รับแนวคิดคีย์เวิร์ดเชิงลบโดยใช้รายงานข้อความค้นหา

รายงานข้อความค้นหาจะช่วยให้คุณได้แนวคิดเกี่ยวกับคำที่จะเพิ่มเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบ และจะแสดงข้อความจริงที่คนจำนวนมากใช้ค้นหาและเรียกให้โฆษณาของคุณแสดง ขณะดูรายงาน คุณอาจพบข้อความค้นหาบางรายการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขายโดยตรง

บทความนี้จะแสดงวิธีใช้รายงานข้อความค้นหาเพื่อรับแนวคิดคีย์เวิร์ดเชิงลบที่จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ดีขึ้น

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบที่เพิ่มลงในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาจากรายงานข้อความค้นหาเป็นการทำงานแบบตรงทั้งหมดเชิงลบ หากต้องการเปลี่ยนประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด ให้ใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มต้น

โปรดทราบว่าประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดเชิงลบจะทำงานต่างจากการทำงานแบบเชิงบวก และไม่ตรงกับรูปแบบ หากคุณไม่เคยใช้คีย์เวิร์ดเชิงลบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเชิงลบ

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกคีย์เวิร์ดจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. หากต้องการดูข้อความค้นหาสำหรับคีย์เวิร์ดทั้งหมด ให้คลิกข้อความค้นหาที่ด้านบน หากต้องการดูข้อความค้นหาสำหรับคีย์เวิร์ดบางกลุ่มเท่านั้น ให้เลือกช่องติดกับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการดูข้อความค้นหา จากนั้นคลิกข้อความค้นหาในเมนูที่ปรากฏเหนือตาราง

 4. เลือกช่องติดกับข้อความค้นหาที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบ แล้วคลิกเพิ่มเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบ 

คุณจะเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบลงในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ รายการคีย์เวิร์ดเชิงลบที่มีอยู่ หรือรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบใหม่ได้จากส่วนนี้

เพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบลงในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ

 1. เลือกกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ ระบบจะเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบแต่ละรายการลงในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญที่เชื่อมโยงกับข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้อง
 2. คลิกบันทึก

เพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบลงในรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบที่มีอยู่

 1. เลือกรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบ
 2. เลือกรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบที่มีอยู่จากเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ไม่บังคับ: ใช้รายการคีย์เวิร์ดเชิงลบกับแคมเปญทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้องโดยเลือกเพิ่มลงในแคมเปญ
 4. คลิกบันทึก

เพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบลงในรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบใหม่

 1. เลือกรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบ
 2. เลือกบันทึกเป็นรายการใหม่และใช้คีย์เวิร์ดเชิงลบ ระบบจะใช้รายการนี้กับแคมเปญทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้อง
 3. คลิกบันทึก

ข้อควรจำ

โปรดระวังอย่าให้คีย์เวิร์ดเชิงลบซ้อนกับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการให้แสดง เพราะจะทำให้โฆษณาไม่แสดง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว