Nabízení cen v kampaních na aplikace

V kampaních na aplikace můžete optimalizovat cílení a nabízení cen vzhledem ke konkrétním cílům kampaně. Takovým cílem může například být větší počet uživatelů aplikací nebo více akcí v aplikacích od vašich nových uživatelů. Tento článek popisuje různé možnosti optimalizace a druhy nabídek a nabízí tipy na nastavení nabídek v závislosti na vašich cílech.

Než začnete

Poku používáte kampaň na aplikaci poprvé, doporučujeme si nejprve přečíst informace o kampaních na aplikace. Až budete připraveni svou kampaň vytvořit, můžete postupovat podle pokynů v části Vytvoření kampaně na aplikaci .

Princip

Při vytváření kampaně na aplikaci si můžete vybrat typ uživatele, který je pro vás nejcennější, a podle něj svou kampaň dále optimalizovat. Než bude možné optimalizovat akce v aplikaci, musíte tyto akce nastavit jako konverzní události v rámci služby Google Ads nebo pomocí Firebase. Další informace o měření konverzí u mobilních aplikací

Nejjednodušší způsob, jak sledovat všechny konverze aplikací, je použít službu Google Analytics pro Firebase pro přehledy aplikací. Jakmile propojíte Firebase se službou Google Ads, budete moci určovat nabídky pro události v aplikaci, které jste si nastavili jako konverze. Další informace o měření konverzí v mobilních aplikacích pomocí Firebase

Strategie nabídek a rozpočet

Podívejme se, jak můžete na základě rozpočtu nabídek naplánovat strategii své kampaně.

Zaměření na větší počet instalací

U kampaní zaměřených na instalace aplikací nastavíte cenovou nabídku za instalaci aplikace. Ta se nazývá cílová cena za instalaci (cílová CPI). Určíte tak částku, kterou jste ochotni zaplatit za získání nového uživatele aplikace. Jinde v Google Ads se tato částka označuje jako cílová cena za akci (cílová CPA). Princip je stejný, ale akcí ve vaší kampani na aplikaci se rozumí instalace nebo první otevření aplikace.

Nastavením nabídky definujete ve službě Google Ads průměrnou částku, kterou chcete utratit pokaždé, když si někdo aplikaci nainstaluje. Váš rozpočet bude využit tak, abyste za nastavenou částku získali co nejvíce instalací. Pokud tedy denní rozpočet nastavíte na 2000 Kč a cílová cena za instalaci je 40 Kč, snažíte se reklamami dosáhnout zhruba 50 instalací denně.

Zaměření na vyšší počet vybraných akcí v aplikacích

U kampaní zaměřených na akce v aplikaci nastavíte cenovou nabídku pro události aplikací. Ta se nazývá cílová cena za akci (cílová CPA). Určíte tak částku, kterou jste ochotni zaplatit za nového uživatele, který v aplikaci s vyšší pravděpodobností dokončí vybranou akci.

Nastavením cenové nabídky sdělujete službě Google Ads výši průměrné částky, kterou byste byli ochotni utratit pokaždé, když si někdo nainstaluje vaši aplikaci a provede v ní konkrétní akci. Váš rozpočet bude využit tak, abyste za nastavenou částku získali co nejvíce akcí v aplikaci. Pokud tedy denní rozpočet nastavíte na 6000 Kč a cílová cena za akci je 200 Kč, je vaším cílem 30 akcí z reklam denně.

Zaměření na návratnost investic do reklamy

Poznámka: Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je u kampaní na aplikace momentálně ve verzi beta.

U kampaní zaměřených na dosažení určité návratnosti investic do reklamy si stanovujete cílovou návratnost jako procento výdajů. Můžete tak určit, kolik peněz chcete získat za každou utracenou korunu.

Nastavením cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) informujete službu Google Ads o průměrné částce, kterou chcete za každou utracenou korunu získat zpět. Váš rozpočet tedy bude využit tak, abyste za stanovenou částku získali co nejvíce. Pokud například nastavíte denní rozpočet 3000 Kč a cílovou ROAS 20 %, znamená to, že ze svých reklam chcete získat zhruba 600 Kč.

Určete svou strategii nabídek pro akce v aplikaci

Když dojde na volbu strategie nabídek, použijte do začátku pro své cenové nabídky za akce v aplikacích průměr stávajících nabídek vážený rozpočtem. V této části se dozvíte, jak tento průměr zjistit.

  1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
  2. Klikněte na ikonu pro vytváření přehledů .
  3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Tabulka.
  4. Do vyhledávacího pole zadejte „Konverze“ a do středu stránky přetáhněte položku Cena / všechny konverze.
  5. Klikněte na ikonu filtru Filtr, do vyhledávacího pole zadejte „Konverze“, vyberte Název konverzní akce a klikněte na tlačítko Použít.
  6. Průměrnou hodnotu najdete ve sloupci „Náklady / všechny konv.“ u akce, která souvisí se strategií optimalizace vaší kampaně.  

 

Použití widgetu Průvodce cenovými nabídkami

Widget Průvodce cenovými nabídkami vám pomůže stanovit správné nabídky tak, abyste s kampaněmi na aplikaci dosáhli požadovaných cílů.

Další informace o widgetu Průvodce cenovými nabídkami

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory