Nabízení cen v kampaních na aplikace

V kampaních na aplikace můžete optimalizovat cílení a cenové nabídky podle konkrétních cílů kampaně. Takovým cílem může například být větší počet uživatelů aplikace nebo to, aby nově získaní uživatelé v aplikaci provedli více akcí, případně určitá cílová návratnost investic do reklamy. Tento článek popisuje různé možnosti optimalizace a druhy nabídek a vysvětluje, jaký typ nabídek vybrat pro různé cíle.

Než začnete

Pokud používáte kampaň na aplikaci poprvé, doporučujeme si nejprve přečíst informace o kampaních na aplikace. Až budete připraveni kampaň vytvořit, můžete postupovat podle pokynů v části Vytvoření kampaně na aplikaci.

Princip

Při vytváření kampaně na aplikaci si můžete vybrat typ uživatele, který je pro vás nejcennější, a podle něj svou kampaň dále optimalizovat. Než bude možné optimalizovat akce v aplikaci, musíte tyto akce nastavit jako konverzní události v rámci služby Google Ads nebo pomocí Firebase. Přečtěte si další informace o měření konverzí z mobilních aplikací.

Nejjednodušší způsob, jak sledovat všechny konverze aplikací, je vytvářet přehledy aplikací pomocí služby Google Analytics pro Firebase. Jakmile propojíte Firebase se službou Google Ads, budete moci určovat nabídky pro události v aplikaci, které jste si nastavili jako konverze. Další informace o měření konverzí z mobilních aplikací pomocí Firebase

Strategie nabídek pro kampaně na aplikace

Podívejme se, jak můžete na základě konkrétních typů cenových nabídek naplánovat strategii kampaně.

Všechny strategie nabídek pro kampaně na aplikace jsou „cílové“ strategie. To znamená, že se snaží dosahovat zvoleného výkonu za dobu sledování konverzí nastavenou pro danou událost v aplikaci. Vlivem kolísání aukcí může být výkon za určitý den větší nebo menší než nastavený cíl. Systém se však bude snažit zajistit, aby výsledný výkon kampaně za určitou dobu cíli odpovídal.

Zaměření na získání dalších instalací (kampaně se strategiemi Cílová cena za instalaci a Maximalizovat konverze)

U kampaní zaměřených na instalace aplikací můžete zvolit, zda chcete nastavit cenovou nabídku, nebo ne. Pokud zaškrtnete políčko určení cenové nabídky, jedná se o kampaň s cílovou cenou za instalaci (cílová CPI). Určujete v ní částku, kterou jste ochotni zaplatit za získání nového uživatele aplikace.

Nastavením nabídky říkáte službě Google Ads, jakou průměrnou částku chcete utratit pokaždé, když si někdo vaši aplikaci nainstaluje. Váš rozpočet bude využit k dosažení co největšího počtu instalací za danou částku. Pokud tedy nastavíte průměrný denní rozpočet na 2000 Kč a cílovou cenu za instalaci na 40 Kč, znamená to, že byste díky reklamám rádi získali zhruba 50 instalací denně.

Pokud políčko Cena za instalaci v nastavení kampaně nezaškrtnete, jde o kampaň se strategií Maximalizovat konverze. Pro tento typ kampaně jsou nabídky nastavovány automaticky tak, aby vám zajistily co největší počet instalací v rámci rozpočtu kampaně.

Poznámka: U kampaní typu Maximalizovat konverze s nízkým rozpočtem může být optimální nabídka za konverzi vyšší než váš rozpočet. Takové konverze nemusí být schopny získat žádné konverze. Další informace o strategii nabídek Maximalizovat konverze

Zaměření na vybrané akce v aplikaci (kampaně s cílovou cenou za akci)

U kampaní zaměřených na akce v aplikaci se stanovuje cílová cena za uskutečnění více událostí v aplikaci. Nazývá se cílová cena za akci (cílová CPA). Představuje částku, kterou jste ochotni zaplatit za nového uživatele vaší aplikace, který s větší pravděpodobností v aplikaci provede zvolenou akci.

Nastavením cenové nabídky sdělujete službě Google Ads průměrnou částku, kterou jste ochotni utratit pokaždé, když si někdo nainstaluje vaši aplikaci a provede v ní konkrétní akci. Váš rozpočet bude využit tak, abyste za nastavenou částku získali co nejvíce instalací. Pokud tedy průměrný denní rozpočet nastavíte na 6000 Kč a cílová cena za akci je 200 Kč, je vaším cílem 30 akcí z reklam denně.

