O licitiranju u kampanjama za aplikacije

U kampanjama za aplikacije možete optimizirati ciljanje i licitiranje za određene ciljeve kampanje, kao što su privlačenje većeg broja korisnika aplikacije ili povećanje broja radnji novih korisnika u aplikaciji. U ovom se članku opisuju različite dostupne opcije optimizacije i licitiranja i način postavljanja tih licitacija na temelju vlastitih ciljeva.

Prije nego što započnete

Ako prvi put upotrebljavate kampanju za aplikacije, preporučujemo da za početak pročitate odjeljak O kampanjama za aplikacije. Kad budete spremni za izradu kampanje, možete slijediti upute u odjeljku Izrada kampanje za aplikacije.

Način rada

Kad izradite kampanju za aplikacije, možete se odlučiti za njezino optimiziranje na temelju vrste korisnika koji su vam najvredniji. Da biste mogli optimizirati prema radnjama u aplikaciji, morat ćete u Google Adsu ili pomoću Firebasea postaviti te radnje kao događaje konverzije. Saznajte više o praćenju konverzija u mobilnim aplikacijama.

Najjednostavniji je način za praćenje svih konverzija u aplikacijama upotreba Google Analyticsa za Firebase za izvješćivanje o aplikacijama. Kada povežete Firebase i Google Ads, moći ćete licitirati za događaje u aplikaciji koje ste postavili kao konverzije. Pročitajte više o praćenju konverzija u mobilnim aplikacijama pomoću Firebasea.

Strategija licitiranja i proračun

Pogledajmo kako možete planirati strategiju kampanje ovisno o proračunu za licitiranje.

Usredotočenost na ostvarivanje više instalacija

Za kampanje koje su usmjerene na instalacije aplikacija postavit ćete licitaciju za instalaciju aplikacija. To se naziva ciljanom cijenom po instalaciji (ciljani CPI). Omogućuje vam da odaberete koliko ste voljni platiti da biste stekli novog korisnika za aplikaciju. U drugim dijelovima Google Adsa to se naziva ciljanom cijenom po radnji (ciljani CPA). Funkcionira na isti način, no radnja u vašoj kampanji za aplikacije predstavlja instalaciju ili prvo otvaranje vaše aplikacije.

Kad postavite licitaciju, poručujete Google Adsu koji je prosječni iznos koji želite potrošiti svaki put kad netko instalira vašu aplikaciju. Imajte na umu da će se vaš proračun koristiti kako biste ostvarili što više instalacija u okvirima iznosa koji ste postavili. Stoga, ako postavite prosječni dnevni proračun od 600 HRK, a ciljana cijena po instalaciji iznosi 12 HRK, težite ostvariti oko 50 instalacija po danu na temelju oglasa.

Usredotočenost na poticanje odabranih radnji u aplikaciji

Za kampanje koje su usmjerene na radnje unutar aplikacije, postavit ćete licitaciju za događaje aplikacija. To se naziva ciljanom cijenom po radnji (ciljani CPA). Omogućuje vam da odaberete koliko ste voljni platiti za novog korisnika svoje aplikacije za kojeg je vjerojatnost da će izvršiti odabrani događaj veća.

Kada postavite licitaciju, javljate Google Adsu koliki je prosječan iznos koji želite potrošiti svaki put kad netko instalira vašu aplikaciju i izvrši određenu radnju u aplikaciji. Imajte na umu da će se vaš proračun koristiti da biste ostvarili što veći broj instalacija u okviru iznosa koji ste postavili. Stoga, ako postavite prosječni dnevni proračun od 1800 HRK, a ciljana cijena po radnji iznosi 60 HRK, težite ostvariti 30 radnji po danu na temelju oglasa.

Usredotočenost na povrat ulaganja u oglase

Napomena: ciljani ROAS trenutačno je u beta verziji za kampanje za aplikacije.

Za kampanje usmjerene na ostvarivanje povrata ulaganja u oglase postavit ćete ciljani povrat ulaganja u oglase kao postotak vrijednosti po potrošnji. To vam omogućuje da odaberete koliku vrijednost želite dobiti natrag za svaku potrošenu kunu.

Kada postavite ciljani ROAS, poručujete Google Adsu kolika je prosječna vrijednost koju želite dobiti natrag za svaku potrošenu kunu. Imajte na umu da će se vaš proračun koristiti da biste ostvarili što veću vrijednost u okviru iznosa koji ste postavili. Stoga, ako postavite prosječni dnevni proračun od 1800 HRK, a ciljani ROAS iznosi 20%, želite ostvariti vrijednost od oko 360 HRK na temelju oglasa.

Određivanje strategije licitiranja za radnje u aplikaciji

Kada je vrijeme da odaberete strategiju licitiranja, kao polazišnu točku upotrijebite prosječan proračun postojećih licitacija za radnje u aplikaciji. U ovom ćete odjeljku saznati kako utvrditi taj prosjek.

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Kliknite ikonu izvješćivanja .
  3. Kliknite gumb s plusom , a zatim odaberite Tablica.
  4. U polje za pretraživanje unesite "Konverzija", a zatim povucite stavku Cijena/sve konv. na sredinu stranice.
  5. Kliknite ikonu filtra Filtar, u polje za pretraživanje unesite "Konverzija", odaberite opciju Naziv radnje konverzije, a zatim kliknite Primijeni.
  6. Pronađite radnju koja se odnosi na strategiju optimizacije kampanje, a zatim pogledajte stupac "Cijena/sve konv." za tu radnju kako biste vidjeli svoj prosjek.

 

Upotreba widgeta Smjernice za licitacije

Widget Smjernice za licitacije osmišljen je kako bi vam pomogao da postavite odgovarajuće licitacije za postizanje ciljeva kampanje za aplikacije.

Saznajte više o widgetu Smjernice za licitacije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem