazeno. Pokud je rozšíření o odkazy na podstránky přiřazeno například na úrovni účtu a existují rozšíření o odkazy na podstránky na podrobnější úrovni, toto rozšíření na úrovni účtu se pravděpodobně nezobrazí.
 4. Chcete-li obnovit výchozí nastavení používání rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni kampaně, odstraňte všechna rozšíření o odkazy na podstránky na úrovni reklamní sestavy. Zaškrtněte políčko vlevo od rozšíření o odkazy na podstránky a v modrém pruhu klikněte na možnost Odebrat. Odkazy na podstránky na úrovni kampaně se vrátí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false