Výběr strategii nabídek pro akce v aplikaci

Když dojde na volbu strategie nabídek, použijte do začátku pro své cenové nabídky za akce v aplikacích průměr stávajících nabídek vážený rozpočtem. V této části se dozvíte, jak tento průměr zjistit.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu pro vytváření přehledů .
 3. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Tabulka.
 4. Do vyhledávacího pole zadejte „Konverze“ a do středu stránky přetáhněte položku Cena / všechny konverze.
 5. Klikněte na ikonu filtru Filtr, do vyhledávacího pole zadejte Konverze, vyberte položku Název konverzní akce a klikněte na Použít.
 6. Průměrnou hodnotu najdete ve sloupci „Náklady / všechny konv.“ u akce, která souvisí se strategií optimalizace vaší kampaně. 

Použití widgetu Průvodce cenovými nabídkami

Widget Průvodce cenovými nabídkami pomáhá stanovit správné nabídky tak, abyste s kampaněmi na aplikaci dosáhli požadovaných cílů.

Další informace o widgetu Průvodce cenovými nabídkami

Zaměření na návratnost investic do reklamy (cílová návratnost investic do reklamy)

Společnost Apple brzy začne implementovat nové zásady ochrany soukromí pro uživatele systému iOS 14. Tyto změny mohou ovlivnit výkon vašich kampaní na aplikace pro iOS v Google Ads. Jestliže se účastníte testování naší beta verze kampaní s cílovou ROAS pro iOS, doporučujeme je pozastavit a vrátit se k nabídkám tCPA.
Poznámka: Strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je u kampaní na aplikace momentálně ve verzi beta a vyžaduje optimalizaci událostí v aplikaci pomocí sady SDK Google Analytics pro Firebase, která také vrací dynamickou hodnotu tržeb.

Tuto strategii nabídek doporučujeme, pokud v kampaních na aplikace chcete dosáhnout konkrétní návratnosti investic do reklamy.

U kampaní zaměřených na dosažení určité návratnosti investic do reklamy stanovujete cílovou návratnost jako procento výdajů. Můžete tak určit, kolik peněz chcete získat za každou utracenou korunu.

Nastavením cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) informujete službu Google Ads o průměrné částce, kterou chcete za každou utracenou korunu získat zpět. Váš rozpočet tedy bude využit tak, abyste za stanovenou částku získali co nejvíce. Pokud tedy průměrný denní rozpočet nastavíte na 6000 Kč a cílová ROAS je 20 %, chcete během časového období přiřazeného k příslušné události v aplikaci získat z reklam asi 1200 Kč.

V závislosti na denním rozpočtu kampaně je důležité si uvědomovat, že existuje souvislost mezi cílovou návratností investic do reklamy a rozsahem kampaně. Vyšší cílová ROAS zmenší počet potenciálních instalací, zatímco menší cílová návratnost obvykle kampani umožní větší rozsah.

Doporučená počáteční cílová ROAS, pokud nyní používáte kampaně s cílovou cenou za akci

Pokud dosud používáte kampaně s cílovou cenou za akci (tCPA), doporučujeme počáteční cílovou tROAS vypočítat z návratnosti investic do reklamy (ROAS), které jste dosahovali v minulosti.

Při vytváření kampaně s cílovou ROAS doporučujeme podle níže uvedeného postupu nastavit počáteční cílovou ROAS, která odráží dřívější výkon vašich kampaní s tCPA. Pomůže to kampaň správně inicializovat.

 1. Nejprve zjistěte dobu sledování konverzí pro událost v aplikaci, za kterou chcete podávat nabídky.
 2. Potom zjistěte výkon srovnatelné* kampaně za toto období (například v případě třicetidenního období berte v úvahu pouze metriky starší než 30 dní).
  • * Kampaň, která propaguje aplikaci se stejným ID, určuje nabídky pro stejnou událost a má stejné geografické a jazykové cílení.
 3. K tomu je třeba aktivovat sloupec „Hodnota konv. / cena“.
 4. Návratnost investic do reklamy (hodnota konv. / cena) dosažená srovnatelnou kampaní představuje doporučenou počáteční hodnotu cílové ROAS.
  Poznámka: Tento poslední krok při určování cílové tROAS nemusí být použitelný u všech kampaní.
  • Při nastavování počáteční cílové ROAS vezměte v úvahu cílovou míru inflace (je-li to relevantní):
   • U dřívější kampaně s cílovou CPA: Pokud je cílová CPA soustavně vyšší než skutečná cena za akci v kampani, je vhodné podobně upravit i potenciální nabídku cílové ROAS.
   • Řekněme například, že skutečná cena za akci v kampani je 60 Kč a cílová CPA je nastavena na 120 Kč. Vhodnou počáteční nabídku cílové ROAS v takovém případě určíte tak, že zjištěnou ROAS vynásobíte koeficientem 50 %.

Poté, co bude znám základní objem kampaně, můžete cílovou návratnost investic do reklamy upravit. Strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) se bude snažit dosáhnout cílové návratnosti za dobu sledování konverzí pro příslušnou události v aplikaci.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory