Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích liên kết trang web

Tiện ích liên kết trang web có thể đưa mọi người đến các trang cụ thể trên trang web của bạn—giờ mở cửa của cửa hàng, một sản phẩm cụ thể, v.v. Nếu bạn sử dụng nhiều tiện ích liên kết trang web, hãy tiết kiệm thời gian bằng cách chỉnh sửa và tải lên hàng loạt tiện ích liên kết trang web. Để tìm hiểu thêm về tiện ích liên kết trang web, hãy bắt đầu bằng Giới thiệu về tiện ích liên kết trang web. Để xem hướng dẫn về cách chỉ thêm một vài tiện ích liên kết trang web, hãy truy cập Sử dụng tiện ích liên kết trang web.

Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích liên kết trang web trong tài khoản

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang, sau đó nhấp vào Tiện ích ở đầu trang.
  3. Chọn Chế độ xem tiện ích từ menu thả xuống phía trên bảng tiện ích.
  4. Chọn hộp bên cạnh tất cả tiện ích liên kết trang web mà bạn muốn chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh lam phía trên bảng, rồi chọn Chỉnh sửa tiện ích từ menu thả xuống.
  6. Nhấp vào Chỉnh sửa, Tìm và thay thế, Thêm văn bản hoặc Thay đổi cách viết hoa để thay đổi tiện ích của bạn.
  7. Nhấp vào Xem trước để xem thay đổi của bạn trông sẽ như thế nào.
  8. Nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi của bạn.

Để xóa một loạt tiện ích, hãy hoàn thành bước 1-2 rồi chọn Chế độ xem liên kết từ menu thả xuống. Hãy chọn hộp bên cạnh tất cả các tiện ích bạn muốn xóa, rồi nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh màu xanh lam, sau đó chọn Xóa từ menu thả xuống.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố